Länsstyrelsen i Jönköpings län jobb i Jönköping

Hitta lediga jobb hos Länsstyrelsen i Jönköpings län i Jönköping. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Jönköping.

Medarbetare till fiskeenheten

Fiskeribiolog
Läs mer Jun 22
Är du intresserad av att jobba med lodning av sjöar, damminventeringar och fiskundersökningar i höst? Om svaret är ja tycker vi du ska läsa mer och söka någon av våra tjänster på Länsstyrelsens fiskeenhet.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.ARBETSUPPGIFTER
Fiskeenheten arbetar bland annat med ärendehandläggning (t ex fiskutsättningar), finansiering och genomförande av fiskeribiologiska undersökningar, fisketillsyn i Vättern samt olika utvecklingsprojekt inom verksamhetsområdet fiske. Vi är 18 engagerade kollegor som ansvarar för Länsstyrelsens arbete med restaurering och fiskevård i länet, samordnar länsstyrelsernas fiskefrågor i Vättern samt deltar i flera nationella sammanhang. Därutöver ingår även en del nationellt arbete med miljödatasystem inom fiskets område samt vissa digitaliseringsuppdrag. Länsstyrelsen använder olika former av GIS som viktiga verktyg i sin verksamhet.

Vi arbetar med tydlig målstyrning och fördelar arbetsuppgifterna mellan oss med utgångspunkt från kompetens, intresse och möjligheter. Våra medarbetare har stort engagemang, stort eget ansvar och hög trivsel, något vi värnar och ständigt jobbar med att bibehålla och utveckla.

Vi söker nu ytterligare två personer till vår enhet till anställning i höst. Arbetsuppgifter som är aktuella är främst ekolodning av sjöar med hjälp av ekolod och GPS samt kartering av dammar i fält. Vi behöver även förstärkning i arbetet med fiskundersökningar både i fält och med sammanställning av resultat. Arbetsuppgifter kopplat till digitalisering i ArcGIS kan också bli aktuellt. En del av fältarbetet kan behöva utföras på ett avstånd från Jönköping som gör att man måste övernatta på annan ort.

KVALIFIKATIONER
För arbetet med lodning av sjöar krävs båtvana och minst B-körkort. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift eftersom du kommer ha en del kontakter med bland annat markägare.

Följande är meriterande:
• Arbetslivserfarenhet från fält
• Erfarenhet av att använda marinelektronik, såsom ekolod och GPS
• Erfarenhet av biotopkarteringar (främst av dammar) samt genomförande och/eller utvärderingar av fiskundersökningar
• Utbildning i fiskeribiologi eller limnologi
• Kunskap om ArcGIS

Som person är du bra på att ta stort ansvar för att planera och genomföra dina arbetsuppgifter då du kommer att arbeta en hel del ensam i fält. Du är också engagerad, kommunikativ och tycker om att komma i mål med dina uppgifter. Även om arbetet till viss del utförs självständigt, förekommer kunskapsutbyten och samarbeten med kollegor och externa kontakter vilket ställer krav på god samarbetsförmåga.

ÖVRIGT
Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Naturvårdshandläggare med entomologinriktning

Entomolog
Läs mer Jun 16
Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Tjänsten är placerad på Landenheten på Naturavdelningen. Enheten består av 16 medarbetare som arbetar med naturvårdsfrågor i ett brett perspektiv, från skyddade områden till landskapet som helhet.

ARBETSUPPGIFTER
I den här tjänsten ligger fokus på att jobba med åtgärder och uppföljning av biologisk mångfald i skyddade områden och i landskapet i stort. Arbetet innefattar såväl självständigt genomförda inventeringar som interna och externa samarbeten för att åstadkomma åtgärder som gynnar hotade arter.

Arbetsuppgifterna kan översiktligt beskrivas enligt följande:
- planera och genomföra åtgärder för hotade arter, i första hand insekter, i landskapet eller i skyddade områden.
- inventera insekter för olika syften som uppföljning av skyddade områden, uppföljning av åtgärder samt miljöövervakning.
- ta fram digitala kartor och göra GIS-analyser inom naturvårdsområdet.
- handlägga ansökningar om lokala naturvårdsprojekt (LONA).

Det kan också bli aktuellt att göra andra naturvårdsuppgifter i mindre omfattning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant naturvetenskaplig högskoleutbildning inom naturvård och biologisk mångfald, alternativt har du erhållit likvärdig kompetens på annat sätt.

Du har minst ett års arbetslivserfarenhet av naturvårdsarbete. Utöver en bred ekologisk kompetens ska du ha en fördjupad kompetens kring artbestämning av insekter och insekters ekologi och livsmiljökrav. Det är meriterande om din arbetslivserfarenhet kommer från statlig eller kommunal verksamhet. Det är också meriterande om du har kunskap i GIS för kartproduktion och analyser. Därtill ställer tjänsten krav på minst B-körkort, datorvana och god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

Som person är du ansvarstagande och drivande. Eftersom arbetet är varierande behöver du kunna arbeta såväl självständigt som i grupp. En del arbetsuppgifter planerar du själv avseende såväl praktiskt genomförande som budgetmässigt. Du behöver också kunna kommunicera väl med bland andra externa samarbetsparter och markägare. I arbetet ingår säsongsvis fältarbete som kräver förmåga att till fots kunna röra sig långa sträckor i skog och mark.

ÖVRIGT
Intervjuer genomförs i juli och augusti.

Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Djurskyddshandläggare

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 1
Är du intresserad av att arbeta som djurskyddshandläggare vid Länsstyrelsen i Jönköpings län?

Veterinär- och djurskyddsenheten ansvarar bland annat för djurskyddskontroll, förprövning av djurstallar, livsmedels- och foderkontroll inom primärproduktionen, smittskydd, kontroll av djurhälsopersonal och andra veterinära uppgifter. På enheten arbetar för närvarande 16 personer.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

ARBETSUPPGIFTER
Som djurskyddshandläggare utför du djurskyddskontroller utifrån djurskyddslagstiftningen. Kontrollerna omfattar både lantbrukets djur samt olika typer av sällskapsdjur, både på plats hos djurägaren och på distans. Det är planerade kontroller, kontroller efter anmälan samt kontroller efter ansökan om tillstånd för verksamhet med djur. Efter kontrollbesök upprättar du kontrollrapporter och registrerar kontrollresultat i handläggningssystem, samt skriver eventuella beslut.
Arbetsuppgifterna omfattar även tillståndsprövning för verksamhet med djur, samt verkställande av omhändertagande av djur.

En del av arbetet innebär att svara på allmänhetens frågor och hantera inkomna anmälningar. I arbetsuppgifterna ingår också samverkan med många olika intressenter såsom allmänhet, djurhållare, andra myndigheter och organisationer.

Även andra arbetsområden kan bli aktuella och vi ser gärna att du vill utvecklas inom enhetens breda verksamhetsområden.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant och lämplig akademisk utbildning, exempelvis husdjursagronom eller etologi- och djurskyddsprogrammet.

Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift, samt B-körkort. Du har god kompetens i Microsoft Officeprogrammen och det är meriterande med erfarenhet i ärendehanteringssystemen Platina, Jordbruksverkets djurskyddskontrollregister (DSK) eller Falken.

Det är meriterande med tidigare arbetslivserfarenhet från djurskyddshandläggning, eller annat myndighetsarbete med kontrollverksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av tvärvillkorskontroller. Det är även meriterande med arbete- eller erfarenhet av djurhållning.

Vi har ett löpande erfarenhetsutbyte i arbetsgruppen vilket ställer krav på ödmjukhet och god förmåga att bidra till en positiv arbetsmiljö i arbetsgruppen. Arbetet i fält sker oftast i par eller grupp och vi söker en lagspelare med god samarbetsförmåga.

Arbetet som djurskyddshandläggare kan stundtals vara psykiskt påfrestande och det är viktigt att du har en personlig mognad, är trygg i dig själv och kan skilja mellan det personliga och det professionella.

Din självkännedom gör att du har förmåga att förbli lugn, stabil och kontrollerad i stressade och pressade situationer. Därtill har du en god empatiska förmåga som gör att du kan sätta dig in i någon annans perspektiv vilket är viktigt för att bemöta personer i pressade situationer. Det innebär att du bland annat har god service- och kommunikationsförmåga och är tillmötesgående i ditt bemötande, samtidigt som du på ett professionellt sätt kan ställa de krav som behövs för att uppnå en god djurhållning. Arbetet är transparent och ska tåla granskning, vilket ställer krav på god administrativ förmåga och ett sinne för struktur.

ÖVRIGT
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Kommunikationschef

Informationschef/Kommunikationschef
Läs mer Maj 18
Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Nu söker vi en kommunikationschef till vår organisation. Kommunikationsenheten består av 12 medarbetare varav de flesta arbetar med kommunikation och några med GIS (geografiska informationssystem). Enheten är placerad på avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd, där fyra andra enheter också är placerade. Du ingår både i avdelningens och i myndighetens ledningsgrupp, där du förväntas bidra med strategiska perspektiv på hela vårt uppdrag.

ARBETSUPPGIFTER
Ditt uppdrag är att driva och utveckla vårt arbete med kommunikation tillsammans med kommunikatörerna på enheten, verksamhetsexperter och chefer. Du säkerställer och stödjer myndighetens processer för kommunikationsarbete och skapar förståelse för kommunikationens roll i genomförandet av vårt uppdrag. I din roll utför du även en del operativt arbete.

I rollen ligger att du uppnår resultat i en snabb och föränderlig miljö där arbetstempot ibland är högt och förutsättningarna kan ändras. Du har förmåga och intresse att skapa ett gott samarbete med såväl interna uppdragsgivare som olika aktörer i länet, nationella och andra samarbetspartners. Ett viktigt strategiskt mål är att Länsstyrelsen i Jönköping ska vara en kommunikativ och modern myndighet och det är något du självklart kommer att driva och bidra till.

Enhetens GIS-samordnare har i huvudsak i uppgift att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig GIS-verksamhet i den länsstyrelsegemensamma GIS-miljön i enlighet med vår nationella GIS-policy. Förutom att arbetsleda den här gruppen och att ha en övergripande förståelse för GIS i olika sammanhang, har du även ansvar för att hålla ihop och följa upp finansieringen för de uppdrag som GIS-samordnare tar sig an.

Du är intresserad av samhällsfrågor. Du balanserar rollen som kommunikationschef på myndigheten med att leda och utveckla alla medarbetare på enheten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning inom media- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer är relevant för tjänsten.

Du har dokumenterad chefs- och ledarerfarenhet och har gärna arbetat både strategiskt och operativt med kommunikation. Du talar och skriver svenska flytande.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en offentlig verksamhet, erfarenhet av att leda utveckling och förändring eller erfarenhet av kriskommunikation.

Som person är du strategisk och relationsskapande. Du är även drivande och har förmåga att kunna växla mellan strategiska och operativa frågor. Du är flexibel inför verksamhetens behov och hittar lösningar för att möta dessa med rätt insats.

ÖVRIGT
Intervjuer är planerade under vecka 24 och 25. Urval sker dock löpande, så skicka gärna in din ansökan innan sista ansökningsdag.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför svenskt medborgarskap är ett krav. Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning.

Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Förvaltningsledare för vilt

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 18
Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

I Sverige finns 21 länsstyrelser med totalt ca 6000 medarbetare. Samtliga länsstyrelser har en gemensam organisation för förvaltning och utveckling av IT-system och verksamhetsstöd. De nationella system och stöd som rör viltområdet som till exempel älgdata.se förvaltas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Tjänsten är således nationell och placerad på Landenheten, Naturavdelningen.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som förvaltningsledare för vilt arbetar du nära den förvaltningsledare som har verksamhetsansvaret för hela naturområdet i vilket viltförvaltningen ingår och förvaltningsledaren på IT-enheten som har det tekniska ansvaret. Till din hjälp har du ett antal vilthandläggare spridda på länsstyrelser i landet som tillsammans med dig utför det operativa arbetet med respektive system.

Ditt huvudsakliga ansvar är att planera, leda, följa upp och samordna aktiviteter som ska genomföras för att förvalta och vidareutveckla IT-systemen och verksamhetsstöden stöden för klövvilt, rovdjur och övrigt vilt. Arbete med andra system och stöd kan bli aktuellt i mindre omfattning. Du har en viktig roll i det löpande operativa arbetet där du stödjer, motiverar och coachar vilthandläggarna. Du kommer att koordinera och prioritera inkommande önskemål, krav och behov tillsammans med dina kollegor i förvaltningsledarrollen.

Vidare kommer du att delta i utredningsarbeten och bedriva en aktiv omvärldsbevakning. Samverkan med andra delar av förvaltningsorganisationen är viktig och samverkan med Naturvårdsverket kommer att vara en viktig del av ditt arbete eftersom flera stöd inom rovdjursförvaltningen förvaltas av dem, till exempel Rovbase och Skandobs. Som förvaltningsledare har du också en viktig uppgift att informera verksamheten i de stöd som utvecklas och förvaltas.

I det operativa arbetet med IT-systemen arbetar du utifrån planerade aktiviteter enligt en årlig plan. Du ansvarar för att förstå och fånga både behov och önskemål från verksamheten i landet samt bereda dessa för kommande och utvecklingsprojekt. Du säkerställer att verksamheten har nödvändiga lathundar, instruktioner, utbildningsmaterial med mera och hjälper till både med support och till viss del utbildning i de stöd som utvecklas och förvaltas. Därutöver deltar du i arbetet med framtagande av kravspecifikationer, tester och informationsklassningar vid vidareutveckling eller nyutveckling av applikationer.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har arbetat med viltförvaltning på en myndighet eller i en organisation under minst ett år på heltid. Det är ett krav att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och i skrift.
Det är meriterande om du har minst ett års erfarenhet av arbete med förvaltning eller utveckling av IT-system och digitalisering. Därtill är det meriterande om du har arbetat som projektledare eller varit ledare för en verksamhet.


Som person behöver du ha ett stort engagemang och starkt driv för att ta fram och utveckla rätt och användarvänliga IT-system som fungerar i praktiken för arbete med viltförvaltning på länsstyrelserna.
För att lyckas behöver du vara kommunikativ, lösningsorienterad och skicklig på att samarbeta med många olika personligheter. Arbetet kräver att du har ett strukturerat arbetssätt och kan prioritera väl utifrån ett helhetsperspektiv.

ÖVRIGT
Intervjuer genomförs vecka 24-25.

Länsstyrelsen tillämpar flexibelt arbetssätt, vilket innebär att verksamhetens behov styr vilka krav som sätts på arbetstagaren när det gäller fysisk närvaro på arbetsplatsen. I mån av att överenskommelse med annan länsstyrelse kan upprättas finns också möjlighet att vara fysiskt lokaliserad på annan länsstyrelse än Länsstyrelsen i Jönköping.

Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Kommunikatör med inriktning mot webb och digitala kanaler

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Maj 12
Vill du vara med och bidra i arbetet för en modern, kommunikativ och tillgänglig myndighet?

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Tjänsten är placerad på kommunikationsenheten på avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd. Enheten består av 12 medarbetare som arbetar med kommunikation och GIS (geografiska informationssystem).

Vi söker dig som har kommunikationens effekt i fokus, brinner för digitala lösningar och ett brett samhällsintresse. Vi kan erbjuda dig ett spännande, varierande arbete och högt tempo där du är en del av ett kommunikationsteam med hög kompetens.

ARBETSUPPGIFTER
På kommunikationsenheten arbetar vi både strategiskt och operativt med att stötta ledning, chefer och medarbetare i kommunikationsfrågor. Kommunikationsplanering är en grundsten, men ibland behöver vi också improvisera. Vi stödjer verksamheten att arbeta planerat och professionellt med kommunikation och bidrar på vägen till en modern, tillgänglig och kommunikativ myndighet. Vi samverkar med många olika aktörer, till exempel andra statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

I ditt uppdrag arbetar du främst med webbpublicering, intranät och sociala medier. Du är rådgivare internt i webb- och digitala frågor och du håller ihop våra webbredaktörer och intranätredaktörer som arbetar på övriga enheter inom Länsstyrelsen. En tillgänglig webb är ett av våra mål och därför krävs det att du har mycket god kunskap om hur digital tillgänglighet fungerar. Du har också ansvar för att driva den strategiska utvecklingen av våra kanaler och att ta fram stöd i form av de policys, riktlinjer och strategier vi behöver inom området. Enklare filmproduktion och intern rådgivning inom film ingår också i ditt uppdrag.

