Behandlingsassistent/Socialpedagog jobb i Jönköping

Hitta lediga jobb som Behandlingsassistent/Socialpedagog i Jönköping. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Jönköping från den arbetsgivaren.

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingspedagog

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Jun 20
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en tuff och spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

Stigby har plats för 31 ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en akutavdelning fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.

ARBETSUPPGIFTER
Behandlingspedagog som kan motivera till livsviktig förändring.
Som behandlingspedagog på Stigby har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva.

Du kommer jobba med att bygga trygga relationer, men också med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder.
Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tuff t och utmanande arbete på alla plan.
Du arbetar i ett team av sex engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå bra resultat.

SiS satsar mycket på utbildning så hos oss får du verkligen en chans att utveckla dig och komma vidare i ditt yrke. Vi arbetar utifrån våra värdeord; Respekt, Omtanke och tydlighet.

På behandlingsavdelningen arbetar vi utefter en vårdkedja där placeringen går från låst till allt öppnare boendeformer via utslussning och eftervård och avslutas med utbildnings- och praktikplatser ute i samhället. Ungdomens ansvarstagande och självständighet ökar gradvis genom vistelse i allt öppnare former. Målet är ett självständigt boende i egen lägenhet. Vårdkedjan ger ungdomen möjlighet att successivt pröva utslussning med boende och praktikplats/utbildning i en naturlig miljö.

Som behandlingspedagog kommer du medverka i det dagliga arbetet på avdelningen med ungdomarnas allmän daglig livsföring samt med deras trygghet och säkerhet.
Som behandlingspedagog innefattar även arbete med kontaktmannaskap, dokumentation och aktivt arbeta med insatser i behandlingsplaner, handledare för nyanställda och praktikanter.

Tjänstgöringsschemat för behandlingspedagoger är pendlarvänligt och väl anpassat, även för dig som bor lite längre bort. Under en månad gör du ca fyra resor till Visingsö. Komprimerad tjänstgöring ger nio dagars sammanhållen ledighet var 3:e vecka.KVALIFIKATIONER
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du vara en varm empatisk person som drivs av en stark inre glöd och vilja att skapa vårdresultat utöver det vanliga.
Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vi-känslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Då behandlingsarbete dokumenteras och diskuteras med fl era olika aktörer ställs höga krav på god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift. Utvecklingsmöjligheter i arbetet kan bli att förbereda beslut och vara en del i framtagandet av behandlingsplaner, få ansvar för någon programverksamhet/specialområden, (MI, ÅP/Etik, NPNL-instruktör, ADAD), mm.

Lämplig högskoleutbildning är socionom, socialpedagog eller annan vård/beteendevetenskaplig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, alternativt eftergymnasial utbildning som t.ex. behandlingspedagog.

B-körkort är ett krav då det förekommer resor i arbetet.

ÖVRIGT
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistenter/timvikarier

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Jun 20
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en tuff och spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

Stigby har plats för 31 ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en akutavdelning fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.

ARBETSUPPGIFTER
Som behandlingsassistent på Stigby har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer.
Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk.
Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan.

Du arbetar i ett team av fem engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå bra resultat.
Vi arbetar utifrån våra värdeord: Respekt, omtanke och tydlighet.

Vi som arbetar här pendlar ofta tillsammans från Jönköping och resan med bil och färja tar ca 1 timme.

Vi söker nu flera timvikarier till SiS Ungdomshem Stigby.

Friskvårdsbidrag erbjuds alla anställda och detta gäller även dig som timvikarie. I staten finns även många förmåner, se vidare på
http://www.stat-inst.se/arbeta-hos-oss/formaner/

KVALIFIKATIONER
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du vara en varm empatisk person som drivs av en stark inre glöd och vilja att skapa vårdresultat utöver det vanliga.
Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vi-känslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Då behandlingsarbete dokumenteras och diskuteras med flera olika aktörer ställs höga krav på god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift.

Kan du stimulera och utveckla ungdomarnas fritidsintressen och har erfarenhet av arbete med ungdomars fritid är detta meriterande.

B-körkort är ett krav då det förekommer resor i arbetet.

Ingen erfarenhet krävs men vi ser gärna att du är under utbildning i socialt arbete, alternativt har prövat på att arbeta med ungdomar i yrkeslivet eller i fritidsverksamhet.

Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Ingen erfarenhet krävs men vi ser gärna att du är under utbildning i socialt arbete, alternativt har prövat på att arbeta med ungdomar i yrkeslivet eller i fritidsverksamhet.

Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.

ÖVRIGT
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

Ansök nu

Timvikarier till HVB Prinseryd och HVB Kärrarp

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Jun 1
HVB Prinseryd och HVB Kärrarp, Individ- och familjeomsorgen

Är du en stabil person som skapar goda relationer? Har du erfarenhet från arbete inom behandling/HVB? Då finns det timvikariatstjänster att söka på HVB Prinseryd som startar sin verksamhet i september -22 och på Kärrarps Gård.

Jönköpings kommun ska starta ett nytt HVB (Hem för vård och boende) för pojkar med psykosocial problematik. Verksamheten organiseras inom kommunens individ-och familjeomsorg. Målgruppen på HVB Prinseryd är pojkar 13-20 år med psykosocialproblematik, beteendeproblematik och/eller neuropsykiatriska funktionshinder. Boendet kommer att ha 8 platser och möjliggör även akutplaceringar dygnet runt. Placeringarna sker med stöd av SoL eller LVU. HVB Prinseryd kommer at starta sin verksamhet 1 sept -22.

Kärrarps gård är ett HVB-hem för flickor mellan 13 och 20 år med psykosocial problematik. Det finns åtta platser varav en är akutplats. De som bor här är ungdomar med grund i SoL eller LVU. Personalen arbetar tillsammans med ungdomen för att få vardagen att fungera och att hitta redskap för att rusta sig för framtiden. Motivation, struktur, stöd och förtroende är viktiga delar i arbetet.

Runt varje barn kommer ett team att skapas för samverkan med dennes familj och det privata/professionella nätverket. Syftet är att möjliggöra en fortsatt god utveckling, stöd och skydd efter placeringen på HVB Prinseryd/HVB Kärrarp samt att få till en fungerande skolgång och fritid. Ungdomarna ska i hög grad vara delaktiga i planeringen. Behandlingsplaneringen ligger till grund för samtliga insatser som blir aktuella under placeringstiden. Insatserna kan ges inom institutionen alternativt genom kommunens öppenvårdsverksamheter, eller tillsammans med externa samverkanspartners.

Verksamheterna ska ha ett tydligt fokus på att skapa goda relationer mellan ungdomar, deras familjer, nätverk och personal. Att bli förstådd, lyssnad på och tagen på allvar ser vi som en förutsättning för att förändring ska komma till stånd. Ungdomarna ska möta tydlig struktur, intensitet i behandlingen och ständig vuxennärvaro. För att nå goda resultat krävs ett nära samarbete med de myndighetsutövande delarna och öppenvårdsverksamheterna.

Barn- och ungdomsvården i Jönköping består av en myndighetsdel, en öppenvårdsdel, en råd- och servicefunktion, stödboende samt HVB-verksamhet. Vi söker nu timvikarier till både HVB Kärrarp och HVB Prinseryd.

Vad innebär arbetet inom våra verksamheter?
Gemensamt för verksamheten är att vi arbetar utifrån en helhetssyn där varje individs olika behov tas i beaktande. Arbetsuppgifterna är varierande och kan innebära alltifrån stöd och hjälp med fysisk- och psykisk hälsa, sysselsättning eller följa med på besök till olika myndigheter. Allt arbete med klienterna sköts i nära samverkan med handläggare samt övriga aktörer som påverkar klientens förändringsarbete positivt. Du kommer också att arbeta med dokumentation.

Vem söker vi?
Vi söker dig som har pågående eller avslutad KY-utbildning eller högskoleutbildning med inriktning behandling, socionom, socialpedagog eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med behandling, stöttning och motivation hos ungdomar, och familjer. Du är en stabil och förtroendeingivande person som kan ge människor ett respektfullt bemötande, skapa goda relationer och har lätt för att samarbeta med andra. För att trivas hos oss ska du vara engagerad, uthållig och nyfiken på människors olikheter och inte rädd för att möta människor i utsatta situationer.

Vad erbjuder vi?
Länk till förmånslistan på jonkoping.se: https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html

Övrigt
Rekryteringen avser timvikariat i verksamheterna. Förlagda arbetstider är dag, kväll och jour samt helgtjänstgöring. Vi använder oss av löpande urval och intervjuer vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Före anställning ska utdrag lämnas från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister enligt bestämmelserna i lagen (2007:171) om registerkontroll vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. Ta med detta vid en intervju.

B-körkort är ett krav och du ska kunna framföra både manuell- och automatväxlad bil i tjänsten.

Upplysningar
Patrik Öjhage, enhetschef HVB Prinseryd
Tel: 036-10 77 13
Simon Sandberg, enhetschef HVB Kärrarp
E-mail: simon.sandberg@jonkoping.se (Simon.sandberg@jonkoping.se)

Fackliga representanter: Fackliga företrädare på socialförvaltningen - Jönköpings kommun (jonkoping.se) (https://www.jonkoping.se/fackligasoc)
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Socialpedagog

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Jun 15
Hisingstorpsskolan

Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande – varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Ditt nya jobb
Vi söker dig som brinner för att skapa goda framtidsförutsättningar för våra elever. Du är en person som dagligen arbetar för att utveckla elevernas förmåga till kunskap och tilltro till sig själva utifrån deras förutsättningar både enskilt och i grupp. Genom kunskap och kreativitet inspirerar och stöttar du elever till ett lustfyllt lärande, att ta ansvar och att utvecklas. Det uppdrag vi har i dagsläget är att tillsammans med arbetslaget stötta en elev i åk 4 och också vara en del av verksamheten bland eleverna på vårt fritids Klubben (elever i åk 4-6).
I din roll som socialpedagog arbetar du målmedvetet för att eleven ska få en så god utveckling som möjligt kunskapsmässigt och socialt. Du kommer att ha nära kontakt och samarbete med eleven, årskursen, vårdnadshavare, lärare, skolledning samt övrig skolpersonal. Du kommer också ha möjlighet att få handledning av skolpsykolog och ingå i den grupp vi benämner resurspersoner.

Välkommen till oss
Vårt skolområde består av två grundskolor; Hisingstorpsskolan F-6 och Vätterslundsskolan F-3. Skolorna är belägna i natursköna omgivningar på Bymarken i de västra delarna av Jönköping med närhet till naturen och respektive skolas ”skolskog”. För närvarande finns ca 550 elever och ett 80-tal medarbetare inom skolområdet. Hisingstorpsskolan är en grundskoleenhet F-6 organiserad i arbetslag inom verksamheterna förskoleklass, åk 1-6 och fritidshem. Vätterslundskolan är en mindre grundskoleenhet F-3 organiserad på liknande vis.

Hos oss får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter våra kärnvärden gemenskap, engagemang och nytänkande och ledorden Glädje, Lärande, Respekt, Trygghet och Gemenskap, Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.

Skolområdet präglas av medarbetarnas strävan att bedriva undervisning av mycket god kvalitet, studiero och hög måluppfyllelse. Sedan några år arbetar vi aktivt med rastverksamhet och daglig rörelse som en del i trygghetsarbetet. Vi arbetar också för att utveckla lärande och undervisning i förskoleklassen och fritidshemmet. Framöver fokuseras vårt utvecklingsarbete troligtvis på områdena språkutvecklande arbetssätt, kompetensutveckling för all personal inom ledarskap, fortsatt arbete med utveckling av undervisningen genom digitalisering och andra metoder och gemensamt arbete kring samsyn och hur vi möter alla elever i skolans alla verksamheter där vi utvecklar ”en röd tråd” för elevernas lärande från F-6 i klassrummen och på fritids.
Läs mer om hur det är att jobba i Jönköpings kommun på jonkoping.se (https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html)

Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog med erfarenhet av att arbeta med och kring elever i behov av stöd för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Du behärskar det svenska språket väl, både muntligt och skriftligt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av, god kompetens om och intresse för att arbeta med digitala verktyg och använda bildstöd. Din förmåga att kunna anpassa utefter elevens behov är av stor vikt för oss för att ge förutsättning till en likvärdig utbildning.
Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter samt lätt för att samarbeta och kommunicera med andra människor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.

Här på polisen.se beställer du ett utdrag för arbete inom skola eller förskola (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/)

Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.

Vill du veta mer?
Rektor Lena Nordh-Jonsson, tel 036-10 61 72,
Bitr. rektor Linda Landén, tel 036-10 70 92
Lärarförbundet, Ulf Claesson, tel 0703-231281

Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som socialpedagog.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker sommarvikarier behandlingsassistent natt 75 %

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Jun 2
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en tuff och spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

Stigby har plats för 31 ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en akutavdelning fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.

ARBETSUPPGIFTER
Som behandlingsassistent natt hjälper du ungdomar rätt i livet genom att vara en trygg och stabil förebild. Du har ansvar för avdelningens inre och yttre miljö nattetid. Tjänstgöringen innebär att du är en av fyra personal som tjänstgör natt på institutionen och det förekommer bland annat tillsynsuppgifter samt dokumentation. Arbetet kräver mycket självständighet, noggrannhet och kunskaper kring arbetsmiljö och säkerhet.
Vi arbetar utifrån våra värdeord: Respekt, Omtanke och Tydlighet

Tjänstgöringsschemat för behandlingsassistenter är pendlarvänligt och väl anpassat för dig som bor längre bort. Under en månad gör du ca fyra resor till Visingsö. Komprimerad tjänstgöring ger nio dagars sammanhållen ledighet v ar 3:e vecka.

Friskvårdsbidrag erbjuds alla anställda och detta gäller även dig som sommar-/timvikarie. I staten finns även många förmåner, se vidare på
http://www.stat-inst.se/arbeta-hos-oss/formaner/

KVALIFIKATIONER
Du har ett intresse av att arbeta med utsatta ungdomar som behöver stöd och är en god vuxen förebild. Du kan dela med dig av din trygghet, stabilitet.
Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vikänslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Du måste kunna utrycka dig väl i tal och skrift och ha kunskaper i att dokumentera då detta ingår i dina arbetsuppgifter.
B-körkort är ett krav då det förekommer resor i arbetet.

Vi lägger mycket stor vikt vid din personliga lämplighet.
Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur misstanke- samt belastningsregistret.

ÖVRIGT
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistenter, sommar- och timvikarier

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Jun 2
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en tuff och spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

Stigby har plats för 31 ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en akutavdelning fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.

ARBETSUPPGIFTER
Som behandlingsassistent på Stigby har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer.
Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk.
Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan.

Du arbetar i ett team av fem engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå bra resultat.
Vi arbetar utifrån våra värdeord: Respekt, omtanke och tydlighet.

Tjänstgöringsschemat för behandlingsassistenter är pendlarvänligt och väl anpassat, även för dig som bor lite längre bort. Under en månad gör du ca fyra resor till Visingsö. Komprimerad tjänstgöring ger nio dagars sammanhållen ledighet var 3:e vecka.

Vi som arbetar här pendlar ofta tillsammans från Jönköping och resan med bil och färja tar ca 1 timme.

Vi söker nu flera sommarvikarier/timvikarier till SiS Ungdomshem Stigby.

Friskvårdsbidrag erbjuds alla anställda och detta gäller även dig som timvikarie. I staten finns även många förmåner, se vidare på
http://www.stat-inst.se/arbeta-hos-oss/formaner/

KVALIFIKATIONER
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du vara en varm empatisk person som drivs av en stark inre glöd och vilja att skapa vårdresultat utöver det vanliga.
Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vi-känslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Då behandlingsarbete dokumenteras och diskuteras med flera olika aktörer ställs höga krav på god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift.

Kan du stimulera och utveckla ungdomarnas fritidsintressen och har erfarenhet av arbete med ungdomars fritid är detta meriterande.

B-körkort är ett krav då det förekommer resor i arbetet.

Ingen erfarenhet krävs men vi ser gärna att du är under utbildning i socialt arbete, alternativt har prövat på att arbeta med ungdomar i yrkeslivet eller i fritidsverksamhet.

Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.

ÖVRIGT
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

Ansök nu

Alkohol- och drogbehandlare

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Maj 27
HVB Bruksborg

Vill du vara med att fortsätta utveckla vår verksamhet och göra skillnad för personer med missbruk och beroende? Är du en trygg person som har lätt för att samarbeta och vill du ha ett spännande och omväxlande arbete? Då ska du söka jobbet som Alkohol- och drogbehandlare till nya HVB Bruksborg!

Bruksborg är ett kommunalt HVB som arbetar med ett strukturerat verksamhetsinnehåll för män med missbruks- och beroendeproblematik. Bruksborg erbjuder ett boende i en trygg och drogfri miljö med bemanning dygnet runt. I februari flyttade verksamheten till ett nybyggt hus med ljusa, fräscha lokaler byggda just för vår verksamhet. Vi utökade då antalet platser till 26.
Flytten och en utökad personalgrupp har också gett oss möjlighet att utveckla kvaliteten i verksamheten ytterligare och tydliggöra behandlingsinnehållet.

För oss är det viktigt att du har ett genuint intresse av att arbeta med de människor som verksamheterna riktar sig till. I mötet med människor utgår vi från människors förmågor och resurser för att främja hälsa. Bärande principer för oss som arbetar i socialtjänsten är människors delaktighet, inflytande och självbestämmande.

Ditt nya jobb
Du kommer att vara en del av ett personalteam som arbetar utifrån en helhetssyn där varje individs olika behov och resurser tas i beaktande. I dina arbetsuppgifter ingår det att tillsammans med klienterna planera, följa upp och arbeta utifrån deras individuella genomförandeplaner. Dokumentation och viss utredning är också förekommande arbetsuppgifter. Vidare kommer arbetet innebära flera praktiska arbetsuppgifter då driften sköts gemensamt tillsammans med klienterna. Du kommer att ha samarbetskontakter såväl inom socialtjänsten som externt mot andra myndigheter och vi förväntar oss att du tillsammans med dina kollegor deltar aktivt i verksamhetens arbete och utveckling.

Metoder vi använder oss av är bland annat motiverande samtal (MI), återfallsprevention, haschavvänjningsprogram (HAP), ESL, CRA och ASI. Andra inslag i verksamheten är bland annat psykosocialt stöd, kontaktmannaskap, social färdighetsträning, sysselsättning, friskvård, stöd och hjälp med fysisk och psykisk hälsa. Arbetsuppgifterna är varierande med fokus på behandling och motivationsarbete utifrån den enskildes missbruks- och beroendeproblematik. Vi arbetar med både individuell behandling samt behandling i grupp.

Din kompetens

• Vi söker dig som är utbildad socionom, socialpedagog eller har annan högskoleutbildning utbildning arbetsgivaren bedömer som lämplig.
• Du har erfarenhet av arbete med människor med missbruks- och beroendeproblematik eller psykisk ohälsa.
• Det är meriterande om du har utbildning i Motiverande samtal (MI), ASI, ESL, CRA och Återfallsprevention.
• Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar genom att anpassa sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
• Du skapar och upprätthåller relationer.
• Du tycker om att arbeta nära klienterna i deras vardag, både i och utanför boendet.
• Du har alltid ett professionellt förhållningssätt till samarbetspartners, klienter, medarbetare och andra aktörer.
• Du är en trygg person som har lätt för att samarbeta med andra..
• Du organiserar, prioriterar och strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt.
• Du har B-körkort

Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet!

Vad erbjuder vi?
Länk till förmånslistan på jonkoping.se: https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html

Övrigt
Rekryteringen avser 3 tillsvidaretjänster, heltid, där arbetet är förlagt till dag, kväll och sovande jour natt, såväl vardag som helg. Tillträde sker 1 augusti eller enligt överenskommelse.

Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!

Upplysningar
Enhetschef Ewa Blomqvist
Telefon:036-10 37 34,
Samordnare Sebastian Nordh
Tel: 036-10 23 87
Fackliga representanter: Fackliga företrädare på socialförvaltningen - Jönköpings kommun (jonkoping.se) (https://www.jonkoping.se/fackligasoc)


Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Driven behandlingspersonal till HVB Prinseryd

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Jun 2
HVB Prinseryd, Individ- och familjeomsorgen

Är du drivande i det du gör och kan skapa goda relationer med ungdomar? Är du analytisk och beslutsam och kan stötta placerade ungdomar på deras väg till självständighet? Då har du en tjänst att söka på HVB Prinseryd som startar sin verksamhet för killar 13-20 år i september -22.

Jönköpings kommun, Individ- och familjeomsorgen, ska starta ett nytt HVB (Hem för vård och boende) 1 september -22. Målgruppen är pojkar 13-20 år med psykosocialproblematik, beteendeproblematik och/eller neuropsykiatriska funktionshinder. Vi söker nu personal med driv, som sätter laget före jaget och som är duktiga på att skapa goda kontakter med ungdomar, deras nätverk, kollegor samt inom föreningsliv och idrott då bland annat samverkan med och inkludering av våra ungdomar är viktiga delar här.

Ditt nya jobb
Som ungdomsbehandlare inom kommunens Individ- och familjeomsorg ansvarar du tillsammans med dina kollegor för den dagliga omsorgen av ungdomarna i en hemlik miljö. På HVB Prinseryd innebär ditt arbete:

• Motivation, struktur, stöd under placeringstiden
• Daglig omsorg
• Skapa förtroende för att nå framgång
• Motiverar till skolgång och fritidsaktiviteter. När det gäller fritidsaktiviteterna är du självklart delaktig, i allt från att skjutsa till och eventuellt delat i olika sporter till att stötta vid läxläsning
• Du arbetar med olika former av behandlingssamtal såsom familjesamtal, individuella samtal och föräldrastödssamtal, Till grund för arbetet ligger ett systemteoretiskt förhållningssätt
• Du är en trygg och vuxen förebild för den unge och skapar goda relationer med dem du möter
• Samverkan med dennes familj och det privata/professionella nätverket. Syftet är att möjliggöra en fortsatt god utveckling, stöd och skydd efter placeringen på HVB Prinseryd
• Dokumentation

Målgruppen är pojkar 13-20 år med psykosocialproblematik, beteendeproblematik och/eller neuropsykiatriska funktionshinder. Boendet kommer att ha 8 platser och möjliggör även akutplaceringar dygnet runt. Placeringarna sker med stöd av SoL eller LVU. Ungdomen ska i hög grad vara delaktig i planeringen och behandlingsplaneringen ligger till grund för samtliga insatser som blir aktuella under placeringstiden.

Din kompetens
Vi söker dig som är socionom, behandlingspedagog, socialpedagog eller har annan relevant examen. Som person ska du vara driven, strukturerad, uthållig, stresstålig och nyfiken på människors olikheter. Att du inger förtroende samt har förmåga att skapa och bibehålla relationer över tid är mycket viktigt.

Det är meriterande om du har kompetens inom missbruk och neuropsykiatriska funktionshinder. Även utbildning i systemteori, lågaffektivt bemötande, anknytningsteori och dialektisk beteendeterapi är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vad erbjuder vi?
Länk till förmånslistan på jonkoping.se: https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html

Övrigt
Rekryteringen avser flera nya tjänster på heltid och tillsvidare med tillträde 1 september eller enligt överenskommelse. Förlagda arbetstider är dag, kväll och jour samt helgtjänstgöring. Vi använder oss av löpande rekrytering och intervjuer vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Provanställning kan komma att tillämpas.

Jönköpings kommun eftersträvar en så jämn könsfördelning som möjligt inom våra olika arbetsområden och verksamhetsgrupper, därför ser vi gärna manliga sökande till den här tjänsten.

Före anställning ska utdrag lämnas från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister enligt bestämmelserna i lagen (2007:171) om registerkontroll vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. Ta med detta vid en intervju.

B-körkort är ett krav och du ska kunna framföra både manuell- och automatväxlad bil i tjänsten.

Upplysningar
Patrik Öjhage, enhetschef
Tel: 036-10 77 13
Ann Grabow Blansch, områdeschef
Telefon: 036-10 75 56
Fackliga representanter: Fackliga företrädare på socialförvaltningen - Jönköpings kommun (jonkoping.se) (https://www.jonkoping.se/fackligasoc)


Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Behandlingspedagog/Socialpedagog

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Jun 10
Tenhults skolområde

Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdrag som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Ditt nya jobb
Nu söker vi dig som vill utveckla elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva samt förbereda dem för livet och framtiden.
Genom kunskap och kreativitet inspirerar du dina elever till ett lustfyllt lärande, att ta ansvar och att utvecklas. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen i fritidshem och i skolsamverkan på ett sätt som utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov, i enlighet med läroplan och övriga styrdokument.

Välkommen till oss
Hos oss på Tenhults skolområde arbetar vi tillsammans för att utveckla självständiga, trygga och ansvarstagande individer. Tenhultsskolan ligger ca 15 km från Jönköping centrum med goda kommunikationer och natur runt hörnet.

Här får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter våra kärnvärden gemenskap, engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas. Vår vision är "en skola där glädje, trygghet och lustfyllt lärande ger oss alla framtidstro".

Din kompetens
Vi ser att du är utbildad behandlingspedagog alternativt socialpedagog. Som person är du lösningsfokuserad, stabil och kan behålla lugnet i stressiga situationer. Du har en god samarbetsförmåga och kan bygga relationer. Du är van vid att nätverka med olika verksamheter och vara spindeln i nätet. Du skapar förtroende lätt och har erfarenhet av arbete med olika funktioner och samhällsgrupper. Du är van vid att arbeta i socialt utsatta områden. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.

Här på polisen.se beställer du ett utdrag för arbete inom skola eller förskola (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/)

Vill du veta mer?
Åsa Grahn, tf rektor 036-103068
Här hittar du kontaktuppgifter till fackliga företrädare på utbildningsförvaltningen. (https://www.jonkoping.se/fackligaubf)

Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som behandlingspedagog/socialpedagog.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Ungdomsbehandlare

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Maj 31
Tellus Stödboende

Är du en person som inger trygghet och har ett genuint intresse för människor? Är du både en lagspelare och självgående i ditt arbete? Gillar du utmaning? Då har du ett jobb att söka som ungdomsbehandlare på Tellus stödboende! Vi söker nu medarbetare på grund av pensionsavgång.

Tellus är ett stödboende inom individ och familjeomsorgen, Jönköpings kommun. I ditt arbete kommer du vara ett stöd i vardagen för våra ungdomar (ålder 16-21år) som bor i egna lägenheter. Vi arbetar utifrån det beslut som den enskilde har enligt Socialtjänstlagen (SoL). Utifrån beslutet arbetar vi med en genomförandeplan. Ungdomarna behöver stöd och hjälp i det dagliga livet.

Ditt nya jobb
I dina arbetsuppgifter kommer du att stötta ungdomen i skötsel av hem, samarbeta med familj, skola, kommunens arbetsmarknadsenhet, sjukvård och allmänt vara ett stöd till sociala- och fritids aktiviteter. Arbetet syftar till att ge den enskilde ett så innehållsrikt och kvalitativt liv som möjligt, individen ska känna en känsla av sammanhang KASAM i sitt liv utifrån sina förutsättningar. Målsättning är att ungdomen ska uppnå självständighet och vara klar att ta klivet ut i vuxenlivet.

I din roll som ungdomsbehandlare, kommer du planera och genomföra psykosociala insatser för den enskilde, där du ingår i ett kontaktmannaskap med ytterligare 1-2 behandlare. Dokumentation är även en viktig del i arbetet. På enheten arbetar 12 ungdomsbehandlare varav 2 tjänster är arbetsterapeuttjänster + 1 behandlingssamordnare. Du kommer till en arbetsplats där du möts av ett stort engagemang där det där lilla extra är en viktig ingrediens och ett väl inarbetat koncept ligger till grund.

Din kompetens
Vi söker främst dig som har relevant utbildning inom området, behandlingspedagog, socialpedagog, socionom. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter delar du med övriga kollegor och är kontaktman till ett antal ungdomar Erfarenhet av arbete med psykiska funktionsvariationer är meriterande likaså kunskaper inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utbildning inom motiverande samtal (MI) är ett stort plus i denna verksamhet. Vi ser naturligtvis till att du får en matchande kompetensutveckling över tid.

Personlig mognad, empatisk förmåga och ett stort intresse för målgruppen värderas högt då det hjälper dig att förstå situationer som den enskilda kan befinna sig i. Arbetet innebär flexibilitet, eget ansvar och att kunna ställa om efter nya förutsättningar. Relationsskapande, initiativ- och samarbetsförmåga och att vara strukturerad är övriga förmågor som krävs i arbetet. Du bidrar med din kompetens i arbetsgruppen, kan förmedla teori i praktiken och är aktiv medverkare i verksamhetens utveckling genom deltagande i samtliga förekommande arbetsuppgifter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

B körkort är ett krav.

Vad erbjuder vi?
Länk till förmånslistan på jonkoping.se: https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun (https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html)

Övrigt
Tjänsten är kvälls-nattjourstjänst med helgarbete. Du kommer dina schemalagda vardagar arbeta kl. 17.00 - 23.00 med påföljande sovande jour och sluta kl. 10.00. På helger något längre pass.

Vi är måna om att våra medarbetare ska må bra och vara friska, varför vi aktivt arbetar efter vår friskvårdspolicy samt erbjuder rabatter inom friskvårds-området.

Vi tillämpar individuell lönesättning.

Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, välkommen med din ansökan redan idag.