Du ingår i teamet med sju kommunikatörer på enheten och arbetar enligt de styrande dokument som finns inom kommunikationsområdet. Ibland arbetar du självständigt och ibland tillsammans med andra. Du har ett nära och bra samarbete med både beställare inom Länsstyrelsens avdelningar, övriga kollegor på enheten och andra samarbetspartners.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap, webbpublicering eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har flerårig erfarenhet av att arbeta som kommunikatör med fokus på digitala kanaler.

Du har en hög digital kompetens i allmänhet, kunskap om digitala kanaler, webb och sociala medier, kan hantera de digitala verktyg som används inom kommunikationsområdet och bidra i vår digitala utvecklingsresa. Vi använder tex Adobeprogrammen, Sitevision, Wordpress, Sharepoint, Paloma (nyhetsbrev) och det är meriterande om du har använt några eller alla av dessa. Meriterande är också om du har erfarenhet av filmproduktion och foto.

Du brinner för att våra digitala kanaler ska hålla hög kvalitet och svara mot de behov besökarna har. Du håller gärna utbildningar, presentationer och workshops inom det digitala området.

Du har en mycket hög kompetens i svenska språket och skapar begriplig kommunikation som väcker engagemang, på klarspråk.

Du håller vad du lovar, får saker gjorda och är en god kollega och samarbetspartner. Du behöver vara flexibel och kunna omprioritera vid behov.

ÖVRIGT
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför svenskt medborgarskap är ett krav. Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning.

Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

HR-konsult

HR-specialist/HR-adviser
Läs mer Maj 6
Vill du vara med och utveckla HR hos oss?

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi är en kunskapsorganisation med 280 medarbetare. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

HR-teamets uppdrag är att coacha och stödja Länsstyrelsens chefer både operativt och strategiskt. Vi tar fram metoder och rutiner som är ett stöd för cheferna när de leder sin verksamhet mot övergripande mål. Under året har vi flyttat ut från våra ordinarie lokaler tillfälligt medan de renoveras och återflytt, med nya arbetssätt, är planerad till december 2022. Det är ett bra tillfälle att jobba med kulturfrågor. Låter det spännande? Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Som HR-konsult kommer du ha arbetsuppgifter av både strategisk och operativ karaktär. Du får en varierad vardag som består både av direkt stöd till våra chefer där du coachar dem i deras dagliga arbete med exempelvis rekrytering, svåra samtal, arbetsmiljö etc. samtidigt som du självständigt driver och utvecklar processer inom HR-området. Eftersom vi är en liten HR-enhet är det viktigt att du känner dig trygg i din yrkesroll och trivs med att driva och utveckla frågor även på egen hand.

Under 2022 och framåt har vi ett extra fokus på medarbetarskap och kommer koppla det till nya arbetssätt, nya lokaler och även annat arbete. De senaste åren har vi byggt upp gedigna processer för rehabilitering och rekrytering. Dem behöver vi upprätthålla samtidigt som vi bygger vidare, utvecklar och implementerar fler processer, exempelvis strategisk kompetensförsörjning.

Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet. Inom den ramen ryms kris- och stabsarbete, där du kommer bidra med ett HR perspektiv.

En unik möjlighet hos oss är att vi samverkar en del med andra länsstyrelser i nätverk. Det innebär både ett uppbyggt kontaktsystem och erfarenhetsutbyte med andra HR-konsulter ute i landet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:
• har en högskoleutbildning inom HR eller annan relevant utbildning
• har flerårig erfarenhet av att arbeta brett inom HR. Erfarenhet från offentlig sektor är en merit.
• har arbetat konsultativt med chefsstöd och har förståelse för hur HR bidrar till verksamheten
• bidrar med nya perspektiv och förbättringsbehov utifrån din kompetens där du bland annat har erfarenhet av komplexa rehab-ärenden, rekrytering, arbetsrätt/förhandling och gärna fler områden
• behärskar svenska språket väl i både tal och skrift

Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor:
• Du är självgående och arbetar framgångsrikt både självständigt och tillsammans med andra.
• Du har lätt för att skapa, utveckla och behålla goda relationer och kontakter i ditt arbete.
• Du är tydlig när det krävs och kan möta medarbetare på ett professionellt sätt.
• Du har drivkraft och engagemang att utveckla vår verksamhet, ditt arbetsområde och dig själv.
• Eftersom vi är i en utvecklingsfas gällande HR är ett visst mått av tålamod och pedagogisk förmåga nödvändigt!

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och därför är svenskt medborgarskap ett krav. Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning.

Vi tillämpar 6 månaders provanställning som regel på våra tillsvidareanställningar.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Jämställdhetsutvecklare

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 10
Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Tjänsten är placerad på Enheten för social hållbarhet på Samhällsavdelningen. Enheten består av 17 medarbetare som arbetar med frågor såsom integration, mänskliga rättigheter, jämställdhet och folkhälsofrågor. Inom området jämställdhet arbetar för närvarande en sakkunnig i jämställdhet och två utvecklingsledare mot mäns våld mot kvinnor, vilka du kommer arbeta mycket nära.

ARBETSUPPGIFTER
I den här tjänsten ligger fokus på stöd i arbete med jämställdhetsintegrering i andra myndigheter och organisationer. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att:
• Följa upp och utvärdera länets jämställdhetsstrategi
• Organisera, kommunicera och administrera kompetensutvecklingsinsatser, seminarier och nätverksträffar
• Tillsammans med sakkunnig i jämställdhet planera och driva det långsiktiga arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering i länet


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en akademisk samhällsvetenskaplig utbildning eller akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har kunskap om de jämställdhetspolitiska målen och jämställdhetsintegrering samt uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.

Erfarenhet av att arbeta med jämställdhet och jämställdhetsintegrering samt arbetslivserfarenheter från kommunal, regional eller statlig förvaltning är meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenheter av verksamhetsutveckling, processledning eller uppföljningsarbete.

Som person är du strategisk och har en analytisk förmåga. Tjänsten innebär att arbeta med flera parallella processer, både på egen hand och tillsammans med kollegor på enheten. Du ska ha lätt att samarbeta och att skapa och underhålla relationer, då arbetet innebär samverkan med och stöd till andra aktörer. Eftersom att arbetet är av utvecklande karaktär värdesätter vi initiativtagande, nytänkande och kreativitet.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Länsstyrelsen söker fältkontrollant

Lantbruksinspektor
Läs mer Maj 11
Har du erfarenhet av- eller utbildning inom svenskt lantbruk? Är du redo för nästa steg och söker ett arbete som innebär frihet under ansvar? Framförallt- vill du vara med och bidra till en hållbar och levande landsbygd?

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Vi söker nu fältkontrollanter till enheten för fältkontroll som består av tio medarbetare och tillhör Landsbygdsavdelningen. Vi arbetar tillsammans för en levande landsbygd och hållbar utveckling inom de gröna näringarna. Avdelningen bidrar till genomförandet av EU:s och Sveriges jordbruks- och landsbygdspolitik bland annat genom Landsbygdsprogrammet.

ARBETSUPPGIFTER
Vid en fältkontroll kontrollerar vi att lantbrukarens ansökan om jordbrukarstöd överensstämmer med verkligheten. I praktiken innebär det förenklat att:
• Du förbereder kontrollen på kontoret genom att sätta dig in i lantbrukarens ansökan om stöd.
• Därefter genomförs kontrollen i fält och kan omfatta både djurhållning och jordbruksmark. Kontrollen sker till fots över stora arealer vilket kräver god fysik men erbjuder också en varierad arbetsmiljö och goda möjligheter till vardagsmotion. Möten med lantbrukets djur, på bete eller i stallmiljö, är en naturlig del av arbetet.
• Efter besöket i fält sammanställer man sedan kontrollresultatet på kontoret och återkopplar till lantbrukaren.

Som fältkontrollant möter man länets lantbrukare i deras vardag och det är viktigt att mötet bygger på en förståelse för det svenska lantbruket. I fält arbetar man i huvudsak självständigt, men det krävs samtidigt att man har en god förmåga att arbeta tillsammans med andra. En stor fördel med arbetet är att man får uppleva naturen i sin fantastiska variation och att inget möte med djur eller människor är det andra likt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet inom lantbrukssektorn med god kunskap om det svenska lantbrukets förutsättningar. Alternativt har du en formell utbildning inom lantbruk, miljö eller biologi, varav pågående eller avslutad högskoleutbildning, exempelvis lantmästare, agronom, eller miljövetare är meriterande.
Du har B-körkort, god fysik, datorvana och en god förmåga att utrycka dig på svenska i tal och skrift.

Det är meriterande med arbetslivserfarenhet från kontroller eller handläggning av jordbrukarstöd, tvärvillkor eller ajourhållning. Har du kommit i kontakt med Jordbruksverkets IT-system och/eller GIS är det ett plus.

Du är framåt, strukturerad och lösningsorienterad, samt har en god förmåga att jobba självständigt. Det är en förutsättning att du kan ta eget ansvar och driva ärenden från start till avslut. Eftersom du arbetar i fält och är myndighetens ansikte utåt är det viktigt att du har ett gott omdöme, är ödmjuk och är bra på att kommunicera.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.

Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Två tillsvidareanställda miljöskyddshandläggare

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Läs mer Maj 6
Vill du arbeta för en hållbar miljö, genom tillsyn av miljöfarlig verksamhet?
Då kan detta vara ett jobb för dig!

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 280 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Tjänsterna är placerade på miljöskyddsenheten på Samhällsavdelningen. Enheten består av 16 medarbetare som arbetar med tillsyn över miljöfarliga verksamheter, tillsynsvägledning enligt miljöbalken samt samråd och prövning enligt miljöbalken. Enheten består av fyra olika grupper: vindkraft/täkter, industrier, avloppsreningsverk samt avfall.

ARBETSUPPGIFTER
Gemensamt för båda tjänsterna är arbete med tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Du skriver även yttrande till Miljöprövningsdelegationen och till Mark- och miljödomstolen i tillståndsärenden och vid överklagningar. Miljöskyddsområdet spänner över många olika verksamheter och du kommer få stor möjlighet att utvecklas genom att arbeta med ärenden inom olika branscher inom miljöskyddsområdet och arbetet innebär många kontakter med företag, kommuner och andra myndigheter.

• Den ena tjänsten är inriktad mot branscherna biogas, avloppsreningsverk och avfall.

• Den andra tjänsten är inriktad mot vindkraft, täkter och infrastrukturärenden.

Det kan också bli aktuellt att fördela om inriktningarna mellan tjänsterna utifrån din kompetens. Utifrån din erfarenhet kan det också finnas möjlighet att jobba inom andra områden inom miljöskydd t.ex. olika industriverksamheter.

Du kommer arbeta i en grupp med handläggare inom samma branscher och samarbete förekommer också med andra enheter på Länsstyrelsen, vilket ger goda möjligheter till erfarenhetsutbyten och utvecklande dialoger.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant naturvetenskaplig och/eller teknisk utbildning på högskolenivå med inriktning mot miljö eller liknande, alternativt har erhållit motsvarande kompetens på annat sätt.
• Du har god kunskap om lagar och förordningar inom miljöområdet.
• Du har B-körkort och körvana
• God förmåga att utrycka dig på svenska i både tal och skrift

Följande erfarenhet är meriterande:
• Erfarenhet av tillsyn eller prövning av miljöfarlig verksamhet
• Vana av myndighets- och utredningsarbete inom statlig- eller kommunal verksamhet.
• Erfarenhet av tillsynsvägledning
• Erfarenhet av miljöskyddsarbete från branscherna vindkraft, täkter, infrastruktur, avloppsreningsverk och enskilda avlopp eller avfallsområdet

Vi söker dig som har god förmåga att under eget ansvar planera och driva arbete till avslut inom föreskriven tid, och därmed anpassar dig till uppkomna situationer för att nå målet. Du är självgående, stabil, tar egna initiativ och har lätt att samarbeta med kollegor och olika aktörer. Du har god förmåga att snabbt växla mellan arbetsuppgifter och uppskattar en varierande arbetsdag.
Vi uppskattar erfarenhetsutbyten och goda dialoger på enheten och ser fram mot få ta del av ditt perspektiv och erfarenhet för att utveckla vår verksamhet tillsammans.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Intervjuer genomförs under vecka 23 och 24

Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Junior HR-konsult

HR-specialist/HR-adviser
Läs mer Maj 6
Vill du vara med och förstärka vår HR-verksamhet? Vi söker en junior HR-generalist!

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi är en kunskapsorganisation med 280 medarbetare. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

HR-teamets uppdrag är att coacha och stödja Länsstyrelsens chefer både operativt och strategiskt. Vi tar fram metoder och rutiner som är ett stöd för cheferna när de leder sin verksamhet mot övergripande mål. Vi jobbar också med att effektivisera administrationen runt HR. Under året har vi flyttat ut från våra ordinarie lokaler tillfälligt medan de renoveras och återflytt, med nya arbetssätt, är planerad till december 2022. Det är ett bra tillfälle att jobba med kulturfrågor. Låter det spännande? Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Hos oss får du en varierad vardag där du både stöttar våra chefer direkt samt självständigt driver och utvecklar vissa processer eller frågor inom HR-området. Några frågor vi i första hand tänker att du kommer få jobba med är stöd till chefer i löpande rekrytering samt viss administration kopplat till det, annat stöd till chefer exempelvis svåra samtal, arbetsmiljö etc, att skapa processer och rutiner inom olika områden, utveckling på vårt nya intranät, bland annat utveckling av chefssidor.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en junior HR-profil och vill jobba som generalist hos oss under ett års tid. Du har en högskoleutbildning inom HR eller annat likvärdigt område. Något/några års erfarenhet från operativt HR-arbete är meriterande. Även erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering eller att ha genomfört hela rekryteringsprocesser är meriterande. Vi jobbar en del med intranät och olika texter, så du är van att kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska och är van att arbeta med klarspråk i kombination med en god pedagogisk förmåga.

Dina personliga förmågor är viktiga och vi söker dig som vill jobba brett med HR och är intresserad av att stärka upp där det behövs. Du är självgående och arbetar framgångsrikt både självständigt och tillsammans med andra. För att lyckas i arbetet hos oss behöver du vara nyfiken och ha ett eget driv, ett strukturerat arbetssätt och flexibilitet. Du är tydlig när det krävs och kan möta medarbetare och chefer på ett professionellt sätt. Eftersom vi är i en utvecklingsfas gällande HR är ett visst mått av tålamod och också en pedagogisk förmåga nödvändigt.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Vikarierande vattenhandläggare

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 2
Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Du kommer vara placerad på Enheten för naturskydd och tillsyn på Naturavdelningen. Enheten består av 20 medarbetare. Enheten jobbar med prövning och tillsyn inom vattenverksamhet och naturvård. Vi arbetar även med att skydda och bevara de värdefullaste naturmiljöerna inom Jönköpings län, samt skydd av dricksvatten.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att ingå i en grupp som arbetar med vatten, både i det stora och det lilla perspektivet. Som vattenhandläggare hanterar du anmälningar om vattenverksamhet, där du bedömer om anläggning av tex bryggor, våtmarker och vägtrummor kan utföras utan att påverka vattenmiljöerna negativt. I arbetet ingår att bedöma vattenmiljöers värden och känslighet och avgöra vilka skyddsåtgärder som krävs för att begränsa påverkan på miljön. Ärenden av både enklare och mer komplex karaktär är en naturlig del av tjänsten.

Du kommer också arbeta med tillsyn och tillståndsprövningar av vattenverksamhet. Beroende på vilka behov som finns kommer du även till viss del arbeta med dricksvattenfrågor. Då arbetar du med bildande och tillsyn av vattenskyddsområden, där vi arbetar för att skydda länets dricksvatten. Där ingår bland annat bedömning av påverkan på dricksvattentäkter, skriva föreskrifter och samverkan med länets 13 kommuner.

Arbetsuppgifterna är en blandning av handläggning av ärenden och fältarbete, där arbete vid dator överväger. Du kommer ingå i en arbetsgrupp som tillsammans driver ärendena framåt. Det är ett självständigt arbete genom att du ansvarar för dina ärenden, samtidigt som det är ett teamarbete med avstämning av inriktning, prioritering och bedömningar i gruppen, med chefen och med andra enheter inom Länsstyrelsen. Du kommer att ha många kontakter med enskilda personer, företag och kommuner via personliga möten och telefonsamtal.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant naturvetenskaplig eller teknisk högskoleutbildning med inriktning mot vatten eller på annat sätt uppnått likvärdig kompetens. Därtill ställer tjänsten krav på minst B-körkort och svenska i tal och skrift. Du behöver också ha goda datakunskaper.

Arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter vad gäller handläggning av vattenverksamhet eller vattenskyddsområden är meriterande. Vana vid att göra naturvärdesbedömningar av vattenbiotoper i fält är meriterande. Likaså arbetslivserfarenhet eller på annat sätt kunskap om dricksvattenfrågor. Kunskaper inom miljöbalken är också meriterande

Som person är du strukturerad och har förmåga att göra korrekta avvägningar och bedömningar. Du har förmågan att kombinera en tydlig myndighetsutövning med en konstruktiv dialog, och kan anpassa din kommunikation till olika målgrupper. Eftersom du kommer skriva beslut och andra typer av texter behöver du vara duktig på att formulera dig i skrift. Du både samarbetar med kollegor och externa aktörer och arbetar självgående, eftersom du själv ansvarar för att driva dina egna ärenden framåt.

ÖVRIGT
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför svenskt medborgarskap är ett krav. Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning. Intervjuer genomförs vecka 22-23.

Vi söker just nu flera vattenhandläggare, gå gärna in på vår hemsida nedan och läs mer!

Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Vattenhandläggare med inriktning grundvatten och kalkning

Hydrolog
Läs mer Maj 2
Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Tjänsten är placerad på Vattenenheten på Naturavdelningen. Enheten består av tjugo medarbetare som arbetar med vattenförvaltning, vattenförsörjning, kalkningsverksamhet, biologisk mångfald, övergödningsåtgärder, miljöövervakning och miljömål samt system för nationell miljödata.

ARBETSUPPGIFTER
I tjänsten kommer du att arbeta med vattenfrågor från två olika perspektiv. Dina arbetsuppgifter kommer vara uppdelade i två huvuddelar med halvtid inom vardera del.

Den ena halvtiden består av vattenförvaltning av grundvatten. I det arbetet ingår miljöövervakning, statusbedömning av grundvattnets kemi och kvantitet samt att utveckla åtgärdsarbetet i riktning mot miljömålet Grundvatten av god kvalitet. Du kommer även att arbeta med internyttranden gällande påverkan på grundvatten i plan- och miljöprövningsärenden.

Den andra halvtiden berör arbete inom länets kalkningsverksamhet. Detta arbete syftar till att motverka miljöproblemet försurning. I denna del av tjänsten får du arbeta med vattenprovtagning, GIS- och databasarbete samt bidragshantering. Bidragshanteringen innebär att granska och handlägga ansökningar om bidrag och redovisning av användning av bidrag.

Tjänsten innehåller såväl kontors- som fältarbete. Dialog och samverkan med externa kontakter, framförallt med kommuner men även med andra länsstyrelser och nationella myndigheter, samt konsulter är en viktig del av arbetet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en naturvetenskaplig/teknisk högskoleutbildning med relevant kunskap inom grundvatten/hydrogeologi eller på annat sätt uppnått likvärdig kompetens.
Tidigare arbete med vattenförvaltningsarbete, arbete med grundvattenfrågor alternativt kalkningsfrågor är meriterande. Det är meriterande med erfarenhet av myndighetsarbete inom miljö/naturområdet. Det är även meriterande om du har erfarenhet av fältarbete.

Erfarenheter av att arbeta i programmen ArcGIS, Excel och Access samt kunskap om ramdirektivet för vatten och om ekologi ses som meriterande.

Därtill ställer tjänsten krav på minst B-körkort och god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.

Som person är du strukturerad för att kunna planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är kvalitetsmedveten och har god numerisk förmåga som är egenskaper som underlättar vid datahantering. Eftersom arbetet innehåller mycket interna och externa kontakter har du en god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Intervjuer planeras att genomföras vecka 22-23.

Vi söker just nu flera vattenhandläggare, gå gärna in på vår hemsida nedan och läs mer!

Läs mer om vad Länsstyrelsen erbjuder som arbetsgivare och möt våra medarbetare på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Vattenhandläggare

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 2
Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Du kommer vara placerad på Enheten för naturskydd och tillsyn på Naturavdelningen. Enheten består av 20 medarbetare. Enheten jobbar med prövning och tillsyn inom vattenverksamhet och naturvård. Vi arbetar även med att skydda och bevara de värdefullaste naturmiljöerna inom Jönköpings län, samt skydd av dricksvatten.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att ingå i en grupp som arbetar med vatten, både i det stora och det lilla perspektivet. Som vattenhandläggare hanterar du anmälningar om vattenverksamhet, där du bedömer om anläggning av tex bryggor, våtmarker och vägtrummor kan utföras utan att påverka vattenmiljöerna negativt. I arbetet ingår att bedöma vattenmiljöers värden och känslighet och avgöra vilka skyddsåtgärder som krävs för att begränsa påverkan på miljön. Ärenden av både enklare och mer komplex karaktär är en naturlig del av tjänsten.

Du kommer också arbeta med tillsyn och tillståndsprövningar av vattenverksamhet. Beroende på vilka behov som finns kommer du även till viss del arbeta med dricksvattenfrågor. Då arbetar du med bildande och tillsyn av vattenskyddsområden, där vi arbetar för att skydda länets dricksvatten. Där ingår bland annat bedömning av påverkan på dricksvattentäkter, skriva föreskrifter och samverkan med länets 13 kommuner.

Arbetsuppgifterna är en blandning av handläggning av ärenden och fältarbete, där arbete vid dator överväger. Du kommer ingå i en arbetsgrupp som tillsammans driver ärendena framåt. Det är ett självständigt arbete genom att du ansvarar för dina ärenden, samtidigt som det är ett teamarbete med avstämning av inriktning, prioritering och bedömningar i gruppen, med chefen och med andra enheter inom Länsstyrelsen. Du kommer att ha många kontakter med enskilda personer, företag och kommuner via personliga möten och telefonsamtal.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant naturvetenskaplig eller teknisk högskoleutbildning med inriktning mot vatten eller på annat sätt uppnått likvärdig kompetens. Därtill ställer tjänsten krav på minst B-körkort och svenska i tal och skrift. Du behöver också ha goda datakunskaper.

Arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter vad gäller handläggning av vattenverksamhet eller vattenskyddsområden är meriterande. Vana vid att göra naturvärdesbedömningar av vattenbiotoper i fält är meriterande. Likaså arbetslivserfarenhet eller på annat sätt kunskap om dricksvattenfrågor. Kunskaper inom miljöbalken är också meriterande

Som person är du strukturerad och har förmåga att göra korrekta avvägningar och bedömningar. Du har förmågan att kombinera en tydlig myndighetsutövning med en konstruktiv dialog, och kan anpassa din kommunikation till olika målgrupper. Eftersom du kommer skriva beslut och andra typer av texter behöver du vara duktig på att formulera dig i skrift. Du både samarbetar med kollegor och externa aktörer och arbetar självgående, eftersom du själv ansvarar för att driva dina egna ärenden framåt.

ÖVRIGT
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför svenskt medborgarskap är ett krav. Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning. Intervjuer genomförs vecka 22-23.

Vi söker just nu flera vattenhandläggare, gå gärna in på vår hemsida nedan och läs mer!

Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Säkerhets- och servicesamordnare

Säkerhetsrådgivare
Läs mer Apr 25
Vill du jobba med säkerhets- och servicefrågor hos en arbetsgivare med en spännande tid framför sig? Då kan du vara vår nya säkerhets- och servicesamordnare!

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Tjänsten är placerad på Enheten för ärendestöd och service som ligger på Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd. Enheten består av 17 medarbetare som ansvarar för uppgifter som är myndighetsgemensamma inom bland annat ärende- och arkivfrågor, intern service, reception, verksamhetsutveckling, dataskydd och informationssäkerhet.

ARBETSUPPGIFTER
I tjänsten ingår två huvudsakliga roller; säkerhetssamordnare och servicesamordnare. I rollen som säkerhetssamordnare ansvarar du för det systematiska säkerhetsarbetet kopplat till verksamhetsskyddet. Inom ramen för det ingår bland annat myndighetens riskhantering, incidenthantering, larm- och passersystem och annan säkerhetsteknik. Du jobbar även med det systematiska brandskyddsarbetet och arbetet med hot och våld.

I rollen som servicesamordnare är du myndighetens kontaktperson gentemot fastighetsägaren i frågor som rör våra lokaler. Du är även bryggan mellan verksamheten och vår IT-avdelning och samordnar datorbyten, uppgraderingar och ser över behov av IT- och AV-utrustning. Du deltar i övergripande fysiska skyddsronder och fångar upp behov kopplat till den fysiska arbetsmiljön. Du är även huvudansvarig för Länsstyrelsens tjänstebilar.

I båda rollerna jobbar du med att omvärldsbevaka och analysera, att kontrollera och följa upp samt att utveckla och hitta lösningar för det som ligger inom ditt ansvarsområde. Du ansvarar för de upphandlingar som rör båda dina roller med stöd av vår inköps- och upphandlingssamordnare.

Du är själv i dina roller på myndigheten men du utför dina arbetsuppgifter i tätt samarbete med andra, både internt och externt. Internt har du mycket kontakt med beredskapshandläggare, vaktmästare, servicepersonal samt chefer och ledning. Externt har du kontakt med fastighetsägare, entreprenörer, leverantörer och andra myndigheter och verksamhetsutövare. Du ingår bland annat i ett länsstyrelsegemensamt nätverk för servicechefer. Du har verksamhetsansvar men inget budget- eller personalansvar.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med lämplig högskoleutbildning eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har relevant arbetslivserfarenhet eller kunskap inom de områden du ansvarar för.

Vidare har du har kunskap eller stort intresse av frågor som rör IT-utrustning och det är naturligt för dig att jobba digitalt först. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba med säkerhetsarbete eller frågor som rör fastighetsdrift samt om du har erfarenhet från offentlig verksamhet. Vi ser gärna att du haft en samordnande roll eller har erfarenhet som projektledare. Det är också av intresse om du har praktisk kunskap om säkerhetsteknik. Tjänsten kräver även B-körkort och god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

Som person tar du stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter och kan arbeta utan i förväg fastställda rutiner eller vägledning. Du jobbar väl tillsammans med andra för att ni tillsammans ska nå målen på ett effektivt sätt. Du skapar delaktighet och engagemang hos de du arbetar tillsammans med. Du har lätt för att förmedla information och kunskap till andra och kan förklara komplexa frågor på ett lättförståeligt sätt. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och har en förmåga att bygga strukturer som andra kan arbeta utifrån.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför svenskt medborgarskap är ett krav. Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning. Intervjuer genomförs vecka 21-22. Arbetsprov kan komma att användas som ett led i rekryteringen.

Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Enhetschef till enheten för naturskydd och tillsyn

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 8
Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Som chef för enheten för naturskydd och tillsyn på Naturavdelningen leder du 20 engagerade medarbetare som arbetar med bildande av naturreservat och andra områdesskydd, prövning och tillsyn av naturskydd och vattenverksamhet samt bildande av vattenskyddsområden. Det finns arbetsgrupper inom de olika områdena som självständigt planerar och utför arbetsuppgifter med styrning och uppföljning från enhetschefen. De övergripande målen för verksamheten är att bidra till att uppnå miljökvalitetsmålen samt målen inom den nationella miljötillsynsstrategin och nationella strategier för skydd av skog, myrar, sjöar och vattendrag samt den regionala Strategi för formellt skydd av skog i Jönköpings län.

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef leder, planerar, organiserar och utvärderar du arbetet inom enheten. Du skapar engagemang och stödjer medarbetarna så att både individuella och gemensamma mål för enheten och Länsstyrelsen uppnås på ett effektivt sätt. Därtill ingår du även i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med avdelningschef och fyra enhetschefskollegor.

I uppdraget som enhetschef ingår särskilt:
• arbetsmiljöansvar för enheten
• verksamhetsansvar för enhetens samlade resultat, budget, planering och uppföljning, samt omvärldsbevakning
• personalansvar, varav ansvar för lönesättning samt medarbetar- och kompetensutveckling.
• fatta beslut i ärenden inom enhetens verksamhetsområde.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med inriktning mot naturvetenskap, juridik, teknik, eller annat som bedöms likvärdigt. Då du kommer att leda en större enhet är det meriterande med erfarenhet av arbetsledning, arbetsmiljöansvar, personalansvar och budgetansvar. Det är även meriterande att ha arbetat med myndighetsutövning varav särskilt meriterande med myndighetsutövning enligt miljöbalken. Erfarenhet av miljöarbete, särskilt med inriktning mot någon av enhetens verksamhetsområden; naturtillsyn, vattenverksamhet eller områdesskydd är också det meriterande.

I din roll som enhetschef kommer du vara en del av att genomföra miljöpolitiken vilket innebär att du behöver ha förmåga att samverka över verksamhetsområden och med andra myndigheter. Du kommer att ha många kontakter såväl internt som externt vilket ställer krav på god samarbetsförmåga. Vi söker dig som har god förmåga att leda, engagera och skapa delaktighet på din enhet i syfte att uppnå gemensamma mål på ett effektivt sätt. Du kommunicerar förväntningar på ett tydligt sätt och har ett gott omdöme i prioriteringar och agerande. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

ÖVRIGT
Intervjuer planeras att genomförs vecka 19-20.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför svenskt medborgarskap är ett krav. Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning.

Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Rösträknare till valet i höst

Administrativ assistent
Läs mer Apr 11
Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Länsstyrelsen i Jönköpings län är regional valmyndighet och ansvarar bland annat för den slutliga röstsammanräkningen i länet vid allmänna val.

Är du intresserad av att arbeta som rösträknare på Länsstyrelsen efter valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige i september?

Är du en person som trivs i strukturerade miljöer, är van att arbeta efter givna ramverk och regler och har ett stort samhällsintresse? Då kan det här vara ett uppdrag för dig!

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna som rösträknare innebär att kontrollräkna valsedlar, räkna personröster samt utföra granskning av ogiltiga valsedlar. Du kommer att arbeta i en grupp om två rösträknare.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha fyllt 18 år. Du ska vara noggrann, fingerfärdig och på ett effektivt sätt kunna räkna valsedlar med ett rättssäkert och kvalitativt resultat.

Tidigare erfarenhet av rösträkning och/eller arbete i vallokal är meriterande men inget krav.

Som person är du metodisk och strukturerad, med god förmåga att följa angivna instruktioner och säkerhetsregler. Vidare behöver du ha goda språkkunskaper i svenska och ha lätt för att läsa och uppfatta såväl tryckt som handskriven text. Arbetet kan stundtals vara monotont, vilket kan kräva ett gott tålamod. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Kandiderar du till riksdagen, region- eller kommunfullmäktige anses du jävig och kan därför inte arbeta med rösträkningen.

Ansökan
Du ansöker genom att fylla i den arbetslivserfarenhet som är relevant för uppdraget som rösträknare, samt skriver ett kortfattat personligt brev. Du anger även namn, personnummer, e-postadress, adress och telefonnummer.

ÖVRIGT
Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Handläggare inom landsbygdsprogrammet

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 8
Är du intresserad av hållbar regional utveckling och vill vara med och bidra till en levande landsbygd?

Vi söker nu en medarbetare till enheten för landsbygdsutveckling. Enheten består av 16 medarbetare och tillhör Landsbygdsavdelningen. Vi arbetar tillsammans för en levande landsbygd och hållbar utveckling inom de gröna näringarna.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet innebär handläggning av stöd och utbetalningar inom Sveriges landsbygdsprogram. Du kommer självständigt utreda och granska ansökningar om stöd och utbetalning och ingå i ett team som hanterar liknande ärenden. Målsättningen är att landsbygdsprogrammet ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva lantbrukare som ger oss öppna marker med betande djur samt en attraktiv landsbygd. Stöden inom landsbygdsprogrammet riktar sig till företag, föreningar och andra organisationer med verksamhet på landsbygden.

Vid sidan om handläggning är du med och svarar på remisser och medverkar i interna och externa arbetsgrupper med ett fokus på perspektivet en hållbar landsbygdsutveckling. Du är också med och planerar samt utformar informationsinsatser kopplat till den strategiska planen för den nya gemensamma jordbrukspolitiken.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning. Du har flerårig erfarenhet av handläggning och kunskap om gällande regelverk inom landsbygdsprogrammet. Du har även mycket god kunskap om offentlig upphandling. Erfarenhet av att planera och utforma olika typer av kommunikationsinsatser är starkt meriterande. B-körkort och god datorvana är ett krav, likväl som god svenska i tal och skrift.

Som person har du ett genuint intresse för landsbygdsfrågor, vilket innebär att du är engagerad och har god initiativförmåga. Du har lätt för att se både helhet och detaljer. Du är utåtriktad och har lätt för att skapa förtroende i de kontakter du har med externa och interna aktörer.

I rollen som handläggare är det viktigt att du kan arbeta självständigt och strukturerat mot uppsatta mål och tidsramar. Du trivs också med att ingå i ett ödmjukt arbetslag där man frågar och tar hjälp av varandras kunskaper och erfarenheter, samt delar sina tankar och idéer med varandra. Inte minst arbetar vi tillsammans för en hållbar och levande landsbygd!

ÖVRIGT
Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Kommunikatör med inriktning mot webb och digitala kanaler

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Mar 31
Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Tjänsten är placerad på kommunikationsenheten på avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd. Enheten består av 12 medarbetare som arbetar med kommunikation och GIS (geografiska informationssystem).

Vi söker dig som har kommunikationens effekt i fokus, brinner för digitala lösningar och har ett brett samhällsintresse. Vi kan erbjuda dig ett spännande, varierande arbete och högt tempo där du är en del av ett kommunikationsteam med hög kompetens.

ARBETSUPPGIFTER
På kommunikationsenheten arbetar vi både strategiskt och operativt med att stötta ledning, chefer och medarbetare i kommunikationsfrågor. Kommunikationsplanering är en grundsten, men ibland behöver vi också improvisera. Vi stödjer verksamheten att arbeta planerat och professionellt med kommunikation och bidrar på vägen till en modern, tillgänglig och kommunikativ myndighet. Vi samverkar med många olika aktörer, till exempel andra statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

I ditt uppdrag arbetar du främst med webbpublicering, intranät och sociala medier. Du är rådgivare internt i webb- och digitala frågor och du samordnar våra webbredaktörer och intranätredaktörer som arbetar på övriga enheter inom Länsstyrelsen. En tillgänglig webb är ett av våra mål och därför krävs det att du har god kunskap om hur digital tillgänglighet fungerar.

Du ingår i teamet med sju kommunikatörer på enheten och arbetar enligt de styrande dokument som finns inom kommunikationsområdet. Ibland arbetar du självständigt och ibland tillsammans med andra. Du har ett nära och bra samarbete med både beställare inom Länsstyrelsens avdelningar, övriga kollegor på enheten och andra samarbetspartners.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap, webbpublicering eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har en hög digital kompetens i allmänhet, kunskap om digitala kanaler, webb och sociala medier, kan hantera de digitala verktyg som används inom kommunikationsområdet och bidra i vår digitala utvecklingsresa. Vi använder tex Sitevision, Wordpress, Sharepoint, Paloma (nyhetsbrev) och det är meriterande om du har använt några eller alla av dessa.

Du håller gärna utbildningar, presentationer och workshops inom det digitala området.

Du har en mycket hög kompetens i svenska språket och skapar begriplig kommunikation som väcker engagemang, på klarspråk.

Du håller vad du lovar, får saker gjorda och är en god kollega och samarbetspartner.

ÖVRIGT
Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Handläggare inom förorenade områden, visstid

Miljöhandläggare
Läs mer Mar 28
Vill du vara med och bidra i arbetet för en giftfri miljö?

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Tjänsten är placerad på enheten för förorenade områden på Samhällsavdelningen. Enheten utgörs av nio engagerade medarbetare med bred kompetens. Vi är med och driver efterbehandlingsarbetet inom Jönköpings län med målet att skapa en giftfri miljö.

ARBETSUPPGIFTER
I den här tjänsten ligger fokus på tillsyn över förorenade områden och arbete med tillsynsvägledning gentemot länets 13 kommuner. Även arbete med statligt finansierade utrednings- och åtgärdsprojekt kan vara aktuellt beroende på erfarenhet och kompetens. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att:
- handlägga ärenden inom förorenade områden vid pågående och nedlagda miljöfarliga verksamheter
- tillsynsvägledning gentemot kommuner vilket kan innebära direkt vägledning eller att t.ex. planera och genomföra tillsynsvägledningsinsatser
- bidra internt med kompetens i frågor som rör föroreningsproblematik
- delta i eller driva projekt inom tillsyn eller tillsynsvägledning

Arbetet innebär att du har flertalet kontakter med företag, konsulter, privatpersoner, kommuner och andra myndigheter, samt också samarbete internt inom länsstyrelsen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant naturvetenskaplig och/eller teknisk utbildning på högskolenivå.

Meriterande är tidigare erfarenhet från arbete med förorenade områden, myndighetsarbete och/eller tillsynserfarenhet inom miljöområdet eller annan miljöjuridisk kunskap och erfarenhet av arbete med miljölagstiftningen. Därtill ställer tjänsten krav på B-körkort, grundläggande kunskaper i Office-paketet och god svenska i tal och skrift.

Som person är du van vid att arbeta självständigt och tar ansvar för egna arbetsuppgifter. Du arbetar strukturerat och har förmåga att planera, organisera och prioritera bland dina uppgifter. Eftersom du i din roll som handläggare har mycket kontakter, både internt och externt, ställer det krav på att du har god samarbets- och kommunikationsförmåga.

ÖVRIGT
Intervjuer genomförs vecka 18-20.

Observera att den här annonsen avser en tjänst med tidsbegränsad anställning men vi söker också en handläggare för tillsvidareanställning i en annan annons. Om du är intresserad av både den tidsbegränsade anställningen och tillsvidaretjänsten behöver du ansöka via bägge annonserna.

Läs mer om vad Länsstyrelsen erbjuder som arbetsgivare och möt våra medarbetare på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Handläggare inom förorenade områden

Miljöhandläggare
Läs mer Mar 28
Vill du vara med och bidra i arbetet för en giftfri miljö?

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Tjänsten är placerad på enheten för förorenade områden på Samhällsavdelningen. Enheten utgörs av nio engagerade medarbetare med bred kompetens. Vi är med och driver efterbehandlingsarbetet inom Jönköpings län med målet att skapa en giftfri miljö.

ARBETSUPPGIFTER
I den här tjänsten ligger fokus på tillsyn över förorenade områden och arbete med tillsynsvägledning gentemot länets 13 kommuner. Även arbete med statligt finansierade utrednings- och åtgärdsprojekt kan vara aktuellt beroende på erfarenhet och kompetens. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att:
- handlägga ärenden inom förorenade områden vid pågående och nedlagda miljöfarliga verksamheter
- tillsynsvägledning gentemot kommuner vilket kan innebära direkt vägledning eller att t.ex. planera och genomföra tillsynsvägledningsinsatser
- bidra internt med kompetens i frågor som rör föroreningsproblematik
- delta i eller driva projekt inom tillsyn eller tillsynsvägledning

Arbetet innebär att du har flertalet kontakter med företag, konsulter, privatpersoner, kommuner och andra myndigheter, samt också samarbete internt inom länsstyrelsen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant naturvetenskaplig och/eller teknisk utbildning på högskolenivå.

Meriterande är tidigare erfarenhet från arbete med förorenade områden, myndighetsarbete och/eller tillsynserfarenhet inom miljöområdet eller annan miljöjuridisk kunskap och erfarenhet av arbete med miljölagstiftningen. Därtill ställer tjänsten krav på B-körkort, grundläggande kunskaper i Office-paketet och god svenska i tal och skrift.

Som person är du van vid att arbeta självständigt och tar ansvar för egna arbetsuppgifter. Du arbetar strukturerat och har förmåga att planera, organisera och prioritera bland dina uppgifter. Eftersom du i din roll som handläggare har mycket kontakter, både internt och externt, ställer det krav på att du har god samarbets- och kommunikationsförmåga.

ÖVRIGT
Intervjuer genomförs vecka 18-20.

Observera att den här annonsen avser en tjänst med tillsvidareanställning men vi söker också en handläggare för tidsbegränsad anställning i en annan annons. Om du är intresserad av både den tidsbegränsade anställningen och tillsvidaretjänsten behöver du ansöka via bägge annonserna.

Läs mer om vad Länsstyrelsen erbjuder som arbetsgivare och möt våra medarbetare på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Säsongsanställda inom natur-,vatten-, och fiskeområdet

Fiskeribiolog
Läs mer Mar 9
Är du intresserad av att jobba med natur-, vatten eller fiskefrågor på Länsstyrelsen i Jönköping i sommar? Vi söker flera personer som ska arbeta med dessa frågor under perioden vecka 22 – 36. Anställningsperiod och omfattning kan vara olika beroende på överenskommelse. Tjänsterna är placerade på olika enheter på Länsstyrelsens naturavdelning.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

ARBETSUPPGIFTER
Vi behöver säsongsanställda till följande arbetsuppgifter:

• Vattenenheten: inventering av invasiva främmande arter i vatten.

• Fiskeenheten: nätprovfiske i länets sjöar, eventuellt andra fiskundersökningar, musselinventeringar, kräftprovfiske på Vättern, kräftprovfiske i mindre sjöar och vattendrag samt vissa andra arbetsuppgifter. Nätprovfiske är en grundarbetsuppgift, övriga arbetsuppgifter kan bli aktuella beroende på våra behov och dina förutsättningar.

• Landenheten: inventering och bekämpning av invasiva främmande arter på land.

Arbetsuppgifterna kommer att utföras tillsammans med medarbetare på Länsstyrelsen. En del fiskundersökningar utförs på ett avstånd från Jönköping som gör att man måste övernatta på annan ort. Länsstyrelsen ordnar i de fallen boende.

KVALIFIKATIONER
Vi söker i första hand dig som studerar vid ett högskole-/universitetsprogram med inriktning mot natur/vatten/fiske.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och är van att ta eget ansvar. Har du tidigare erfarenheter av arbete på länsstyrelse är det meriterande.

B-körkort är ett krav för arbete med invasiva arter och meriterande för arbetsuppgifter på fiskeenheten.


ÖVRIGT
Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Beredskapshandläggare med inriktning analys

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Mar 15
Vill du vara med och bidra i arbetet med säkerhet och beredskap?

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Tjänsten är placerad på Beredskapsenheten, Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd. Enheten består av 19 medarbetare som arbetar med olika lokala, regionala och centrala aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet och den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet. Genom sin verksamhet ska länsstyrelsen minska sårbarheten i samhället, bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen samt utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och höjd beredskap.

Tillsammans med andra aktörer ska vi skapa en beredskap för att kunna hantera situationer som uppstår före, under och efter en kris.

ARBETSUPPGIFTER
Som beredskapshandläggare hos oss kommer du få bidra med din kompetens till flera uppgifter inom säkerhet- och beredskapsområdet. Just nu har enheten ett stort behov av kompetens inom riskanalys och metodutveckling. Du kommer framförallt arbeta med att utveckla vår regionala risk- och sårbarhetsanalys, sammanställa underlag för att upprätthålla en generell lägesbild och utveckla metoder och tillvägagångssätt för myndighetens arbete med kontinuitetshantering och risk och sårbarhetsanalys. Övriga uppgifter som att hantera remisser, skriva PM och bidra till stabsarbete kan också komma att bli aktuella.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom exempelvis det samhällsvetenskapliga eller beteendevetenskapliga området. Du har goda kunskaper i Excel och intresse för datavisualisering. Tjänsten kräver att du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska.

Det är meriterande med erfarenhet av arbete med kvantitativa och kvalitativa metoder, utredningsverksamhet och att bygga analyser.

Som person är du stabil och självgående och har lätt att värdera och integrera ny information. Vi uppskattar initiativförmåga och prestigelöshet i gruppens gemensamma arbete. Vi sätter stort värde på dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför svenskt medborgarskap är ett krav. Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning.

Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Säsongsanställda till Store Mosse nationalpark

Zoolog
Läs mer Mar 11
Är du intresserad av att arbeta med naturvägledning på naturum och i Store Mosse nationalpark?

Store Mosse nationalpark omfattar ca 7700 hektar högmosse, kärr, skog och odlingslandskap. För parkens besökare finns ca 5 mil leder och ett stort antal friluftsanordningar. I naturum, parkens besökscentrum, bedrivs naturvägledning med guidade turer, både ute och inne, året runt. I nationalparken arbetar fem personer varav två med naturvägledning. Under högsäsongen juni till augusti behöver vi förstärka personalen med 4–5 säsongsanställda guider. Är du en av dem?

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.ARBETSUPPGIFTER
- ge kvalificerad natur- och kulturvägledning till allmänheten inne i naturum
- naturguidningar för barn och vuxna ute i Store Mosse nationalpark
- delaktighet i utformningen av aktiviteter/guidningar
- försäljning och bemanning av naturums butik
- lättare skötsel av naturum, t ex tömma sopor och städning av utställning och toaletter
- enklare administrativa arbetsuppgifter
- viss handledning av praktikanter


KVALIFIKATIONER
Krav
- du ska kunna genomföra naturguidningar på svenska och engelska
- B-körkort

Meriterande
- tidigare erfarenhet av naturvägledning eller pedagogisk verksamhet
- goda kunskaper inom något eller några av områdena ekologi, djur-och växtarter, geologi och friluftsliv
- vana av att arbeta ute, både ensam och i grupp
- goda kunskaper i tyska
- goda kunskaper om Store Mosse nationalpark och Jönköpings läns skyddade natur

Vi söker dig som är en social och utåtriktad person med en god samarbetsförmåga, som självständigt kan planera och lägga upp ditt arbete.


ÖVRIGT
Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Nationalparksguide

Botaniker
Läs mer Mar 10
Inspireras du av naturen och vill inspirera andra? Då kan naturum i Store Mosse nationalpark vara en arbetsplats för dig.

Store Mosse nationalpark omfattar ca 7700 hektar högmosse, kärr, skog och odlingslandskap. För parkens besökare finns ca 5 mil leder, ett stort antal friluftsanordningar och flera byggnader. I naturum, parkens besökscentrum, bedrivs naturvägledning med guidade turer året runt.

Du kommer organisatoriskt vara placerad på Skötselenheten på Naturavdelningen men stationerad i Store Mosse nationalpark. Enheten arbetar med förvaltning och skötsel av skyddad natur i Jönköpings län och består av ca 15 medarbetare varav fem är stationerade i Store Mosse nationalpark.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet som naturvägledare i nationalparken är varierat. Det inkluderar att genomföra olika aktiviteter och guidningar och att arbeta med fasta och tillfälliga utställningar. Till största delen finns du som guide inne på vårt naturum. Du tar mot besökare och visar naturums utställningar och ger förslag på besöksmål i parken. Besöksgrupperna utgörs av både svenska och utländska besökare, skolklasser och närboende. Du guidar och naturvägleder också ute i nationalparken. Det är därför viktigt att du fritt kan röra dig ute i hela parken. Guidningar och utställningar planerar, utvärderar och genomför du tillsammans med naturumförståndaren och övrig personal på Store Mosse.

För att besökare ska komma till parken är en viktig del av ditt arbete att arbeta med marknadsföring. Detta sker digitalt via webb och sociala medier men också med hjälp av tryckt informationsmaterial. Kontakter med allmänhet, skolor, föreningar och andra intressenter är också en del av arbetet. Du handhar även vår lilla souvenirshop samt utför en del diverse praktiska sysslor och servicearbeten.

För oss är det viktigt att arbetet hela tiden utvecklas. Du kommer därför delta i olika nätverk för besöksutveckling och ekoturism, men också i de naturumnätverk som finns.

Arbetet innebär tjänstgöring vissa helger, kvällar och delar av skollov. Arbetet är självständigt samtidigt som det är ett teamarbete inom nationalparken och med övriga enheten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant högskole- eller yrkesutbildning med inriktning mot naturvetenskap/biologi, eller på annat sätt uppnått likvärdig kompetens. Vidare har du erfarenhet av naturvägledning eller annat kommunikativt/pedagogiskt arbete. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift, samt B-körkort för bil.