Upplysningar
Fredrik Jonsson, enhetschef
Tel: 036-10 67 36
Hesam Abbasi, ungdomsbehandlare
Tel: 0761-27 45 25
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/


Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Socialpedagog

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Maj 30
Ljungarumsskolan

Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande – varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Ditt nya jobb
Nu söker vi dig som brinner för att skapa förutsättningar för våra elever som ingår i vår flexibla undervisningsgrupp Höjden. Du är en person som dagligen arbetar för att utveckla elevernas förmåga till kunskap och tilltro till sig själva utifrån deras förutsättningar.
Vi ser att du är en viktig spelare för att förbereda dem för livet och framtiden. Genom kunskap och kreativitet inspirerar du dina elever till ett lustfyllt lärande, att ta ansvar och att utvecklas. Tillsammans med arbetslagen ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen på ett sätt som utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov, i enlighet med läroplan och övriga styrdokument.
Du kommer att ingå i vårt arbetslag Höjden på Ljungarumsskolan.
I din roll som socialpedagog ska du verka för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt. I ditt arbete ingår att skapa förutsättningar för måluppfyllelse samt vara en del av det kollegiala samtalet kring att skapa tillgängliga lärmiljöer för dessa elever. Du ska kunna skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Du kommer att ha nära kontakt och samarbete med elever, vårdnadshavare, lärare, skolledning samt övrig skolpersonal.

Välkommen till oss
Ljungarums skolområde F-6 är beläget i den södra delen av Jönköping. Skolområdet består av Ljungarumsskolan F-6 och Strömsbergsskolan F-3. Sammanlagt har Ljungarums skolområde cirka 400 elever och personalen består av cirka 70 personer. På Ljungarumsskolan går det cirka 300 elever i åk F-6. På Ljungarumsskolan F-6 finns också en särskild verksamhet i form av kommunikationsklasser.
Inom skolområdet vill vi samarbeta och samverka så mycket som möjligt - vi ser de två olika skolorna som en möjlighet till att utveckla vårt arbete för en likvärdig skola. På Ljungarumsskolan F-6 bedrivs ett ständigt utvecklingsarbete av kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget. Vi har flera arbetsgrupper på skolan som förstärker det systematiska kvalitetsarbetet. Trevliga elever, professionell personal, bra utemiljö och bra lokaler gör Ljungarumsskolan F-6 till en attraktiv skola.

Läs mer om hur det är att jobba i Jönköpings kommun på jonkoping.se (https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html)

Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog med stor erfarenhet av att arbeta med och kring elever i behov av stöd för att skapa en tillgänglig utbildning. Du behärskar det svenska språket väl, både muntligt och skriftligt. Grundläggande IT-kunskaper är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg, bildstöd och kooperativt lärande. Din förmåga att kunna anpassa utefter elevens behov är av stor vikt för oss för att ge förutsättning till en likvärdig utbildning.
Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter samt lätt för att samarbeta och kommunicera med andra människor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.

Här på polisen.se beställer du ett utdrag för arbete inom skola eller förskola (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/)

Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.

Vill du veta mer?
Lina Lokko, Bitr.rektor nås via mejl: lina.lokko@jonkoping.se
Sara Hugosson, Lärarförbundet nås via mejl: sara.hugosson@jonkoping.se

Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som socialpedagog.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Ungdomsbehandlare

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Maj 30
HVB Kärrarp

Är du en stabil person som skapar goda relationer? Har du erfarenhet från arbete inom behandling/HVB? Då har du en tjänst att söka på HVB Kärrarp där vi nu behöver utöka vår härliga personalgrupp med ytterligare två nya kollegor!

HVB Kärrarp organiseras inom kommunens individ- och familjeomsorg. Målgruppen är flickor 13 – 20 år med psykosocial-, beteendeproblematik och/eller neuropsykiatriska funktionshinder. Boendet har sju platser varav en akutplats och placeringarna sker med stöd av SoL eller LVU. Vi har verksamhet igång dygnet runt och har i dagsläget en vaken nattpersonal och en sovande jour under nattetid och 2-3 personal dag- och kvällstid samt samordnare och enhetschef. Verksamheten har tillstånd för både pojkar och flickor sedan 2021, men har idag endast flickor placerade.

Verksamheten bygger på systemteoretisk grund, ett salutogent förhållningssätt. Det som redan fungerar ska tas tillvara. Stor vikt läggs vid social färdighetsträning, arbete med familj och nätverk och fungerande skolgång. Verksamheten har ett tydligt fokus på att skapa goda relationer mellan ungdomar och personal. Att bli förstådd, lyssnad på och tagen på allvar ser vi som en förutsättning för att förändring ska komma till stånd. Ungdomarna ska möta en förutsägbar struktur, intensitet i behandlingen och ständig vuxennärvaro.

Ditt nya jobb
Som ungdomsbehandlare ansvarar du tillsammans med dina kollegor för den dagliga omsorgen av ungdomarna i en hemlik miljö. Motivation, struktur, stöd och förtroende är viktiga delar i arbetet. Motivation till skolgång och fritidsaktiviteter ingår som en naturlig del. Till grund för arbetet ligger ett systemiskt förhållningssätt som syftar till att frigöra resurser hos den enskilde individen, i familjen och i hela nätverket. Olika former av behandlingssamtal ingår i behandlingsutbudet för att nå en förändring, såsom familjesamtal, individuella samtal och föräldrastödssamtal.

Din kompetens
Vi söker dig som är socionom, socialpedagog, arbetsterapeut, sjuksköterska eller har annan relevant examen. Som person ska du vara engagerad, uthållig, stresstålig och nyfiken på människors olikheter. Det är meriterande om du har kompetens inom psykiatri.

Utbildning i systemteori, lågaffektivt bemötande, anknytningsteori, dialektisk beteendeterapi och neuropsykiatri är meriterande samt erfarenhet av arbete med ungdomar som har olika typer av problemskapande beteende. Du är en stabil person som kan ge människor ett respektfullt bemötande och kan skapa en balans för att ge behandlingsframgång. Vi ser att du är en förtroendeingivande person som kan skapa och bibehålla goda relationer.

Administrativ vana är en förutsättning för att hantera dokumentationen i arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

B-körkort är ett krav.

Vad erbjuder vi?
Länk till förmånslistan på jonkoping.se: https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun. (https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html)

Övrigt
Rekryteringen avser två tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Förlagda arbetstider är dag, kväll och jour samt helgtjänstgöring. Vi använder oss av löpande rekrytering och intervjuer vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Provanställning kan komma att tillämpas.

Före anställning ska utdrag lämnas från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister enligt bestämmelserna i lagen (2007:171) om registerkontroll vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. Ta med detta vid en intervju.

B-körkort är ett krav och du ska kunna framföra både manuell- och automatväxlad bil i tjänsten.

Upplysningar

Simon Sandberg, enhetschef
E-mail: simon.sandberg@jonkoping.se
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/


Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistent natt 75 %

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Maj 17
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en tuff och spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

Stigby har plats för 31 ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en akutavdelning fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifter
Som behandlingsassistent natt hjälper du ungdomar rätt i livet genom att vara en trygg och stabil förebild. Du har ansvar för avdelningens inre och yttre miljö nattetid. Tjänstgöringen innebär att du är en av fyra personal som tjänstgör natt på institutionen och det förekommer bland annat tillsynsuppgifter samt dokumentation. Arbetet kräver mycket självständighet, noggrannhet och kunskaper kring arbetsmiljö och säkerhet.
Vi arbetar utifrån våra värdeord: Respekt, Omtanke och Tydlighet

Tjänstgöringsschemat för behandlingsassistenter är pendlarvänligt och väl anpassat för dig som bor längre bort. Under en månad gör du ca fyra resor till Visingsö. Komprimerad tjänstgöring ger nio dagars sammanhållen ledighet v ar 3:e vecka.

Friskvårdsbidrag erbjuds alla anställda.


KVALIFIKATIONER
Kvalifikationer
Du har ett intresse av att arbeta med utsatta ungdomar som behöver stöd och är en god vuxen förebild. Du kan dela med dig av din trygghet, stabilitet.
Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vikänslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Du måste kunna utrycka dig väl i tal och skrift och ha kunskaper i att dokumentera då detta ingår i dina arbetsuppgifter.
B-körkort är ett krav då det förekommer resor i arbetet.
Vi lägger mycket stor vikt vid din personliga lämplighet.
Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur misstanke- samt belastningsregistret.

ÖVRIGT
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

Ansök nu

Semestervikarier till socialtjänstens ungdomsboenden

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Feb 4
Individ och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen i Jönköpings kommun söker semestervikarier till våra verksamheter inom behandling, stöd och integration. Har du avslutad eller pågående utbildning inom området och är en stabil person med förmåga att skapa och bibehålla goda relationer? Då är du den vi söker!

Vad innebär arbetet inom våra verksamheter?
Gemensamt för verksamheterna som du kan läsa mer om nedan, är att vi arbetar utifrån en helhetssyn där varje individs olika behov tas i beaktande. Arbetsuppgifterna är varierande och kan innebära alltifrån stöd och hjälp med fysisk- och psykisk hälsa, sysselsättning eller följa med på besök till olika myndigheter. Allt arbete med klienterna sköts i nära samverkan med handläggare samt övriga aktörer som påverkar klientens förändringsarbete positivt. Du kommer också att arbeta med dokumentation.

Vem söker vi?
Vi söker dig som har pågående eller avslutad KY-utbildning med inriktning behandling, socionom, socialpedagog eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med behandling, stöttning och motivation hos ungdomar, vuxna eller familjer. Du är en stabil och förtroendeingivande person som kan ge människor ett respektfullt bemötande, skapa goda relationer och har lätt för att samarbeta med andra. För att trivas hos oss ska du vara engagerad, uthållig och nyfiken på människors olikheter och inte rädd för att möta människor i utsatta situationer.