Det är meriterande om du har:
- biologiskt/ekologiskt, pedagogiskt och/eller kommunikativt innehåll i din utbildning
- goda kunskaper om naturvård, ekologi, flora, fauna, geovetenskap, friluftsliv och kulturhistoria
- guideutbildning/certifiering
- goda kunskaper om marknadsföring och kommunikativt arbete (webb, sociala medier, foto)
- erfarenhet av arbete med utställningar
- teknisk kompetens och viss IT-kunskap lämplig för utställningar
- goda kunskaper i tyska
- goda kunskaper om Officepaketet samt Acrobat InDesign

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi ser gärna att du:
- har stort engagemang för att förklara och ge förståelse för naturens och kulturens värden samt för att inspirera människor till ökad naturkontakt
- har intresse för kreativt arbete, t ex. med pyssel, hantverk och/eller konst
- är positiv och serviceinriktad
- har god förmåga att självständigt kan planera och lägga upp ditt arbete
- har lätt för att samarbeta och bygga upp goda relationer med andra

ÖVRIGT
Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Beredskapshandläggare

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Mar 8
Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Tjänsten är placerad på Beredskapsenheten, Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd. Enheten består av 18 medarbetare som arbetar med olika lokala, regionala och centrala aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet och den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet. Genom sin verksamhet ska länsstyrelsen minska sårbarheten i samhället, bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen samt utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och höjd beredskap.

Tillsammans med andra aktörer ska vi skapa en beredskap för att kunna hantera situationer som uppstår före, under och efter en kris.

ARBETSUPPGIFTER
Som beredskapshandläggare hos oss kommer du få bidra med din kompetens till flera uppgifter inom säkerhet- och beredskapsområdet. Just nu har enheten ett stort behov av att samla erfarenheter och lära av krishanteringsarbetet under pandemin. Du kommer framförallt arbeta med fördjupad lägesbild och utvärderingsfrågor inom Covid- 19-hanteringen. Det innebär bland annat samverkan med länets aktörer och medarbetare internt för att samla information och erfarenheter. Vidare kommer du bidra till pågående stabsarbete. Övriga uppgifter som att hantera remisser, skriva PM och bidra till enhetens övergripande administrativa arbete kan också komma att bli aktuella.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom det samhällsvetenskapliga området. Du har stor vana av att analysera, sammanställa och presentera insamlat material. Tjänsten kräver att du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska. Vi vill att du är bekant med det samverkanssätt som finns mellan krishanteringsaktörer i Jönköpings län F-samverkan. Meriterande är erfarenhet av tidigare krishanteringsarbete samt erfarenhet av stabsarbete.

Som person är du drivande, initiativtagande och självgående. Du har förmåga att själv strukturera ditt arbete, sätta igång aktiviteter och uppnå resultat. Vi tror att för att lyckas väl med uppgiften har du ett kommunikativt och pedagogiskt förhållningssätt. Vi sätter stort värde på dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Miljöskyddshandläggare med tillsyn över avfallsområdet

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Läs mer Mar 4
Vill du arbeta för en hållbar miljö, genom tillsyn av miljöfarlig verksamhet?
Då kan detta vara ett jobb för dig!

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Tjänsten är placerad på miljöskyddsenheten på Samhällsavdelningen. Enheten består av 16 medarbetare som arbetar med tillsyn över miljöfarliga verksamheter, tillsynsvägledning enligt miljöbalken samt samråd och prövning enligt miljöbalken. Enheten består av fyra olika grupper: vind/täkt, industrier, avloppsreningsverk samt avfall.

ARBETSUPPGIFTER
Med anledning av en satsning för att stärka arbetet för att förebygga, förhindra och bekämpa brottslighet kopplat till avfall förstärker vi vår grupp som arbetar med tillsyn av avfall med en miljöskyddshandläggare.
Tjänsten är placerad i en grupp på enheten som arbetar med tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken inom avfallsområdet.
Halva tjänsten kommer ha fokus på att förebygga, förhindra och bekämpa brottslighet inom avfallsområdet. Du kommer få möjlighet att själv, och ibland med hjälp av kollegor, forma, bygga upp och genomföra tillsynen inom detta område. Den andra halvan av tjänsten innebär att själv arbeta med tillsyn av avfall eller andra områden inom miljöfarlig verksamhet.

Ditt arbete innebär att du har många kontakter med företag, kommuner, Polismyndigheten och andra myndigheter. Samverkan kommer ske både på nationell nivå men även lokal samverkan med kommunerna i länet förekommer.

KVALIFIKATIONER
• Vi söker dig som har en relevant naturvetenskaplig och/eller teknisk utbildning på högskolenivå med inriktning mot miljö eller annan motsvarande utbildning, alternativt har erhållit motsvarande kompetens på annat sätt.
• Du har arbetserfarenhet inom miljöskyddsområdet
• Du har B-körkort och körvana
• God förmåga att utrycka dig på svenska i både tal och skrift

Följande erfarenheter är meriterande för miljöskyddshandläggare inom avfallsområdet:
• Erfarenhet av tillsyn eller tillsynsvägledning av miljöfarlig verksamhet och särskilt inom avfallsområdet
• Samverkan eller samordning med andra myndigheter inom tillsynsverksamhet
• Erfarenhet av att utveckla nya arbetssätt inom tillsynsverksamhet

Eftersom du kommer arbeta i en verksamhet som utvecklas med ny lagstiftning och nya uppdrag är det viktigt att du är engagerad och har initiativ- och problemlösningsförmåga. Det innebär att du trivs med tillsynsarbete som är under utveckling, samt har förmåga att se problem ur flera perspektiv. Du har förmåga att under eget ansvar planera och driva arbete till avslut inom föreskriven tid och anpassar dig till uppkomna situationer för att nå målet. Som person är du självgående och stabil. Du tar egna initiativ, och har lätt att samarbeta med andra.

Eftersom tjänsten som miljöskyddshandläggare inom avfall också är av samordnande karaktär med externa kontakter är du även drivande, samt positiv och utåtriktad. Även om tjänsten ställer krav på samarbetsförmåga, så innebär själva handläggningen frihet under ansvar med ingående planering, genomförande och uppföljning. Du kan lätt växla mellan olika arbetsuppgifter och omprioritera vid behov.

ÖVRIGT
Intervjuer genomförs under vecka 14 till 16.

Observera att den här annonsen avser en tillsvidaretjänst men vi söker också två miljöskyddshandläggare för tidsbegränsade anställningar i en annan annons. Om du är intresserad av både tillsvidaretjänsten och de tidsbegränsade anställningarna behöver du ansöka via bägge annonserna.

Läs mer om vad Länsstyrelsen erbjuder som arbetsgivare och möt våra medarbetare på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Naturvårdshandläggare

Ekolog
Läs mer Mar 7
Är du intresserad av att arbeta med prövning och tillsyn av värdefulla naturmiljöer?

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Du kommer vara placerad på Enheten för naturskydd och tillsyn på Naturavdelningen. Enheten består av 19 medarbetare. Enheten jobbar med prövning och tillsyn inom naturvård och vattenverksamhet. Vi arbetar även med att skydda och bevara de värdefullaste naturmiljöerna inom Jönköpings län, samt skydd av dricksvatten.

ARBETSUPPGIFTER
Fokus på tjänsten ligger inom prövning och tillsyn av värdefulla naturmiljöer. I arbetet ingår att bedöma påverkan på naturmiljöer och arter, det kan handla om allt från enskilda träd till större områden som naturreservat. Arbetsuppgifterna kommer i viss mån anpassas till din kompetens och tidigare erfarenhet. Arbete från kontoret överväger men en del fältarbete är aktuellt.

Arbetet är självständigt genom att du ansvarar för att dina ärenden går framåt. Samtidigt är det ett teamarbete där du ingår i en arbetsgrupp som tillsammans gör bedömningar. I arbetet ingår att skriva beslut i dina ärenden. Du kommer att ha många kontakter med enskilda personer, företag och kommuner via personliga möten och telefonsamtal.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant naturvetenskaplig högskoleutbildning med inriktning mot naturvård eller på annat sätt uppnått likvärdig kompetens. Därtill ställer tjänsten krav på minst B-körkort och svenska i tal och skrift.

Arbetslivserfarenhet inom handläggning av naturvårdsärenden är särskilt meriterande, men inget krav. Kunskaper inom miljöbalken är meriterande, liksom vana vid myndighetsutövning inom offentlig förvaltning. Vi ser även erfarenhet av att göra naturvärdesbedömningar som meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i GIS verktyg och Office-paketet.

Som person är du strukturerad och har förmåga att göra korrekta avvägningar och bedömningar. Du har förmågan att kombinera en tydlig myndighetsutövning med en konstruktiv dialog, och kan anpassa din kommunikation till olika målgrupper. I tjänsten får du både samarbeta med kollegor och externa aktörer och arbeta självgående, eftersom du själv ansvarar för att driva dina egna ärenden framåt.

ÖVRIGT
Intervjuer genomförs löpande.

Läs mer om vad Länsstyrelsen erbjuder som arbetsgivare och möt våra medarbetare på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Länsstyrelsen söker två vikarierande miljöskyddshandläggare

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Läs mer Mar 4
Vill du arbeta för en hållbar miljö, genom tillsyn av miljöfarlig verksamhet?
Då kan detta vara ett jobb för dig!

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Tjänsterna är placerade på miljöskyddsenheten på Samhällsavdelningen. Enheten består av 16 medarbetare som arbetar med tillsyn över miljöfarliga verksamheter, tillsynsvägledning enligt miljöbalken samt samråd och prövning enligt miljöbalken. Enheten består av fyra olika grupper: vind/täkt, industrier, avloppsreningsverk samt avfall.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta som miljöskyddshandläggare med tillsyn inom miljöskyddsområdet. Du kommer planera och genomföra tillsynsbesök, bedöma ärenden och rapporter samt bevakalagstiftning. I första hand söker vi någon inom områdena avfall och avloppsanläggningar. Men utifrån dina erfarenheter kan det också finnas möjlighet att jobba inom andra områden inom miljöskydd t.ex. olika industriverksamheter. Du kommer arbeta i en grupp med handläggare inom samma branscher och samarbete kan också förekomma med andra enheter på Länsstyrelsen.

KVALIFIKATIONER
• Vi söker dig som har en relevant naturvetenskaplig och/eller teknisk utbildning på högskolenivå med inriktning mot miljö eller annan motsvarande utbildning, alternativt har erhållit motsvarande kompetens på annat sätt.
• Du har B-körkort och körvana
• God förmåga att utrycka dig på svenska i både tal och skrift

Följande erfarenhet är meriterande för miljöskyddshandläggare inom avfallsområdet:
• Erfarenhet av tillsyn eller tillsynsvägledning av miljöfarlig verksamhet och särskilt inom avfallsområdet och/eller avloppsreningsverk.

Du har förmåga att under eget ansvar planera och driva arbete till avslut inom föreskriven tid och anpassar dig till uppkomna situationer för att nå målet. Som person är du självgående och stabil. Du tar egna initiativ, och har lätt att samarbeta med andra.

ÖVRIGT
Intervjuer genomförs under vecka 14 till 16.

Observera att den här annonsen avser tjänster med tidsbegränsad anställning men vi söker också en miljöskyddshandläggare för tillsvidareanställning i en annan annons. Om du är intresserad av både den tidsbegränsade anställningen och tillsvidaretjänsten behöver du ansöka via bägge annonserna.

Läs mer om vad Länsstyrelsen erbjuder som arbetsgivare och möt våra medarbetare på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Samhällsplanerare

Samhällsplanerare
Läs mer Mar 4
Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.ARBETSUPPGIFTER
Som samhällsplanerare arbetar du bland annat med att
• granska, bedöma och ta beslut i ärenden som rör kommunala detaljplaner, översiktsplaner samt övrigt planarbete
• ge råd om tillämpningen av plan- och bygglagen samt följa upp kommunernas arbete inom samhällsplaneringen
• utveckla och ta fram planeringsunderlag för fysisk samhällsplanering
• svara på aktuella remisser.

Även andra arbetsuppgifter inom enhetens ansvarsområden kan bli aktuella. Ditt ansvarsområde kan till viss del anpassas till din tidigare erfarenhet och dina intresseområden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom fysisk planering, samhällsplanering eller annat område som Länsstyrelsen bedömer likvärdigt. Du har bred kunskap inom den lagstiftning som är relevant för arbetsområdet, framförallt plan- och bygglagen. Tjänsten ställer krav på god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har flerårig erfarenhet av arbete med detaljplaner eller översiktsplanering från kommunal, statlig eller privat verksamhet. B-körkort är meriterande för tjänsten.

Som person är du självgående och strukturerad, eftersom handläggningen till stor del är ett självständigt arbete som innebär att du har förmåga att planera och genomföra arbetet inom de tidsramar som getts. Du behöver ha ett gott omdöme och en god förmåga att ta till dig och sammanväga flera olika aspekter och perspektiv. Du behöver när så krävs kunna göra avvägningar mellan olika intressen. En viktig del i rollen som samhällsplanerare är att samverka både internt på myndigheten och externt med kommuner och andra aktörer. Tjänsten ställer därför krav på god samarbetsförmåga. Du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar och ändrade omständigheter.

ÖVRIGT
Intervjuer genomförs vecka 15-17. Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna manliga sökande till den här tjänsten.

Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Provfiskare med digitaliseringskompetens

Fiskerikonsulent
Läs mer Mar 9
Är du intresserad av att jobba med fiskundersökningar samt digitalisering?

Om svaret är ja tycker vi du ska söka vår tjänst som assistent på Länsstyrelsens fiskeenhet. Fiskeenheten är en av fem enheter på Naturavdelningen och omfattar 17 medarbetare.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.


ARBETSUPPGIFTER
På fiskeenheten hanteras utöver traditionella fiskefrågor även vissa digitaliseringsuppdrag samt arbete med nationella miljödatasystem. Fiskeenheten arbetar med ärendehandläggning (t ex fiskutsättningar), projektledning och projektsamordning, fiskeribiologiska undersökningar, fritidsfiske, fisketillsyn Vättern samt utvecklingsprojekt inom verksamhetsområdet fiske. Därutöver ingår även en del nationellt arbete med miljödatasystem.

Enheten har ansvaret för Länsstyrelsens arbete med restaurering och fiskevård i länet, samordnar länsstyrelsernas fiskefrågor i Vättern samt deltar i flera nationella sammanhang. Länsstyrelsen använder olika former av GIS som viktiga verktyg i sin verksamhet. Länsstyrelsen i Jönköping har ett väl fungerande GIS-stöd både i form av mjukvaror och personella resurser.

Du kommer främst att arbeta med digitalisering av kartor samt olika typer av fisk- och kräftundersökningar, främst nät- och kräftprovfisken, samt kartering av dammar i fält, vattenprovtagning och viss rapportskrivning. Arbetsverktyget för digitaliseringen är huvudsakligen programmet ArcGIS. En del fiskundersökningar utförs på ett avstånd från Jönköping som gör att man måste övernatta på annan ort.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av digitalisering i ArcGIS samt genomförande av fisk- och kräftundersökningar med standardiserade metoder då det kommer vara huvudinriktningen på tjänsten.

Erfarenhet av biotopkarteringar (främst av dammar), vattenprovtagning, projektarbete, dataläggning, rapportskrivning och myndighetsarbete är meriterande. Även god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift är meriterande eftersom du kommer ha en del kontakter med bland annat markägare.

Eftersom en stor del av arbetstiden sker i fält i olika delar av länet är körkort ett krav.
Som person är du engagerad och kommunikativ samt tycker om att komma i mål med dina uppgifter. Du tycker om och fungerar bra vid arbete i nära samverkan med dina kollegor. Det senare är viktigt eftersom mycket av arbetet sker i tätt samarbete med kollegor, både på kontoret och i fält. Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid bedömd personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Beredskapshandläggare med fokus säkerhetsskydd

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 24
Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Tjänsten är placerad på Beredskapsenheten, Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd. Enheten består av 18 medarbetare som arbetar med lokala, regionala och centrala aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet och den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet. Genom sin verksamhet ska länsstyrelsen minska sårbarheten i samhället, bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen samt utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och höjd beredskap.

Tillsammans med andra aktörer ska vi skapa en beredskap för att kunna hantera situationer som uppstår före, under och efter en kris.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet med säkerhetsskydd är en grundläggande del i myndighetens arbete inom krisberedskap och civilt försvar. Som beredskapshandläggare hos oss kommer du få bidra med din kompetens på flera områden bland annat inom det interna säkerhet- och säkerhetsskyddsarbetet. Arbete med att stötta aktörerna i länet utgör också en väsentlig och viktig del av arbetet.

Arbetet handlar mycket om att ställa krav utifrån lagstiftning, omvärldsbevaka, samordna och samverka. Du kommer agera operativt på incidenter, hantera känslig information, analysera sårbarheter och genomföra säkerhetssamtal.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant högskole- eller yrkeshögskoleutbildning inom säkerhetsområdet alternativt har du erhållit likvärdig kompetens på annat sätt. Du har tidigare erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete inom offentlig eller privat verksamhet. Därtill ställer tjänsten krav på god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.