Tellus Ungdomsboende
Tellus är ett stödboende med ca 25 satellitlägenheter. Målgruppen är ungdomar 16-20 år som behöver hjälp att ta steget in i vuxenlivet. Vi erbjuder stöd och träning utifrån en individuellt strukturerade insatser vad gäller social färdighetsträning, boendeträning, fritid/sysselsättning, men också speciella insatser utifrån problemområden som droger, NPT eller psykisk/fysisk ohälsa.
Dag och kvällsarbete. Vi behöver även 1-2 nattjänster innehållande sovande jour.

Kärrarps gård
Kärrarps gård är ett HVB-hem för flickor mellan 13 och 20 år med psykosocial problematik. Det finns åtta platser varav en är akutplats. De som bor här är ungdomar med grund i SoL eller LVU. Personalen arbetar tillsammans med ungdomen för att få vardagen att fungera och att hitta redskap för att rusta sig för framtiden. Motivation, struktur, stöd och förtroende är viktiga delar i arbetet. Söker både vaken natt, dag/kväll samt jour tjänstgöring. Vi behöver även 1-2 tjänster vaken natt.

HVB Söder
HVB Söder är ett HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar med plats för åtta ungdomar. Inriktningen på verksamheten är stöd och fostran till vård och behandling samt integration och samhällsorientering in i det svenska samhället. Verksamheten bedrivs i en treplansvilla på Torpa. Målgruppen på HVB Söder är ensamkommande barn och unga. Målsättningen med vistelsen är att ungdomarna ska få möjlighet och utrymme till insatser de har behov av under placeringstiden. Detta säkerställs genom tydliga målbilder utifrån vårdplan - genomförandeplan - delmål, tydliga strukturer, täta kontaktmannasamtal och uppföljningar med myndighetsutövningen.

Verksamheten följer socialstyrelsens föreskrifter med inriktning på stöd och integration. I praktiken innebär detta att trygga miljön för ungdomarna och jobba aktivt med att integrera och rusta ungdomarna med olika färdigheter för att de ska klara sig på egen hand i det svenska samhället.
Arbetstiden är förlagd till dag/kväll samt journatt.

EBI – Enskilt boende med integrationsstöd
EBI är ett boende med integrationsstöd, där tidigare ensamkommande ungdomar i åldern 17-21 bor i satellitlägenheter alternativt hyr rum. Vi jobbar som ett mobilt team där fokus ligger på den enskildes behov av hjälp för att ta steget in i det svenska samhället. Vi jobbar mycket med frågor som sysselsättning, bostadssök och hushållsekonomi. Stödinsatser och vägledning på individuell nivå gällande psykisk och fysisk hälsa är också en del av arbetet.
Dag och kvällsarbete samt vissa pass med sovande jour.

Övrigt
Vi söker ett par semestervikarier till varje verksamhet så vänligen ange in din ansökan vilken eller vilka verksamheter du är intresserad av att arbeta i.

Vi vill att du kan arbeta 1 eller 2 hela semesterperioder hos oss. Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan redan idag!

Har du aktuella betyg/intyg så bifogar du dessa.

B-körkort är ett krav.

Upplysningar
HVB Kärrarps gård, enhetschef Patrik Öjhage
Tel: 036-10 77 13 patrik.ojhage@jonkoping.se
Tellus, enhetschef Fredrik Jonsson
Tel: 036-10 67 36 fredrik.jonsson@jonkoping.se
EBI och HVB-hem söder, enhetschef Amir Malaki
Tel: 036-10 22 08 amir.malaki@jonkoping.se


Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistenter, sommar- och timvikarier

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Maj 16
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en tuff och spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

Stigby har plats för 31 ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en akutavdelning fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.

ARBETSUPPGIFTER
Som behandlingsassistent på Stigby har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer.
Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk.
Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan.

Du arbetar i ett team av fem engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå bra resultat.
Vi arbetar utifrån våra värdeord: Respekt, omtanke och tydlighet.

Tjänstgöringsschemat för behandlingsassistenter är pendlarvänligt och väl anpassat, även för dig som bor lite längre bort. Under en månad gör du ca fyra resor till Visingsö. Komprimerad tjänstgöring ger nio dagars sammanhållen ledighet var 3:e vecka.

Vi som arbetar här pendlar ofta tillsammans från Jönköping och resan med bil och färja tar ca 1 timme.

Vi söker nu flera sommarvikarier/timvikarier till SiS Ungdomshem Stigby.

Friskvårdsbidrag erbjuds alla anställda och detta gäller även dig som timvikarie. I staten finns även många förmåner, se vidare på
http://www.stat-inst.se/arbeta-hos-oss/formaner/

KVALIFIKATIONER
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du vara en varm empatisk person som drivs av en stark inre glöd och vilja att skapa vårdresultat utöver det vanliga.
Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vi-känslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Då behandlingsarbete dokumenteras och diskuteras med flera olika aktörer ställs höga krav på god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift.

Kan du stimulera och utveckla ungdomarnas fritidsintressen och har erfarenhet av arbete med ungdomars fritid är detta meriterande.

B-körkort är ett krav då det förekommer resor i arbetet.

Ingen erfarenhet krävs men vi ser gärna att du är under utbildning i socialt arbete, alternativt har prövat på att arbeta med ungdomar i yrkeslivet eller i fritidsverksamhet.

Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.

ÖVRIGT
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

Ansök nu

Semestervikarier till Socialtjänsten

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Jan 31
Individ- och familjeomsorgen

Har du en pågående eller avslutad utbildning inom socialt arbete och är en stabil person med förmåga att skapa och bibehålla goda relationer samtidigt som du vill ha ett meningsfullt sommarjobb? Då ska du söka sommarjobb inom socialtjänstens stödverksamheter.


Ditt sommarjobb
Som semestervikarie hos oss har du varierande arbetsuppgifter som kan innebära alltifrån stöd och hjälp med fysisk- och psykisk hälsa, sysselsättning eller följa med på besök till olika myndigheter. Allt arbete med klienterna sköts i nära samverkan med handläggare samt övriga aktörer som påverkar klientens förändringsarbete positivt. Du kommer också att arbeta med dokumentation.

Vem är du?

• Vi söker dig som har pågående eller avslutad KY-utbildning med inriktning behandling, socionom, socialpedagog eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.
• Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med behandling, stöttning och motivation hos unga vuxna, vuxna eller familjer.
• B-körkort är ett krav.

Du är en stabil och förtroendeingivande person som kan ge människor ett respektfullt bemötande, skapa goda relationer och har lätt för att samarbeta med andra. För att trivas hos oss ska du vara engagerad, uthållig och nyfiken på människors olikheter och inte rädd för att möta människor i utsatta situationer.


Vad innebär arbetet inom våra verksamheter?
Gemensamt för verksamheterna är att vi arbetar utifrån en helhetssyn där varje individs olika behov tas i beaktande.

EoS
EoS-teamet arbetar med personer med missbruk eller beroendeproblematik i en sysselsättning som också ska vara ett socialt sammanhang. Arbetstider måndag till fredag dagtid. Körkort är ett krav. Verksamheten finns på Ekhagen.

BoP
BoP-teamet arbetar tillsammans med regionen med personer med missbruk eller beroendeproblematik och psykiatrisk sjukdom i det egna hemmet eller i verksamhetens lokal. Arbetstider måndag till fredag dagtid. Körkort är ett krav. Verksamheten finns i centrala Jönköping.

Retur
På Retur arbetar personer med missbruk eller beroendeproblematik i en arbetsrehabilitering som bedrivs i en industrimiljö. Arbetstider måndag till fredag dagtid. Körkort är ett krav. Verksamheten finns i Hovslätt.

Bruksborg
Bruksborg är ett kommunalt HVB-hem som arbetar med ett strukturerat verksamhetsinnehåll för män med missbruks- och beroendeproblematik. Bruksborg erbjuder ett boende i en trygg- och drogfri miljö med tillsyn dygnet runt. På Bruksborg finns det 16 platser med olika placeringskategorier såsom utredning- stöd- motivation- och behandling. Det finns utöver dygnsvård utrymme för upp till tio dagvårdsklienter.

Mobila teamet
Det mobila teamet arbetar med biståndsbedömda insatser med fokus på individ, missbruk och beroende. Teamet vänder sig till män och kvinnor med missbruks/beroendeproblematik och som har en egen bostad. Målet med insatsen är att klienten ska uppleva en ökad livskvalitet, utveckla sin förmåga till att leva mer självständigt och få bättre förutsättningar för att bo kvar i den egna bostaden. Teamet utgår från verksamhetslokalen på Norra Strandgatan i Jönköping.


Bostadsenheten
Bostadsenheten erbjuder stöd till familjer och enskilda som inte får en bostad på egen hand. Utifrån den enskildes behov utförs stöd och tillsyn i boendet som erbjuds genom andrahandskontrakt med tilläggsavtal i olika typer av bostäder. Individerna kommer i dag från olika sektioner inom socialtjänsten; försörjningsstöd, missbruk, funktionshinderomsorg, barn och unga, eller kvinnofrid.


Vad kan du förvänta dig?

• Omväxlande arbetsuppgifter med avtalsenlig lön
• Introduktion i arbetet
• Ett meningsfullt, flexibelt och framförallt ett roligt arbete
• Ett arbete där du får jobba både i grupp och självständigt


Övrigt
Rekryteringen avser semestervikariat till ovannämnda verksamheter. Din arbetstid är heltid eller enligt överenskommelse på dagtid, kväll eller natt både vardag och helg. Våra semesterperioder är vecka 26-29 (period 1) och vecka 30-33 (period 2).

Vi träffar kandidater löpande så välkommen in med din ansökan redan idag! Vi prioriterar de sökande som kan arbeta hela sommaren eller en längre sammanhängande period.

• I din ansökan, var tydlig med att ange tidigare erfarenhet och praktik om du har detta. För en smidig rekryteringsprocess ber vi dig också bifoga arbetsgivarintyg och examensbevis i din ansökan.
• Ange vilka veckor du önskar jobba och om du har önskemål om att tjänstgöra i en specifik verksamhet. Vi ser gärna att du kan arbeta minst 8 veckor under en sammanhängande period.