Arbetslivserfarenheter som säkerhetssamordnare, säkerhetsansvarig eller motsvarande är meriterande.

Som person bidrar du med ett lugn, är tillförlitlig och skapar goda relationer. Du har förmåga att värdera och agera på information utifrån specifika sammanhang och kan göra rätt prioriteringar i arbetet. Vi tror att för att lyckas väl med uppgiften, har du ett kommunikativt och pedagogiskt förhållningssätt.

Vi sätter stort värde på dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför svenskt medborgarskap är ett krav. Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning.

Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Nationalparksguide

Botaniker
Läs mer Feb 7
Inspireras du av naturen och vill inspirera andra? Då kan naturum i Store Mosse nationalpark vara en arbetsplats för dig

Store Mosse nationalpark omfattar ca 7700 hektar högmosse, kärr, skog och odlingslandskap. För parkens besökare finns ca 5 mil leder, ett stort antal friluftsanordningar och flera byggnader. I naturum, parkens besökscentrum, bedrivs naturvägledning med guidade turer året runt.

Du kommer organisatoriskt vara placerad på Skötselenheten på Naturavdelningen men stationerad i Store Mosse nationalpark. Enheten arbetar med förvaltning och skötsel av skyddad natur i Jönköpings län och består av ca 15 medarbetare varav fem är stationerade i Store Mosse nationalpark.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.


ARBETSUPPGIFTER
Arbetet som naturvägledare i nationalparken är varierat. Det inkluderar att genomföra olika aktiviteter och guidningar och att arbeta med fasta och tillfälliga utställningar. Till största delen finns du tillgänglig som guide inne på vårt naturum. Du tar mot besökare och visar naturums utställningar och ger förslag på besöksmål i parken. Besöksgrupperna utgörs av både svenska och utländska besökare, skolklasser och närboende.

Du guidar och naturvägleder också ute i nationalparken varför det är viktigt att du fritt kan röra dig ute i hela parken. Guidningar och utställningar planerar, utvärderar och genomför du tillsammans med naturumförståndaren och övrig personal på Store Mosse.

För att besökare ska komma till parken är en viktig del av ditt arbete att arbeta med marknadsföring. Detta sker digitalt via webb och sociala medier men också med hjälp av tryckt informationsmaterial. Kontakter med allmänhet, skolor, föreningar och andra intressenter är också en del av arbetet. Du handhar även vår souvenirshop samt utför en del diverse praktiska sysslor och servicearbeten.

För oss är det viktigt att arbetet hela tiden utvecklas. Du kommer därför delta i olika nätverk för besöksutveckling och ekoturism, men också i de naturumnätverk som finns.

Arbetet innebär tjänstgöring vissa helger, kvällar och delar av skollov. Arbetet är självständigt samtidigt som det är ett teamarbete inom nationalparken och med övriga enheten.

KVALIFIKATIONER
Du har en avslutad naturvetenskaplig högskoleutbildning. Vidare har du erfarenhet av naturvägledning eller annat kommunikativt/pedagogiskt arbete. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift, samt B-körkort för bil.

Det är meriterande om du har:
- ekologiskt, pedagogiskt och/eller kommunikativt innehåll i din högskoleutbildning
- goda kunskaper om naturvård, ekologi, flora, fauna, geovetenskap, friluftsliv och kulturhistoria
- certifiering som naturguide
- goda kunskaper om kommunikativt arbete (webb, sociala medier, foto)
- teknisk kompetens och viss IT-kunskap lämplig för utställningar (styrsystem, t ex för ljud och ljus)
- goda kunskaper i tyska
- goda kunskaper om Acrobat InDesign

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi ser gärna att du har stort engagemang för att förklara och ge förståelse för naturens och kulturens värden samt för att inspirera människor till ökad naturkontakt. Du har intresse för kreativt arbete, t ex. med pyssel, hantverk och/eller konst för att utveckla aktiviteterna på naturum. Som person är du positiv och serviceinriktad med en god förmåga att självständigt planera och lägga upp ditt arbete. Vidare har du en god samarbetsförmåga samt förmåga att
bygga upp goda relationer med andra.


ÖVRIGT
Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Kommunikatör med strategiskt fokus

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Feb 23
Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Tjänsten är placerad på kommunikationsenheten på avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd. Enheten består av 12 medarbetare som arbetar med kommunikation och GIS (geografiska informationssystem).

Vi söker dig som har kommunikationens effekt i fokus och ett brett samhällsintresse. Vi kan erbjuda dig ett spännande, varierande arbete och högt tempo där du är en del av ett kommunikationsteam med hög kompetens.

ARBETSUPPGIFTER
På kommunikationsenheten arbetar vi både strategiskt och operativt med att stötta ledning, chefer och medarbetare i kommunikationsfrågor. Kommunikationsplanering är en grundsten, men ibland behöver vi också improvisera. Vi stödjer verksamheten att arbeta planerat och professionellt med kommunikation och bidrar på vägen till en modern, tillgänglig och kommunikativ myndighet. Vi samverkar med många olika aktörer, till exempel andra statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

I ditt uppdrag bedömer du kommunikationsbehov utifrån sammanhang som ofta är komplexa. Du stöttar verksamheten, både strategiskt och operativt och dina uppdrag kan komma från alla Länsstyrelsens avdelningar. Just nu har vi stort fokus på utveckling av ledningskommunikation, intern kommunikation och införandet av ett nytt intranät. Samtidigt har kriskommunikation alltid en given plats hos oss och du är en av dem som kommer att bemanna vår presstjänst.

Du ingår i teamet med sju kommunikatörer på enheten och arbetar enligt de styrande dokument som finns inom kommunikationsområdet. Ibland arbetar du självständigt och ibland tillsammans med andra. Du har ett nära och bra samarbete med både beställare inom Länsstyrelsens avdelningar, övriga kollegor på enheten och andra samarbetspartners.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har en hög digital kompetens, kan hantera de digitala verktyg som används inom kommunikationsområdet och bidra i vår digitala utvecklingsresa. Du har kunskap om digitala kanaler, webb och sociala medier.

Vi behöver din kompetens inom strategi, analys och uppföljning. Du håller gärna utbildningar, presentationer och workshops inom kommunikationsområdet.

Du har en mycket hög kompetens i svenska språket och skapar begriplig kommunikation som väcker engagemang, på klarspråk.

Som person är du analytisk och stabil, samtidigt flexibel och en uppskattad samarbetspartner. Du håller vad du lovar och får saker gjorda. Har du jobbat agilt eller med projektledning är vi pigga på att lära av dig.


ÖVRIGT
Intervjuer genomförs under vecka 12-13.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför svenskt medborgarskap är ett krav. Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning.

Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Fältkontrollant

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 21
Har du erfarenhet av- eller utbildning inom svenskt jordbruk? Är du redo för nästa steg och söker ett arbete som innebär frihet under ansvar? Framförallt- vill du vara med och bidra till en hållbar och levande landsbygd?

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Vi söker nu fältkontrollanter till enheten för fältkontroll som består av tio medarbetare och tillhör Landsbygdsavdelningen. Vi arbetar tillsammans för en levande landsbygd och hållbar utveckling inom de gröna näringarna. Avdelningen bidrar till genomförandet av EU:s och Sveriges jordbruks- och landsbygdspolitik bland annat genom Landsbygdsprogrammet.ARBETSUPPGIFTER
Vid en fältkontroll kontrollerar vi att lantbrukarens ansökan om jordbrukarstöd överensstämmer med verkligheten. I praktiken innebär det förenklat att:
• Du förbereder kontrollen på kontoret genom att sätta dig in i lantbrukarens ansökan om stöd.
• Därefter genomförs kontrollen i fält och kan omfatta både djurhållning och jordbruksmark. Kontrollen sker till fots över stora arealer vilket kräver god fysik men erbjuder också en varierad arbetsmiljö och goda möjligheter till vardagsmotion. Möten med lantbrukets djur, på bete eller i stallmiljö, är en naturlig del av arbetet.
• Efter besöket i fält sammanställer man sedan kontrollresultatet på kontoret och återkopplar till lantbrukaren.

Som fältkontrollant möter man länets lantbrukare i deras vardag och det är viktigt att mötet bygger på en förståelse för det svenska lantbruket. I fält arbetar man i huvudsak självständigt, men det krävs samtidigt att man har en god förmåga att arbeta tillsammans med andra. En stor fördel med arbetet är att man får uppleva naturen i sin fantastiska variation och att inget möte med djur eller människor är det andra likt.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet inom lantbrukssektorn med god kunskap om det svenska lantbrukets förutsättningar. Alternativt har du en formell utbildning inom lantbruk, miljö eller biologi, varav pågående eller avslutad högskoleutbildning, exempelvis lantmästare, agronom, eller miljövetare är meriterande.

Du har B-körkort, god fysik, datorvana och en god förmåga att utrycka dig på svenska i tal och skrift.

Det är meriterande med arbetslivserfarenhet från kontroller eller handläggning av jordbrukarstöd, tvärvillkor eller ajourhållning. Har du kommit i kontakt med Jordbruksverkets IT-system och/eller GIS är det ett plus.

Du är framåt, strukturerad och lösningsorienterad, samt har en god förmåga att jobba självständigt. Det är en förutsättning att du kan ta eget ansvar och driva ärenden från start till avslut. Eftersom du arbetar i fält och är myndighetens ansikte utåt är det viktigt att du har ett gott omdöme, är ödmjuk och är bra på att kommunicera.

ÖVRIGT
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Observera att den här annonsen avser en tillsvidaretjänst men vi söker också flera kontrollanter för tidsbegränsade anställningar i en annan annons. Om du är intresserad av både tillsvidaretjänsten och de tidsbegränsade anställningarna behöver du ansöka via bägge annonserna.

Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Fältkontrollant

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 21
Har du erfarenhet av- eller utbildning inom svenskt jordbruk? Är du redo för nästa steg och söker ett arbete som innebär frihet under ansvar? Framförallt- vill du vara med och bidra till en hållbar och levande landsbygd?

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Vi söker nu fältkontrollanter till enheten för fältkontroll som består av tio medarbetare och tillhör Landsbygdsavdelningen. Vi arbetar tillsammans för en levande landsbygd och hållbar utveckling inom de gröna näringarna. Avdelningen bidrar till genomförandet av EU:s och Sveriges jordbruks- och landsbygdspolitik bland annat genom Landsbygdsprogrammet.

ARBETSUPPGIFTER
Vid en fältkontroll kontrollerar vi att lantbrukarens ansökan om jordbrukarstöd överensstämmer med verkligheten. I praktiken innebär det förenklat att:
• Du förbereder kontrollen på kontoret genom att sätta dig in i lantbrukarens ansökan om stöd.
• Därefter genomförs kontrollen i fält och kan omfatta både djurhållning och jordbruksmark. Kontrollen sker till fots över stora arealer vilket kräver god fysik men erbjuder också en varierad arbetsmiljö och goda möjligheter till vardagsmotion. Möten med lantbrukets djur, på bete eller i stallmiljö, är en naturlig del av arbetet.
• Efter besöket i fält sammanställer man sedan kontrollresultatet på kontoret och återkopplar till lantbrukaren.

Som fältkontrollant möter man länets lantbrukare i deras vardag och det är viktigt att mötet bygger på en förståelse för det svenska lantbruket. I fält arbetar man i huvudsak självständigt, men det krävs samtidigt att man har en god förmåga att arbeta tillsammans med andra. En stor fördel med arbetet är att man får uppleva naturen i sin fantastiska variation och att inget möte med djur eller människor är det andra likt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet inom lantbrukssektorn med god kunskap om det svenska lantbrukets förutsättningar. Alternativt har du en formell utbildning inom lantbruk, miljö eller biologi, varav pågående eller avslutad högskoleutbildning, exempelvis lantmästare, agronom, eller miljövetare är meriterande.
Du har B-körkort, god fysik, datorvana och en god förmåga att utrycka dig på svenska i tal och skrift.

Det är meriterande med arbetslivserfarenhet från kontroller eller handläggning av jordbrukarstöd, tvärvillkor eller ajourhållning. Har du kommit i kontakt med Jordbruksverkets IT-system och/eller GIS är det ett plus.

Du är framåt, strukturerad och lösningsorienterad, samt har en god förmåga att jobba självständigt. Det är en förutsättning att du kan ta eget ansvar och driva ärenden från start till avslut. Eftersom du arbetar i fält och är myndighetens ansikte utåt är det viktigt att du har ett gott omdöme, är ödmjuk och är bra på att kommunicera.

ÖVRIGT
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Observera att den här annonsen avser en tjänst med tidsbegränsad anställning men vi söker också en kontrollant för tillsvidareanställning i en annan annons. Om du är intresserad av både den tidsbegränsade anställningen och tillsvidaretjänsten behöver du ansöka via bägge annonserna.

Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Klimatanpassningssamordnare

Samhällsplanerare
Läs mer Feb 17
Vill du vara med och anpassa samhället till klimatförändringarna?

Du arbetar på enheten för ekologisk hållbarhet där vi arbetar både strategiskt och operativt med miljömässig hållbarhet och Agenda 2030. Vi leder och deltar i utvecklingsprocesser och projekt, vägleder för effektiva klimatinvesteringar, samordnar länets Klimatråd och följer upp miljötillståndet i länet. Du är en av åtta medarbetare på enheten.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

ARBETSUPPGIFTER
Du arbetar med att genomföra länets klimat- och energistrategi främst med hjälp av det nya åtgärdsprogrammet för klimatanpassning. Arbetet med klimatanpassning handlar om att förebygga och minska konsekvensen av klimatrelaterade skador i länet, hos invånare, infrastruktur och ekosystem. I din roll kommer du att arbeta med målgrupperna i åtgärdsprogrammet och stödja dem med behovsinriktade, konkreta insatser exempelvis webbinarier. Majoriteten av tjänstens arbetsuppgifter är dialog och samarbete med kommunernas klimatanpassningssamordnare, klimatrådets fokusgrupp för klimatanpassning och medlemmarna i länets klimatråd.

Du kommer även att delta som expertkompetens i Länsstyrelsens planberedning som är en samverkansgrupp för beredning av ärenden inom samhällsplanering. Du kan också få en roll i att stötta andra delar av myndighetens uppdrag, exempelvis remisser inom klimatområdet. Ditt uppdrag blir att belysa klimatanpassningsaspekten i dessa.

Ni är två klimatanpassningssamordnare som arbetar tillsammans, planerar, genomför, följer upp och utvärderar. Du kommer även samarbeta med andra kollegor, både på enheten och på andra enheter inom Länsstyrelsen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom klimat, geovetenskap, miljö, samhällsplanering eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Det är meriterande om du har erfarenhet av klimatanpassningsarbete och arbetat med förändringsledning samt ansvarat för utvecklingsprocesser. Vi ser gärna att du har arbetat i kommun, på Länsstyrelse eller annan statlig myndighet.

Du har god förmåga att förmedla budskap på svenska, såväl muntligt som i text.
Som person är du drivande, självgående, flexibel och kommunikativ. I arbetet ingår att snabbt sätta sig in i rapporter och underlagsmaterial vilket ställer krav på god analytisk förmåga. Eftersom arbetet är av samordnande och utåtriktad karaktär med många externa kontakter är det viktigt att du har mycket god samarbetsförmåga. Det är också önskvärt att du ser klimat- och energiarbetet i ett samhällsperspektiv.

ÖVRIGT
Intervjuer kommer att genomföras vecka 12 och 14.

På enheten ekologisk hållbarhet har vi just nu flera annonser ute.

Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Samordnare för kompetensutveckling inom området mäns våld mot kvinnor

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 18
Vill du vara med och skapa ett Jönköpings län fritt från våld?

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Tjänsten är placerad på Enheten för social hållbarhet på Samhällsavdelningen. Enheten består av 17 medarbetare som arbetar med frågor såsom integration, mänskliga rättigheter, jämställdhet och folkhälsofrågor. Inom området mäns våld mot arbetar för närvarande två utvecklingsledare. Området innefattar mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Länsstyrelserna ska i uppdraget bland annat stödja och bidra till
1. framtagandet och genomförandet av regionala sektorsövergripande strategier och handlingsplaner,
2. införandet av effektiva metoder, arbetssätt och kunskapsstöd i regionala och lokala verksamheter,
3. samarbetet på lokal, regional och nationell nivå, och
4. utbildning och kompetensutveckling i länet.