Kontakt
Bruksborg och Mobila teamet Ewa Blomqvist, tfn: 036-10 37 34, eva.blomqvist@jonkoping.se
Bostadsenheten Johan Ljungdahl, tfn: 036-10 34 32, johan.ljungdahl@jonkoping.se
EoS, BoP och Retur Anna-Karin Magnusson, tfn: 036-10 74 21, anna-karin.magnusson@jonkoping.se

Fackliga representanter, se http://www.jonkoping.se/fackligasoc

För information om rekryteringsprocessen och ansökan kontakta rekryteringsenheten, E-post: rekryteringsenheten@jonkoping.se

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Socialpedagog

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Maj 9
Per Brahegymnasiet

Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande – varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Välkommen till oss
Per Brahegymnasiet är en skola som är innovativ och nytänkande men som också vilar i en historisk grund och som värnar om sina traditioner. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas. Skolan har ca 1 350 elever och 140 medarbetare och ligger centralt i Jönköping. Vi är en skola som växer och till hösten blir vi 1440 elever. Våra högskoleförberedande utbildningar är EK, ES, HU, IB, NA och SA. Skolan är organiserad i fyra rektorsområden med gemensamma stödfunktioner.

Här får du arbeta med stans bästa och mest engagerade lärare som motiverar, inspirerar och utmanar eleverna. Det skapar förutsättningar för en riktigt bra skola där vi bygger kunskap och erfarenhet som eleverna har nytta av resten av livet. Vi arbetar utifrån kreativitet och engagemang, med ett internationellt fokus!

Ditt nya jobb
Som socialpedagog hos oss kommer du vara en viktig del i arbetet med att främja god elevhälsa, studiemiljö samt skolnärvaro. Grunden är arbete med elever på individ och gruppnivå, både pedagogiskt och socialt, tillsammans med vårt elevhälsoteam, undervisande lärare och samarbete med vårdnadshavare samt externa samarbetspartners såsom socialtjänst, BUP etc.. Den största delen av ditt arbete sker i mötet med eleverna, genom såväl klassrumsbesök som närvaro på elevuppehållsytor.

Din kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd. Du har socialpedagogutbildning, eller liknande utbildning. Du är en god ledare och har förmågan att behålla lugnet i stressiga situationer. Du har god samarbetsförmåga och har tidigare erfarenhet av att arbeta i team. Vidare har du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Våra förväntningar på dig som socialpedagog är att:

• Du har en god kommunikativ förmåga
• Du är lyhörd och inkännande
• Du är trygg och engagerad
• Du arbetar väl i såväl team som självständigt
• Du har lätt för att bygga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor

Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/) och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.

Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut, så tveka inte att inkomma med din ansökan!

Vill du veta mer?
Malin Daag Kling, rektor, tfn: 036-10 56 91 alt. e-mail: malin.daag-kling@jonkoping.se

Fackliga företrädare (https://www.jonkoping.se/fackligaubf)

Välkommen med din ansökan. Tillsammans skapar vi lärglädje!

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingssekreterare

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Apr 22
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en tuff och spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

Stigby har plats för 31 ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en akutavdelning fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.

ARBETSUPPGIFTER
Som behandlingssekreterare har du ansvar för att samordna avdelningsarbetet i dialog med behandlingspersonalen. Du arbetar nära avdelningsledningen och är dem behjälplig i deras ledningsarbete ex bemanning, bereda beslut och andra avdelningsfrågor. Du kommer att ansvara för samordningen av arbetet inför behandlingsteam och tillsammans med avdelningsledningen säkerställa att behandlingsplanens intentioner efterlevs och följs upp i vardagen, samt att ha kontakt med socialtjänst och andra viktiga aktörer runt ungdomarna. I dina arbetsuppgifter ingår även att i dialog med avdelningsledningen tillse att dokumentationen sker enligt gällande lagar och riktlinjer.

Exempel på arbetsuppgifter som ingår är:
• Ansvara och stödja planeringen av den dagliga verksamheten på avdelningen
• Coacha och stötta så att behandlingsplanen hålls levande i vardagen: för ungdomen, behandlingspersonal samt genom dokumentation i journalen.
• Delta i möten kring ungdomars behandling
• Kvalitetssäkra dokumentation som rör ungdomarnas behandling (bakgrundsmaterial, material inför riskbedömning/kartläggning, ADAD mm)
• Genomföra riskbedömningar i team med andra yrkesgrupper, främst på din egen avdelning men vid behov även på andra avdelningar på institutionen
• Följa upp och dokumentera i ungdomarnas behandlingsplaner
• Delta i planerings/avstämningsmöten med övriga verksamheter (skola och HS-team)
• Vara behjälplig i externa kontakter (socialtjänst, föräldrar, sjukvård, handräckning etc)
Samtliga arbetsuppgifter som rör ungdomarnas behandlingsplaner och riskbedömningar sker i nära samarbete med andra yrkesgrupper på institutionen, bland annat behandlingspersonal, psykolog, sjuksköterska, lärare och rektor.

För att kunna genomföra riskbedömningar kommer du att erbjudas utbildning i riskbedömningsinstrument och vid behov andra vidareutbildningar i olika screeninginstrument. Inom SiS finns goda möjligheter till kompetensutveckling, få fler ansvarsområden och att växa i din yrkesroll utifrån dina intresseområden och att ta tillvara din kompetens. Exempel på områden är vidareutbildning till MI-coach, instruktör för konflikthanteringsprogram eller vidareutbildning i särskilda befogenheter.


KVALIFIKATIONER
Vi vänder oss till dig som är utbildad socionom eller en utbildning som prövas likvärdig. Du har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Tjänsten ställer krav på god initiativförmåga och att du kan handleda behandlingspersonal i det vardagliga behandlingsarbetet. Du förväntas kunna arbeta självständigt samt ha god samarbetsförmåga. Du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift och ha goda kunskaper i att dokumentera kring ungdomarnas behandling. Erfarenhet av avdelningsarbete på institution är meriterande liksom erfarenhet av att ansvara för behandlingsplanering och riskbedömnings- eller kartläggningsarbete.

Vi lägger mycket stor vikt vid din personliga lämplighet.


ÖVRIGT
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
Tillsättningen förutsätter att erforderliga beslut fattas.

Ansök nu

Semestervikarier Engagerad behandlingspersonal till HVB för kvinnor

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Mar 18
#jobbjustnu
Skynda dig att ansök, vi har fortfarande vakanta platser!! Timvikarier från nu och sommarvikarier sökes!!
Ebba HVB söker timvikarier omgående samt sommarpersonal under veckorna 25 - 33 som har ett engagemang och intresse av att arbeta med kvinnor med missbruksproblematik, psykisk ohälsa samt våldsutsatthet.
Ebba HVB är ett behandlingshem för endast kvinnor i åldrarna 21 - 55 år. Vi arbetar utifrån ett strukturerat behandlingskoncept med KBT och miljöterapi i grunden. Vi har tre anställda terapeuter som sköter den huvudsakliga behandlingen inom de olika områdena, men söker dig som vill arbeta med våra klienter i vardagen och som har ett otroligt viktigt arbete att hjälpa våra klienter till en fungerande vardag utan missbruk och med en bättre psykisk hälsa.
De vi söker ska vara orädda, trygga i sig själva, stresstålig, ha en ängels tålamod, god egen självkännedom, god planerare, ansvarsfull, kunna samarbeta med såväl personal som våra klienter, och ha en stor portion humor och glatt humör. Du ska vara beredd på att hugga i och jobba då det ibland kan vara tufft med mycket känslor. Du som söker ska vara pålitlig och lojal din arbetsplats.
I arbetsuppgifterna ingår att delta i klienternas vardag, dokumentation, närvara på olika möten med myndigheter samt delta i behandlingsplaneringen.
Hos oss får våra klienter ta med sig sina husdjur så ett intresse av djur är ett plus.
Vi önskar sökande som är intresserade av att jobba dag/kväll/helger viss sovande jour finns i schemat, vi söker också timvikarier för nattpersonal. Vi har vaken natt på Ebba HVB.
Låter det intressant och du passar in på vad vi söker, tveka inte att söka. Vi ser helst kvinnliga sökande-
Tillträde efter ök och behov
Vi undanber oss ansökningar från icke behöriga utifrån våra krav samt vi önskar ej ansökningar via telefon, endast mail
Du ska vid eventuell intervju kunna uppvisa ett utdrag ur polisens misstanke och brottsregister som är utan anmärkning för att komma ifråga för anställning.
Ebba HVB är politiskt och religiöst oberoende.

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistenter, sommar- och timvikarier

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Apr 4
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en tuff och spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

Stigby har plats för 31 ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en akutavdelning fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.

ARBETSUPPGIFTER
Som behandlingsassistent på Stigby har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer.
Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk.
Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan.

Du arbetar i ett team av fem engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå bra resultat.
Vi arbetar utifrån våra värdeord: Respekt, omtanke och tydlighet.

Tjänstgöringsschemat för behandlingsassistenter är pendlarvänligt och väl anpassat, även för dig som bor lite längre bort. Under en månad gör du ca fyra resor till Visingsö. Komprimerad tjänstgöring ger nio dagars sammanhållen ledighet var 3:e vecka.

Vi som arbetar här pendlar ofta tillsammans från Jönköping och resan med bil och färja tar ca 1 timme.

Vi söker nu flera sommarvikarier/timvikarier till SiS Ungdomshem Stigby.

Friskvårdsbidrag erbjuds alla anställda och detta gäller även dig som timvikarie. I staten finns även många förmåner, se vidare på; http://www.stat-inst.se/arbeta-hos-oss/formaner/

KVALIFIKATIONER
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du vara en varm empatisk person som drivs av en stark inre glöd och vilja att skapa vårdresultat utöver det vanliga.
Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vi-känslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Då behandlingsarbete dokumenteras och diskuteras med flera olika aktörer ställs höga krav på god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift.

Kan du stimulera och utveckla ungdomarnas fritidsintressen och har erfarenhet av arbete med ungdomars fritid är detta meriterande.

B-körkort är ett krav då det förekommer resor i arbetet.

Ingen erfarenhet krävs men vi ser gärna att du är under utbildning i socialt arbete, alternativt har prövat på att arbeta med ungdomar i yrkeslivet eller i fritidsverksamhet.

Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

Ansök nu

Vill du jobba med glädje, engagemang och ansvar hos oss i sommar?

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Mar 15
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobbet som boendepersonal hos oss på Team J-son Humana i sommar. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.

Om tjänsten

Vi söker nu sommarpersonal till vår verksamhet under veckorna 25-32 och söker därför Dig som brinner för att arbeta med barn och unga med neuropsykiatriska- samt intellektuella funktionsvariationer.
I vår verksamhet arbetar personalen dygn där cirka 8-9 dygn per månad utgör en heltidstjänst. Vi arbetar i fantastiska team av funktioner där vår uppgift är att infria vårduppdrag och skapa en anpassad vardag fylld av omsorg. Du kommer att följa den unga i vardagen samt vara ett stöd och en hjälp för den unga att lyckas. Resor till och från fritidsaktiviteter förekommer vilket gör att det för oss är ett krav att Du har körkort samt känner dig bekväm i att köra bil.
Du ska agera som en god vuxen förebild samt vara professionell och nytänkande. Du följer direktiv, lagar och förordningar. Du ska drivas av engagemang samt vara prestigelös. Att Du har ett gott bemötande är självklart för oss samt att Du kan möta varje individ utifrån vart denne befinner sig. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande vilket är viktigt att Du som söker förstår vikten av.
Medarbetarens uppgift är utöver att säkerställa en hemlik och trygg miljö även att planera tillvaron samt anpassa bemötandet utifrån den ungas förutsättningar. I samverkan med gruppchef, hälsoteam och skola lägger medarbetaren upp strategier för att gemensamt bemöta och minska olika beteendesvårigheter hos ungdomen.
Det krävs av dig att Du kan arbeta självständigt samt vara trygg i att fatta egna beslut, självklart med stöd från din omgivning. Våra ungdomar på HVB bor enskilt i lägenheter tillsammans med personal vilka arbetar ensamma under dygnet men vi söker också sommarpersonal till vårt LSS-boende beläget i centrala Jönköping där flera ungdomar bor tillsammans.
Vi ser gärna att Du som söker har en relevant eftergymnasial utbildning anpassad för vår målgrupp så som exempelvis behandlingspedagog, socionom, pedagogisk utbildning eller liknande. Då vårt tillstånd gäller barn och unga mellan 10-23 år så ser vi gärna att Du som söker är 23 år eller äldre.

Att jobba på Humana

På Humana arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar. Våra värdegrundsord är ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig.

Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del av detta arbete.

Ansök nu

Socialpedagog

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Apr 12
Attarpsskolan 7-9

Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Kom till oss och skapa lärglädje!

Välkommen till oss
Attarpsskolan är en 7-9 skola med ca 445 elever och 50 anställda. Vi finns 1 mil norr om Jönköping och det är lätt att ta sig hit med kommunens kollektivtrafik. Vi beskriver vår skola med orden glädje, kompetens och trygghet.

På Attarpsskolan 7-9 arbetar vi tillsammans i en skola för alla. Tillgängligt lärande är viktigt för att skapa lärglädje och elever som mår bra. Fokus i verksamheten är elevernas trygghet, lärande och utveckling.
Du är en god ledare som är trygg, kompetent, engagerad och som tycker om att samarbeta och skapa bra relationer med både elever och vuxna. Vi arbetar efter kommunens kärnvärden gemenskap, engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas - vi är varandras arbetsmiljö.

Attarpsskolan 7-9 är känd för sitt beforskade arbete med en flexibel resursorganisation. För att sträva mot en skola för alla arbetar vi flexibelt med vårt stöd till elever i behov av särskilt stöd. Allt vårt stöd på skolan utgår från resurscentrum (RC) och anpassas utifrån elevernas individuella behov. Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet genom att våra pedagoger också lägger del av sin resurstid på RC. Detta är ett viktigt led i skolans inkluderingsarbete. Nu har en av våra duktiga medarbetare på RC flyttat och vi söker efter en kunnig, driven och trygg ersättare.

Ditt nya jobb
Som medarbetare på Resurscentrum kommer du att ha en mängd varierande arbetsuppgifter. Grunden är arbete med elever på individ och gruppnivå, både pedagogiskt och socialt. Samarbete med vårdnadshavare, undervisande lärare samt olika samarbetspartners såsom socialtjänst, BUP etc ingår i uppdraget. Du blir också en viktig del i ett av våra tre arbetslag samtidigt som du arbetar nära kollegorna på RC, EHT och skolledning.

Din kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet från arbete med elever i behov av särskilt stöd. Har du en socialpedagogutbildning eller liknande är det meriterande. Vi ser gärna att du har god samarbetsförmåga och har tidigare erfarenhet av att arbeta i team. Vidare har du en god kommunikativ förmåga och har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.

Här på polisen.se beställer du ett utdrag för arbete inom skola eller förskola (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/)

Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.

Vill du veta mer?
Susanne Rydberg, Rektor, 036-10 65 07
Therese Hulusjö, Bitr. rektor, 036-10 65 16
Patrik Blomdahl, Resurscentrum, 036-106952
Marica Smedberg, Specialpedagog, 036-107961

Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som socialpedagog.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Socialpedagog

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Apr 7
Tabergs skolområde

Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande – varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Ditt nya jobb
Tjänsten innebär att du som socialpedagog arbetar med en elev på skolan. Du följer och stöttar eleven under hela skoldagen för att ge eleven en så god utveckling som möjligt både pedagogiskt och socialt. Du kommer att arbeta med sociala och relationella arbetsuppgifter för att bidraga med en god lärandemiljö för eleven. Du bidrar med åtgärder, strategier och metoder för att ge eleven verktyg till struktur, trivsel och en ökad trygghet i skolsituationen.

Välkommen till oss
Tabergs skolområde kommer att från och med hösten ha vara en skola med årskurs F-6. Skolan ligger i södra delen av Jönköping. Sammanlagt har vi till hösten ca 240 elever och ca 30 personal. Inom Tabergs skolområde arbetar vi målfokuserat och strävar alltid efter att utveckla verksamheten vidare. Här får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare som arbetar med en inkluderande och tillgänglig lärmiljö för alla. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.

Läs gärna mer om vårt skolområde på vår hemsida (https://www.jonkoping.se/barnutbildning/grundskola/grundskolorao/tabergsskolan.4.74fef9ab15548f0b80013d1.html)där du även kan ta del av vår film.

Din kompetens
Du är utbildad socialpedagog, behandlingspedagog eller likvärdig utbildning. Erfarenhet av att arbeta "en till en" är också meriterande. Som medarbetare ska du kunna skapa goda relationer och vara flexibel. Du ska även ha god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar.

Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.

Här på polisen.se beställer du ett utdrag för arbete inom skola eller förskola (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/).


Vill du veta mer?
Johanna Edlund, rektor, 036-103803
Fackliga företrädare (https://www.jonkoping.se/fackligaubf)

Välkommen med din ansökan. Tillsammans skapar vi lärglädje!

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Engagerad behandlingspersonal till HVB för kvinnor

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Mar 18
Ebba HVB söker dig som har ett engagemang och intresse av att arbeta med kvinnor med missbruksproblematik, psykisk ohälsa samt våldsutsatthet. Till denna tjänst önskas endast kvinnliga sökande.
Ebba HVB är ett behandlingshem för endast kvinnor i åldrarna 21 - 55 år. Vi arbetar utifrån ett strukturerat behandlingskoncept med KBT och miljöterapi i grunden. Vi har tre anställda terapeuter som sköter den huvudsakliga behandlingen inom de olika områdena, men söker dig som vill arbeta med våra klienter i vardagen och som har ett otroligt viktigt arbete att hjälpa våra klienter till en fungerande vardag utan missbruk och med en bättre hälsa.
Dig som vi söker ska vara orädd, trygg i dig själva, ha en ängels tålamod, god egen självkännedom, god planerare, kunna samarbeta med såväl personal som våra klienter, och ha en stor portion humor och glatt humör. Du ska vara beredd på att hugga i och jobba då det ibland kan vara tufft med mycket känslor.
I arbetsuppgifterna ingår att delta i klienternas vardag, vara kontaktperson till en eller flera klienter, dokumentation, närvara på olika möten med myndigheter samt delta i behandlingsplaneringen.
Hos oss får våra klienter ta med sig sina husdjur så ett intresse av djur är ett plus.
Arbetstiden är förlagd till dag/kväll och helg, även sovande jour ingår i tjänsten.
Låter det intressant och du passar in på vad vi söker, tveka inte att söka. Vi välkomnar såväl manliga som kvinnliga sökande. Urval sker löpande, tillträde senast 15 april så snabba ryck.
Du ska vid eventuell intervju kunna uppvisa ett utdrag ur polisens misstanke och brottsregister för att komma ifråga för anställning.
Ebba HVB är politiskt och religiöst oberoende.