ARBETSUPPGIFTER
I den här tjänsten ligger fokuset på den sistnämnda punkten ovan; utbildning och kompetensutveckling i länet.
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att:
- Tillsammans med utvecklingsledarna planera för kompetensutveckling i länet.
- Organisera, kommunicera och administrera kompetensutvecklingsinsatserna samt
- Följa upp och utvärdera genomförda satsningar.
- Stödja främst kommunala verksamheter utifrån kompetens- och metodstöd inom området.
- I din tjänst kan det även ingå att stödja andra kollegor på enheten med liknande arbetsuppgifter

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom socialt arbete eller det samhällsvetenskapliga området eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har även arbetslivserfarenhet inom området mäns våld mot kvinnor eller våld i nära relationer.

Tidigare erfarenhet av att ha arbetet med att planera och genomföra utbildningar eller konferenser är meriterade. Det är även meriterande att ha arbetat med kommunikation i någon form.

Som person är du strukturerad och noggrann. Eftersom arbetet ofta sker i samverkan med andra aktörer vill vi att du har en god samarbetsförmåga. Kontaktytorna är många så du behöver vara social och utåtriktad. Tjänsten innebär att arbeta med flera parallellt pågående insatser varför du behöver vara stabil, drivande och självgående för att se till att samtliga processer går framåt.

ÖVRIGT
Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Klimat- och energiutvecklare

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Feb 17
Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.ARBETSUPPGIFTER
Du arbetar med investeringsstödet Klimatklivet och transportprojektet FASTR tillsammans med kollegor på enheten och externa samarbetspartners. Arbetet bidrar till att genomföra länets klimat- och energistrategi som innehåller vision och övergripande mål och är vår ledstjärna.

I arbetet med Klimatklivet vägleder du länets aktörer för fler effektiva klimatinvesteringar, har dialog med sökande och följer investeringarnas genomförande via lägesrapport samt slutrapport. Du arbetar systematiskt enligt kommunikationsplan och rutiner samt i ärendehanteringssystemet. Vi arbetar digitalt varvat med fysiska möten och seminarier.

Transportprojektet FASTR jobbar för snabbare omställning till fossilfria transporter och har projektmålet att stärka förutsättningarna att tanka och ladda förnybart i hela Jönköpings län, både i stad och landsbygd. Genom att ta fram nulägesbilder och statistik, utveckla planeringsunderlag och ha dialog med länets kommuner och företag verkar vi för fler tankstationer med förnybara drivmedel och ökad elektrifiering av transportsektorn. Det är stor efterfrågan på insatser från projektet som är ett samverkansprojekt tillsammans med Energikontor Norra Småland.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom miljö, klimat, samhällsplanering eller teknik.

Det är meriterande att ha arbetat med investeringsstöd och/eller transporter. Vi ser gärna att du har goda energikunskaper och erfarenhet av arbete i digitalt ärendehanteringssystem. Vi värderar också om du har arbetat med samhällsplanering och i kommunal förvaltning/kommunalt bolag.

Som person är du självgående, flexibel och uthållig. Arbetet innehåller många externa kontakter och vi värdesätter därför att du är relationsskapande, har god samarbetsförmåga och är kvalitetsmedveten. Du har god förmåga att förmedla budskap på svenska, såväl muntligt som i text. Det är också önskvärt att du ser klimat- och energiarbetet i ett samhällsperspektiv.

ÖVRIGT
Intervjuer genomförs vecka 13-14.

På enheten Ekologisk hållbarhet har vi just nu ute flera annonser.

Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Projektsamordnare

Organisationsutvecklare
Läs mer Feb 17
Vill du vara med och bidra till ett hållbart resande, en hållbar arbetspendling samt ett flexibelt arbetsliv?

Du arbetar på enheten för ekologisk hållbarhet där vi arbetar både strategiskt och operativt med miljömässig hållbarhet och Agenda 2030. Vi leder och deltar i utvecklingsprocesser och projekt, vägleder för effektiva klimatinvesteringar, samordnar länets Klimatråd och följer upp miljötillståndet i länet. Du är en av åtta medarbetare på enheten.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

ARBETSUPPGIFTER
Du arbetar med att öka hållbart resande genom projektet Attract tillsammans med kollegor på enheten, Energikontor Norra Småland och deltagande organisationer som är privata arbetsgivare samt kommuner i Jönköpings län.

Fokus i projektet är hållbar arbetspendling och att främja ett flexibelt arbetssätt. Du samordnar och stödjer organisationerna i deras genomförande av valda insatser, löser problem som uppstår, inspirerar i arbetet och till fortsatt utveckling. Majoriteten av tjänstens arbetsuppgifter är dialog och samarbete med de deltagande organisationerna. Du leder också arbetsmöten och presenterar för anställda och ledningsgrupper hos de deltagande organisationerna.

Ni är två kollegor på enheten som arbetar tillsammans i projektet och du kommer även ingå i projektgruppen som leds av Energikontor Norra Småland.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Det är meriterande om du arbetat med kundkontakter och kundvård, eller som organisationsutvecklare. Det är också meriterande om du arbetat med hållbart resande i projektform eller i en organisation, alternativt med närliggande arbetsområden.

Arbetet är av samordnande och utåtriktad karaktär med många externa kontakter och det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga. Som person är du initiativtagande, kreativ och kommunikativ. Eftersom du kommer samverka med olika organisationer och kunder ser vi gärna att du har ett gott omdöme. Arbetet förutsätter att du har en god förmåga att förmedla budskap på svenska, såväl muntligt som i text.

ÖVRIGT
Intervjuer genomförs vecka 15-16.

På enheten Ekologisk hållbarhet har vi flera annonser ute just nu.

Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Vattenhandläggare med inriktning mot vattenkraft och dammar

Limnolog
Läs mer Jan 18
Är du intresserad av att arbeta med prövning och tillsyn av vattenkraft och dammar?

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Du kommer vara placerad på Enheten för naturskydd och tillsyn på Naturavdelningen. Enheten består av 19 medarbetare. Enheten jobbar med prövning och tillsyn inom vattenverksamhet och naturvård. Vi arbetar även med att skydda och bevara de värdefullaste naturmiljöerna inom Jönköpings län, samt skydd av dricksvatten.

ARBETSUPPGIFTER
Fokus ligger på genomförande av den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP). Arbetsuppgifterna är en blandning av handläggning och fältarbete, där arbete på kontoret överväger. Du kommer få stöttning och arbetsledning av chefen och övriga i gruppen, och dina arbetsuppgifter anpassas efter din kompetens. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att delta och driva samverkansprocessen, tillsyn av vattenkraftverk och dammar samt att ta fram skriftliga rapporter. Du kommer att ha många kontakter med verksamhetsutövare, branschföreträdare, enskilda personer, företag och kommuner via personliga möten och telefonsamtal. Mycket av arbetet inom samverkansprocessen utgörs av kontakt och dialog med enskilda, även att hålla eller delta i större informationsmöten kan vara aktuellt.

Du kommer ingå i en arbetsgrupp för NAP-arbetet, men även i vår vattenverksamhetsgrupp där du utifrån tidigare erfarenhet och kompetens stöttar vår handläggning av vattenverksamhetsärenden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå med inriktning mot vatten eller på annat sätt uppnått likvärdig kompetens. Därtill ställer tjänsten krav på minst B-körkort och svenska i tal och skrift. Du behöver också ha goda datakunskaper.

Arbetslivserfarenhet inom handläggning av vattenverksamheter är meriterande, särskilt prövning och tillsyn av vattenkraftverk och dammar. Även annan kunskap och kompetens inom vattenkraft och dammar är meriterande, exempelvis från studier. Även kunskaper om vattenmiljöer är meriterande.

Som person är du strukturerad och självgående. Du tar ansvar för att planera och driva arbete till avslut och anpassar dig till situationen för att nå målet. Du har god samarbetsförmåga och har ett bra bemötande med god social och kommunikativ förmåga, både muntligt och i skrift. Du är bra på att tydligt förmedla ditt budskap och har förmåga att anpassa din kommunikation till olika mottagare. Du kan hantera olika typer av människor och kan vid behov ta en tydlig myndighetsroll.


ÖVRIGT
Intervjuer genomförs vecka 7-8.

Läs mer om vad Länsstyrelsen erbjuder som arbetsgivare och möt våra medarbetare på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför svenskt medborgarskap är ett krav. Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning.

Ansök nu

Vattenhandläggare med inriktning grundvatten och kalkning

Hydrogeolog
Läs mer Jan 19
Vill du vara med och bidra i arbetet för bättre vatten?

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Tjänsten är placerad på Vattenenheten på Naturavdelningen. Enheten består av tjugo medarbetare som arbetar med vattenförvaltning, vattenförsörjning, kalkningsverksamhet, biologisk mångfald, övergödningsåtgärder, miljöövervakning och miljömål samt system för nationell miljödata.


ARBETSUPPGIFTER
I tjänsten kommer du att arbeta med vattenfrågor från två olika perspektiv. Dina arbetsuppgifter kommer vara uppdelade i två huvuddelar med halvtid inom vardera del.

Den ena delen består av vattenförvaltning av grundvatten. I det arbetet ingår miljöövervakning, statusbedömning av grundvattnets kemi och kvantitet samt att utveckla åtgärdsarbetet i riktning mot miljömålet Grundvatten av god kvalitet. Du kommer även att arbeta med internyttranden gällande påverkan på grundvatten i plan- och miljöprövningsärenden.

Den andra delen berör arbete inom länets kalkningsverksamhet. Detta arbete syftar till att motverka miljöproblemet försurning. I denna del av tjänsten får du arbeta med vattenprovtagning, GIS- och databasarbete samt bidragshantering. Bidragshanteringen innebär att granska och handlägga ansökningar om bidrag och redovisning av användning av bidrag.

Tjänsten innehåller såväl fält- som kontorsarbete. Dialog och samverkan med externa kontakter, framförallt med kommuner men även med andra länsstyrelser och nationella myndigheter, samt konsulter är en viktig del av arbetet.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en naturvetenskaplig/teknisk högskoleutbildning med relevant kunskap inom grundvatten/hydrogeologi.
Tidigare arbete med vattenförvaltningsarbete och arbete med grundvattenfrågor alternativt kalkningsfrågor är meriterande. Det är meriterande med erfarenhet av myndighetsarbete inom miljö/naturområdet. Det är även en fördel om du har erfarenhet av fältarbete.

Erfarenheter av att arbeta i programmen ArcGIS, Excel och Access samt kunskap om ramdirektivet för vatten och om ekologi ses som meriterande. Därtill ställer tjänsten krav på minst B-körkort och god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.

Som person är du strukturerad för att kunna planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Därtill är du kvalitetsmedveten och har god numerisk förmåga som är egenskaper som underlättar vid datahantering. Eftersom arbetet innehåller mycket interna och externa kontakter har du en god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Intervjuer planeras att genomföras vecka 7-8.
Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Vattenhandläggare med inriktning dricksvattenfrågor

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jan 18
Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.ARBETSUPPGIFTER
Fokus är att arbeta med dricksvattenfrågor. Du kommer arbeta med bildande och tillsyn av vattenskyddsområden, där vi arbetar för att skydda och bevara något av det viktigaste vi har, dricksvatten. Du kommer också arbeta med handläggning av vattenverksamheter. Hur stor del av tjänsten avgörs av din kompetens och vilka behov som finns. Som handläggare av vattenverksamhet arbetar du med prövning och tillsyn av anläggningar eller åtgärder i vatten. I arbetet ingår att bedöma påverkan på vattenmiljöer, det kan röra sig om allt från ett öppet dike till länets största sjö, Vättern.

Arbetsuppgifterna är en blandning av handläggning av ärenden och fältarbete, där arbete på kontoret överväger. Du kommer ingå i en arbetsgrupp för vattenskyddsarbetet, som tillsammans driver ärendena framåt. Du kommer få stöttning och arbetsledning av chefen och övriga i gruppen, och dina arbetsuppgifter anpassas efter din kompetens. Även inom vattenverksamhet kommer du få stöttning av gruppen. Det är ett självständigt arbete genom att du ansvarar för dina ärenden, samtidigt som det är ett teamarbete med avstämning av inriktning, prioritering och bedömningar i gruppen, med chefen och med andra enheter inom Länsstyrelsen. Du kommer att ha många kontakter med enskilda personer, företag och kommuner via personliga möten och telefonsamtal.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant naturvetenskaplig eller teknisk högskoleutbildning med inriktning mot vatten eller på annat sätt uppnått likvärdig kompetens. Därtill ställer tjänsten krav på minst B-körkort och svenska i tal och skrift. Du behöver också ha goda datakunskaper.

Arbetslivserfarenhet inom liknande arbetsuppgifter vad gäller handläggning av vattenverksamhet eller vattenskyddsområden är meriterande. Vana vid att göra naturvärdesbedömningar av vattenbiotoper i fält är meriterande. Likaså arbetslivserfarenhet eller på annat sätt kunskap om dricksvattenfrågor. Kunskaper inom miljöbalken är också meriterande.

Som person är du strukturerad och har förmåga att göra korrekta avvägningar och bedömningar. Du har förmågan att kombinera en tydlig myndighetsutövning med en konstruktiv dialog, och kan anpassa din kommunikation till olika målgrupper. Du både samarbetar med kollegor och externa aktörer och arbetar självgående, eftersom du själv ansvarar för att driva dina egna ärenden framåt.

ÖVRIGT
Intervjuer genomförs vecka 7-8.

Läs mer om vad Länsstyrelsen erbjuder som arbetsgivare och möt våra medarbetare på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför svenskt medborgarskap är ett krav. Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning.

Ansök nu

Rådgivare för ett rikt odlingslandskap

Lantbruksrådgivare/Lantbrukskonsulent
Läs mer Jan 24
Är du intresserad av att arbeta med lantbruksrådgivning? Vill du vara med och stärka natur- och kulturvärden i odlingslandskapet?

Vi söker nu en medarbetare till rådgivningsgruppen på enheten för landsbygdsutveckling. Enheten består av 16 medarbetare och tillhör Landsbygdsavdelningen. Vi arbetar tillsammans för en levande landsbygd och hållbar utveckling inom de gröna näringarna.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

ARBETSUPPGIFTER
Genom rådgivningen bidrar du med att stärka lantbrukarnas hållbarhetsarbete och till att uppnå miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Du planerar och genomför enskild rådgivning direkt till lantbrukare och markägare i Jönköpings län. Rådgivningen är inriktad på skötseln av betesmarker och slåtterängar med fokus på natur- och kulturvärden. Du kommer också vara delaktig i att planera och anordna kurser och fältvandringar på samma tema, samt att sprida information genom att skriva artiklar i vår tidning Förvetet. Arbetet med kompetensutveckling syftar framförallt till att nå miljömålet Ett rikt odlingslandskap, men även andra miljömål med inriktning mot biologisk mångfald.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med högskoleutbildning som biolog, agronom eller motsvarande med inriktning mot odlingslandskapet. Rådgivningen kräver god kunskap om biologisk mångfald om lantbrukets villkor i stort. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska tal och skrift och trivs med att skriva texter eftersom det är en del av arbetet. Du har även B-körkort och god datorvana.

God kunskap om Landsbygdsprogrammet och EU:s jordbruksstöd är starkt meriterande, samt arbetslivserfarenhet inom Landsbygdsprogrammets kompetensutvecklingsprojekt.

Som person är du resultatinriktad och trivs med frihet under ansvar. Du är utåtriktad, ödmjuk och förtroendeskapande i kontakter med lantbrukare och markägare. Till stor del följer arbetsuppgifterna lantbrukets säsonger, vilket gör att du är flexibel i ditt arbetssätt och uppskattar ett varierande arbete.

ÖVRIGT
Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Växtodlingsrådgivare inom Ekologisk produktion

Växtodlingsrådgivare/Växtodlingskonsulent
Läs mer Jan 24
Är du intresserad av att arbeta med kompetensutveckling för lantbrukare? Vill du vara med och arbeta för ökad ekologisk produktion i Jönköpings län?

Vi söker nu en medarbetare till rådgivningsgruppen på enheten för landsbygdsutveckling. Enheten består av 16 medarbetare och tillhör Landsbygdsavdelningen. Vi arbetar tillsammans för en levande landsbygd och hållbar utveckling inom de gröna näringarna.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

ARBETSUPPGIFTER
Du arbetar med att arrangera kurser och andra gruppaktiviteter för lantbrukare, framförallt inriktad på området Ekologisk produktion. Genomförande av enskild rådgivning till lantbrukare kan även till viss del ingå i arbetsuppgifterna. Du ansvarar för att tilldelade medel används effektivt och i enlighet med Landsbygdsprogrammets regelverk.

På enheten bedrivs även projekt och rådgivning inom områdena Ett rikt odlingslandskap, Greppa Näringen och Nya Jobb. Du samarbetar med rådgivarna inom dessa projekt och kan vid behov även komma att arbeta inom dessa områden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med agronomutbildning med inriktning växtodling, eller har likvärdiga kunskaper förvärvade på annat sätt. Rådgivningen kräver god kunskap om lantbrukets villkor i Sverige och att du är väl insatt i lantbrukarens vardag.

Arbetslivserfarenhet av rådgivning och kursverksamhet inom ekologisk produktion är meriterande, liksom erfarenhet av arbete i kompetensutvecklingsprojekt inom Landsbygdsprogrammet. Kunskaper om gällande regelverk för ekologisk produktion och EU:s jordbruksstöd är också meriterande.

Vi söker dig som är idérik och självgående. Tjänsten innebär frihet under ansvar men kräver samtidigt att du kan samarbeta och lyssna in andras synpunkter. Du har förmågan att se vilka insatser som behövs för att nå verksamhetsmålen, du är strukturerad och kan ha många uppgifter igång samtidigt. Som person är du utåtriktad, ödmjuk och förtroendeskapande i kontakter med lantbrukare.

Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Du har även B-körkort och god datorvana.

ÖVRIGT
Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Skogsarkeolog

Arkeolog
Läs mer Jan 31
Är du arkeolog med intresse för skogliga lämningar?

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Länsstyrelsen söker dig med en akademisk examen i arkeologi med nordeuropeisk inriktning, gärna mot medeltid och historisk tid. Du kommer vara placerad på kulturmiljöenheten på Samhällsavdelningen. Enheten består av 10 medarbetare och utgör en av sex enheter inom avdelningen.


ARBETSUPPGIFTER
Jönköpings län har en daterad fornminnesinventering och ett stort behov av att revidera och komplettera de registrerade fornlämningarna i länet. Ett gott kunskapsunderlag är nödvändigt för en rättssäker handläggning och att länets kulturmiljövärden ska kunna tas tillvara.

Inom tjänsten kommer du huvudsakligen arbeta med att uppdatera länets kunskapsunderlag avseende de skogliga lämningarna. Inom fältarbetet kan resor och övernattningar komma att ingå. Du kommer även att delta i det strategiska kulturmiljöarbetet och vissa handläggande uppgifter kommer att ingå i arbetet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med akademisk examen i arkeologi med nordeuropeisk inriktning, gärna mot medeltid och historisk tid. Du ska ha fältarkeologisk erfarenhet med projektledarerfarenhet och flerårig inventeringserfarenhet. Du ska genomgått utbildning i Fornreg. Vidare har du goda GIS-kunskaper och kan redigera geografisk information i ArcGIS Pro samt hantera digital inmätning i fält. Körkort krävs för tjänsten.

För tjänsten bör du ha god kännedom och kunskap om länet och dess kulturmiljöer och lämningar. Har du platsledarerfarenhet i fornminnesinventering är detta en merit. Det är även meriterande med tidigare arbetslivserfarenhet från länsstyrelsearbete och kunskap om handläggningsverktygen ASK och Platina samt en förmåga att tolka historiska kartor.

Som person bör du vara engagerad i kulturmiljöfrågor med en förmåga att snabbt bedöma helhet och driva processer framåt. För att bygga ett nytt kunskapsunderlag förväntas att du kan agera rationellt och effektivt för att anpassa ambitionen efter resurser. Du kommer ingå i en grupp av arkeologer, så en god förmåga och vilja att samverka är nödvändig. Du ska kunna arbeta strukturerat och drivet varför du bör vara trygg i din kompetens och roll.

ÖVRIGT
Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Objektspecialist

Systemförvaltare
Läs mer Jan 19
Är du intresserad av att arbeta med förvaltning och utveckling av vattendatasystem för länsstyrelserna?

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Tjänsten är placerad på Vattenenheten på Naturavdelningen. Enheten består av tjugo medarbetare som arbetar med vattenförvaltning, vattenförsörjning, kalkningsverksamhet, biologisk mångfald, övergödningsåtgärder, miljöövervakning och miljömål samt system för nationell miljödata.


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer som förvaltare av databaserna bland annat ge support och service till användarna. Du genomför systemunderhåll som att ändra inställningar i systemen och ger behörigheter.

I dina arbetsuppgifter ingår att vara med och vidareutveckla systemen, du undersöker behoven, kravställer mot utvecklare och testar samt ger användare support. Arbetet innebär många kontakter och projektledarskap kan förekomma. Du samverkar med kollegor på den egna och på andra länsstyrelser, med andra myndigheter, organisationer och företag. Du arbetar närmast specialisterna inom vatten och de IT-specialister som utvecklar systemen.

Du kommer vara en i gruppen av objektspecialister som arbetar med VISS och Biotopkarteringsdatabasen men arbete med andra miljödatasystem kan också förekomma. Vi behöver förstärka denna grupp med två personer då vi kommer att utveckla ett nytt VISS och en ny version av Biotopkarteringsdatabasen och modernisera den tekniska plattformen de kommande åren.

VISS är länsstyrelsernas och andra myndigheters informationssystem för vattenfrågor och i VISS finns bland annat klassningar och kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grund- och kustvatten. Läs mer på https://viss.lansstyrelsen.se/.

Biotopkarteringsdatabasen är ett system för att lagra och presentera information från biotopkarteringar av vattendrag och inventeringar av vandringshinder.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har teknisk eller naturvetenskaplig högskoleutbildning gärna med inriktning mot datateknik, informationsteknik eller systemvetenskap. Du har goda kunskaper i programmen Word och Excel och kan utrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med att förvalta eller utveckla datasystem. Erfarenhet av arbete med kravställning, testning, datahantering, är ett krav. Har du erfarenhet av arbete med vattenfrågor är det meriterande liksom erfarenhet av programmen Access, ArcGIS och Power BI. Du ska ha erfarenhet av arbete på länsstyrelse.

Som person är du strategisk, har ett praktiskt tänkande, kan arbeta självständigt och har lätt för att samarbeta. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Intervjuer planeras att genomföras vecka 7.

Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Vattenhandläggare med inriktning mot vattenverksamhet

Limnolog
Läs mer Jan 18
Är du intresserad av att arbeta med prövning och tillsyn av vattenverksamhet?

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat

Du kommer vara placerad på Enheten för naturskydd och tillsyn på Naturavdelningen. Enheten består av 19 medarbetare. Enheten jobbar med prövning och tillsyn inom vattenverksamhet och naturvård. Vi arbetar även med att skydda och bevara de värdefullaste naturmiljöerna inom Jönköpings län, samt skydd av dricksvatten.
ARBETSUPPGIFTER
Som handläggare av vattenverksamhet arbetar du med prövning och tillsyn av anläggningar eller åtgärder i vatten. I arbetet ingår att bedöma påverkan på vattenmiljöer, det kan röra sig om allt från ett öppet dike till länets största sjö, Vättern. Beroende på din kompetens kan det även bli aktuellt att arbeta med att genomföra den nationella planen för miljöanpassning av vattenkraft.

Arbetsuppgifterna är en blandning av handläggning av ärenden och fältarbete, där arbete på kontoret överväger. Arbetet är självständigt genom att du ansvarar för dina ärenden, samtidigt som det är ett teamarbete med avstämning av inriktning, prioritering och bedömningar i gruppen, med chefen och med andra enheter inom Länsstyrelsen. Du kommer att ha många kontakter med enskilda personer, företag och kommuner via personliga möten och telefonsamtal.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant naturvetenskaplig eller teknisk högskoleutbildning med inriktning mot vatten eller på annat sätt uppnått likvärdig kompetens. Därtill ställer tjänsten krav på minst B-körkort och svenska i tal och skrift. Du behöver också ha goda datakunskaper.

Arbetslivserfarenhet inom handläggning av vattenverksamhet är särskilt meriterande. Goda kunskaper inom miljöbalken är också meriterande, liksom vana vid myndighetsutövning inom offentlig förvaltning, särskilt tillsynserfarenhet inom miljöområdet. Vana vid att göra naturvärdesbedömningar av vattenbiotoper i fält är meriterande. Vi ser även kunskaper om markavvattning som meriterande.

Som person är du strukturerad och har förmåga att göra korrekta avvägningar och bedömningar. Du har förmågan att kombinera en tydlig myndighetsutövning med en konstruktiv dialog, och kan anpassa din kommunikation till olika målgrupper. Arbetet inkluderar både samarbete med kollegor och externa aktörer samt självgående arbete.

ÖVRIGT
Intervjuer genomförs vecka 7-8.

Läs mer om vad Länsstyrelsen erbjuder som arbetsgivare och möt våra medarbetare på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför svenskt medborgarskap är ett krav. Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning.

Ansök nu

Fiskeribiolog

Fiskeribiolog
Läs mer Dec 22
Är du intresserad av att jobba med vatten och fiskefrågor i Jönköpings län?
Om svaret är ja och du är intresserad av att arbeta med att miljöanpassa vattenkraften samt genom åtgärder restaurera sjöar och vattendrag tycker vi du ska söka tjänsten som fiskeribiolog på Länsstyrelsens fiskeenhet. Du kommer att arbeta på Länsstyrelsens fiskeenhet som är en av fem enheter på Naturavdelningen och omfattar 17 medarbetare.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.


ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen behöver nu växla upp genomförandet av den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) och arbetet med restaurering av länets vattendrag ytterligare och söker därför en ny medarbetare till fiskeenheten.
Du kommer bli del av en arbetsgrupp som tillsammans planerar och genomför arbetet med NAP och restaurering i länets avrinningsområden. I arbetsgruppen ingår medarbetare från flera andra enheter på Länsstyrelsen. Arbetet med NAP och restaurering innefattar även externa kontakter och samverkan, inte minst med berörda verksamhetsutövare och markägare.

Även andra arbetsuppgifter så som deltagande i olika typer av fiskundersökningar och viss ärendehandläggning inom fiske/vattenområdet kan bli aktuellt. Det exakta innehållet i tjänsten utvecklar vi tillsammans utifrån dina förutsättningar och verksamhetens behov. Arbetet kommer i första hand att vara förlagt till kontoret eller ute i fält men viss del av arbetstiden kan förläggas hemma om så önskas.

Övrigt arbete på Fiskeenheten
Fiskeenheten planerar och genomför fiskeribiologiska undersökningar, verkar för att utveckla fritids- och yrkesfisket, ansvarar för förvaltning och utveckling av fisket i Vättern inklusive den faktiska fisketillsynen samt planerar och är pådrivande i arbetet med fiskevård och restaurering av länets sjöar och vattendrag. Vi är drivande i genomförandet av den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP). Vi handlägger också ärenden inom fisket som till exempel tillstånd till fiskutsättningar, förordnande av fisketillsynspersoner och fördelning av fiskevårdsbidrag. Vi deltar även med fiskekompetens vid hanteringen av andra ärenden inom Länsstyrelsen. Vi jobbar även med utveckling och förvaltning av länsstyrelsegemensamma, nationella, IT-stöd inom fiskets område som till exempel Svenska fiskeregler, Åtgärder i Vatten och Fiskekartan.se. Vi har goda kontakter med de närmast berörda centrala myndigheterna och deltar i nationella projekt.

Vi arbetar med tydlig målstyrning och fördelar arbetsuppgifterna mellan oss med utgångspunkt från kompetens, intresse och möjligheter. Våra medarbetare har stort engagemang, stort eget ansvar och hög trivsel, något vi värnar och ständigt jobbar med att bibehålla och utveckla.


KVALIFIKATIONER
För att du ska kunna komma in i arbetet på ett bra sätt och ha rätt förutsättningar att bidra till att utveckla vårt arbete söker vi dig som har en högskoleutbildning som fiskeribiolog, limnolog eller motsvarande. Du behöver även ha körkort (minst B).
Då huvudarbetsuppgifterna kommer vara att arbeta med NAP och restaurering är erfarenhet eller annan dokumenterad kunskap inom fiske-, miljö- och/eller vattenlagstiftning och planering/genomförande av fiskevård särskilt meriterande. Det är även meriterande om du har arbetat på myndighet tidigare, har erfarenhet/annan dokumenterad kunskap om fiskeribiologiska undersökningar (både fält och sammanställningar/utvärderingar), eller har tidigare erfarenheter av att leda och/eller arbeta i projekt. Har du särskild kunskap om vattenkraftverk och dammar är det också meriterande.

God förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på svenska är en förutsättning. Eftersom arbetsuppgifterna fördelas efter kompetensen hos våra medarbetare kommer även andra särskilda kompetenser som bedöms underlätta arbetet att värderas. Vi ser därför gärna att du beskriver alla dina kunskaper och meriter som du tror kan vara relevanta för oss att känna till i din ansökan.

I arbetet kommer du möta människor med olika uppfattningar varför det är viktigt att du som person är lugn, har lätt för att bemöta och kommunicera med andra människor och för att samarbeta. Arbetet innefattar att hålla koll på många trådar samtidigt varför du behöver vara strukturerad och kvalitetsmedveten. Du är ansvarskännande med förmåga att självständigt prioritera och driva arbetsuppgifter till avslut inom föreskriven tid.

ÖVRIGT
Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu

Miljöhandläggare med tillsyn över avfallsområdet

Miljöhandläggare
Läs mer Dec 30
Vill du arbeta för en hållbar miljö, genom tillsyn av miljöfarlig verksamhet?

Då kan detta vara ett jobb för dig!

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Tjänsten är placerad på miljöskyddsenheten på Samhällsavdelningen. Enheten består av 16 medarbetare som arbetar med tillsyn över miljöfarliga verksamheter, tillsynsvägledning enligt miljöbalken samt samråd och prövning enligt miljöbalken. Enheten består av fyra olika grupper. Den aktuella tjänsten ingår i gruppen som jobbar inom avfallsområdet.

ARBETSUPPGIFTER
Med anledning av en satsning för att stärka arbetet för att förebygga, förhindra och bekämpa brottslighet kopplat till avfall förstärker vi nu vår grupp som arbetar med tillsyn av avfall.

Tjänsten är placerad i en grupp på enheten som arbetar med tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken inom avfallsområdet. Du kommer genomföra operativ tillsyn inom skilda områden som avfallsanläggningar, transporter och avfallsproducerande företag. Eftersom tjänsten kommer ha fokus på att förebygga, förhindra och bekämpa brottslighet kommer du också få möjlighet att själv och ibland med hjälp av kollegor, forma och bygga upp tillsynen inom detta område.

Ditt arbete innebär att du har många kontakter med företag, kommuner, Polismyndigheten och andra myndigheter. Samverkan kommer ske både på nationell nivå och lokalt med kommunerna i länet.


KVALIFIKATIONER
• Vi söker dig som har en relevant naturvetenskaplig och/eller teknisk utbildning på högskolenivå med inriktning mot miljö eller annan motsvarande utbildning, alternativt har erhållit motsvarande kompetens på annat sätt.
• Du har arbetserfarenhet inom miljöskyddsområdet
• Du har B-körkort och körvana
• God förmåga att utrycka dig på svenska i både tal och skrift

Följande erfarenhet är meriterande:
• Erfarenhet av tillsyn eller tillsynsvägledning av miljöfarlig verksamhet och särskilt inom avfallsområdet
• Samverkan eller samordning med andra myndigheter inom tillsynsverksamhet
• Erfarenhet av att utveckla nya arbetssätt inom tillsynsverksamhet

Eftersom du kommer arbeta i en verksamhet som utvecklas med ny lagstiftning och nya uppdrag är det viktigt att du är engagerad och har initiativ- och problemlösningsförmåga. Det innebär att du trivs med tillsynsarbete som är under utveckling, samt har förmåga att se problem ur flera perspektiv. Du har förmåga att under eget ansvar planera och driva arbete till avslut inom föreskriven tid och anpassar dig till uppkomna situationer för att nå målet.

Som person är du självgående och stabil. Du tar egna initiativ och är drivande. Eftersom arbetet också är av samordnande karaktär med externa kontakter har du lätt för att samarbeta med andra och är positiv och utåtriktad. Även om tjänsten ställer krav på samarbetsförmåga, så innebär själva handläggningen frihet under ansvar med ingående planering, genomförande och uppföljning. Du kan lätt växla mellan olika arbetsuppgifter och omprioritera vid behov.

ÖVRIGT
Intervjuer genomförs vecka 5-6.

Läs mer om vad Länsstyrelsen erbjuder som arbetsgivare och möt våra medarbetare på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Ansök nu