Ansök nu

Behandlingspersonal till familjelikt HVB 9-13 år

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Mar 9
HVB Altero är ett strukturerat, familjelikt boende med 5 platser i en naturskön miljö som vänder sig till barn och unga 9-13 år som av socialtjänsten bedöms behöva insatser utanför hemmet. Behovet till insatsen är för att barnet vistas i olämpliga miljöer eller har psykosocial problematik som påverkar vardagen destruktivt. Målsättningen under placeringstiden är att barnet ska skapa och utveckla nya färdigheter så att dennes vardag blir begriplig, hanterbar och meningsfull.
Vi söker nu efter engagerad, tålmodig medarbetare till vårt team där man kan utvecklas i takt med att verksamheten byggs upp. Vi ser gärna att man tidigare arbetat i HVB verksamheter alternativt har erfarenheter av att arbeta med barn och unga med särskilda behov.
Barnen som bor hos oss förväntar sig att vi,
Bemöter dem utifrån deras behov.
Är nyfikna, lekfulla och utforskande.
Har lätt för att bygga upp och stärka relationer.
Är tålmodig och har förmågan att ändra sitt arbetssätt/förhållningssätt när behovet kräver det.Utöver det besitter man förmågan att arbeta med andra för att gemensamt lösa uppgifter samt prioriterar utifrån helheten vad som ska göras och i vilken ordning. Arbetstiderna är förlagda dag, kvällar och var 3:e helg samt sovande jourtjänstgöring.
Innan en anställning kan träda i kraft förväntas man lämna ett utdrag ur misstanke- och belastningsregister.
I denna rekrytering har vi löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Ansök nu

Behandlingspersonal till familjelikt HVB 9-13 år, deltid 75%

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Mar 9
HVB Altero är ett strukturerat, familjelikt boende med 5 platser i en naturskön miljö som vänder sig till barn och unga 9-13 år som av socialtjänsten bedöms behöva insatser utanför hemmet. Behovet till insatsen är för att barnet vistas i olämpliga miljöer eller har psykosocial problematik som påverkar vardagen destruktivt. Målsättningen under placeringstiden är att barnet ska skapa och utveckla nya färdigheter så att dennes vardag blir begriplig, hanterbar och meningsfull.
Vi söker nu efter engagerad, tålmodig medarbetare till vårt team där man kan utvecklas i takt med att verksamheten byggs upp. Vi ser gärna att man tidigare arbetat i HVB verksamheter alternativt har erfarenheter av att arbeta med barn och unga med särskilda behov.
Barnen som bor hos oss förväntar sig att vi,
Bemöter dem utifrån deras behov.
Är nyfikna, lekfulla och utforskande.
Har lätt för att bygga upp och stärka relationer.
Är tålmodig och har förmågan att ändra sitt arbetssätt/förhållningssätt när behovet kräver det.Utöver det besitter man förmågan att arbeta med andra för att gemensamt lösa uppgifter samt prioriterar utifrån helheten vad som ska göras och i vilken ordning. Arbetstiderna är förlagda dag, kvällar och var 3:e helg samt sovande jourtjänstgöring. Lägsta sysselsättningsgrad är 75%.
Innan en anställning kan träda i kraft förväntas man lämna ett utdrag ur misstanke- och belastningsregister.
I denna rekrytering har vi löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistenter, sommar- och timvikarier

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Mar 7
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en tuff och spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

Stigby har plats för 31 ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en akutavdelning fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.

ARBETSUPPGIFTER
Som behandlingsassistent på Stigby har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer.
Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk.
Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan.

Du arbetar i ett team av fem engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå bra resultat.
Vi arbetar utifrån våra värdeord: Respekt, omtanke och tydlighet.

Tjänstgöringsschemat för behandlingsassistenter är pendlarvänligt och väl anpassat, även för dig som bor lite längre bort. Under en månad gör du ca fyra resor till Visingsö. Komprimerad tjänstgöring ger nio dagars sammanhållen ledighet var 3:e vecka.

Vi som arbetar här pendlar ofta tillsammans från Jönköping och resan med bil och färja tar ca 1 timme.

Vi söker nu flera sommarvikarier/timvikarier till SiS Ungdomshem Stigby.

Friskvårdsbidrag erbjuds alla anställda och detta gäller även dig som timvikarie. I staten finns även många förmåner, se vidare på; http://www.stat-inst.se/arbeta-hos-oss/formaner/


KVALIFIKATIONER
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du vara en varm empatisk person som drivs av en stark inre glöd och vilja att skapa vårdresultat utöver det vanliga.
Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vi-känslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Då behandlingsarbete dokumenteras och diskuteras med flera olika aktörer ställs höga krav på god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift.

Kan du stimulera och utveckla ungdomarnas fritidsintressen och har erfarenhet av arbete med ungdomars fritid är detta meriterande.

B-körkort är ett krav då det förekommer resor i arbetet.

Ingen erfarenhet krävs men ser gärna att du är under utbildning i socialt arbete, alternativt har prövat på att arbeta med ungdomar i yrkeslivet eller i fritidsverksamhet.

Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.


ÖVRIGT
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistenter, sommar och timvikarier

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Mar 7
Stigby har plats för 31 ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en akutavdelning fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.

ARBETSUPPGIFTER
Som behandlingsassistent på Stigby har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer.
Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk.
Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan.

Du arbetar i ett team av fem engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå bra resultat.
Vi arbetar utifrån våra värdeord; Respekt, Omtanke och tydlighet.

Tjänstgöringsschemat för behandlingsassistenter är pendlarvänligt och väl anpassat, även för dig som bor lite längre bort. Under en månad gör du ca fyra resor till Visingsö. Komprimerad tjänstgöring ger nio dagars sammanhållen ledighet var 3:e vecka.

Vi som arbetar här pendlar ofta tillsammans från Jönköping och resan med bil och färja tar ca 1 timme.

Vi söker nu flera sommarvikarier/timvikarier till SiS Ungdomshem Stigby.

Friskvårdsbidrag erbjuds alla anställda och detta gäller även dig som timvikarie. I staten finns även många förmåner, se vidare på; http://www.stat-inst.se/arbeta-hos-oss/formaner/


KVALIFIKATIONER
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du vara en varm empatisk person som drivs av en stark inre glöd och vilja att skapa vårdresultat utöver det vanliga.
Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vi-känslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Då behandlingsarbete dokumenteras och diskuteras med flera olika aktörer ställs höga krav på god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift.

Kan du stimulera och utveckla ungdomarnas fritidsintressen och har erfarenhet av arbete med ungdomars fritid är detta meriterande.

B-körkort är ett krav då det förekommer resor i arbetet.

Ingen erfarenhet krävs men ser gärna att du är under utbildning i socialt arbete, alternativt har prövat på att arbeta med ungdomar i yrkeslivet eller i fritidsverksamhet.

Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.


ÖVRIGT
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistent

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Mar 10
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en tuff och spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

Stigby har plats för 31 ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en akutavdelning fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.

ARBETSUPPGIFTER
Behandlingsassistent som kan motivera till livsviktig förändring.

Som behandlingsassistent på Stigby har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer, men också med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder.

Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan.

Du arbetar i ett team av fem engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå bra resultat.

SiS satsar mycket på utbildning så hos oss får du verkligen en chans att utveckla dig och komma vidare i ditt yrke. Vi arbetar utifrån våra värdeord; Respekt, Omtanke och tydlighet.

På akutavdelningen möter vi ofta ungdomar i kris, vilket innebär att jobba med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete, att vara ett stöd för ungdomen i vardagen och att vara lyhörd för ungdomens mående men även praktiskt vardagsarbete på avdelningen.

På behandlingsavdelningen arbetar vi utefter en vårdkedja där placeringen går från låst till allt öppnare boendeformer via utslussning och eftervård och avslutas med utbildnings- och praktikplatser ute i samhället. Ungdomens ansvarstagande och självständighet ökar gradvis genom vistelse i allt öppnare former.
Målet är ett självständigt boende i egen lägenhet. Vårdkedjan ger ungdomen möjlighet att successivt pröva utslussning med boende och praktikplats/utbildning i en naturlig miljö.

Tjänstgöringsschemat för behandlingsassistenter är pendlarvänligt och väl anpassat, även för dig som bor lite längre bort. Under en månad gör du ca fyra resor till Visingsö. Komprimerad tjänstgöring ger nio dagars sammanhållen ledighet var 3:e vecka.

Vi som arbetar här pendlar ofta tillsammans från Jönköping och resan med bil och färja tar ca 1 timme.

Vi söker nu fyra behandlingsassistent till SiS ungdomshem Stigby.

KVALIFIKATIONER
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du vara en varm empatisk person som drivs av en stark inre glöd och vilja att skapa vårdresultat utöver det vanliga.

Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vi-känslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Då behandlingsarbete dokumenteras och diskuteras med flera olika aktörer ställs krav på god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift.

För att bli anställd som behandlingsassistent krävs gymnasieutbildning i kombination med erfarenhet av att möta människor i en utsatt livssituation, exempelvis genom arbete inom institutionsvård, HVB-verksamhet, psykiatri eller LSS- omsorg.

B-körkort är ett krav då det förekommer resor i arbetet.

Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistent

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Mar 11
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en tuff och spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

Stigby har plats för 31 ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en akutavdelning fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.

ARBETSUPPGIFTER
Behandlingsassistent som kan motivera till livsviktig förändring.

Som behandlingsassistent på Stigby har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer, men också med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder.

Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan.

Du arbetar i ett team av fem engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå bra resultat.

SiS satsar mycket på utbildning så hos oss får du verkligen en chans att utveckla dig och komma vidare i ditt yrke. Vi arbetar utifrån våra värdeord; Respekt, Omtanke och tydlighet.

På akutavdelningen möter vi ofta ungdomar i kris, vilket innebär att jobba med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete, att vara ett stöd för ungdomen i vardagen och att vara lyhörd för ungdomens mående men även praktiskt vardagsarbete på avdelningen.

På behandlingsavdelningen arbetar vi utefter en vårdkedja där placeringen går från låst till allt öppnare boendeformer via utslussning och eftervård och avslutas med utbildnings- och praktikplatser ute i samhället. Ungdomens ansvarstagande och självständighet ökar gradvis genom vistelse i allt öppnare former.
Målet är ett självständigt boende i egen lägenhet. Vårdkedjan ger ungdomen möjlighet att successivt pröva utslussning med boende och praktikplats/utbildning i en naturlig miljö.

Tjänstgöringsschemat för behandlingsassistenter är pendlarvänligt och väl anpassat, även för dig som bor lite längre bort. Under en månad gör du ca fyra resor till Visingsö. Komprimerad tjänstgöring ger nio dagars sammanhållen ledighet var 3:e vecka.

Vi som arbetar här pendlar ofta tillsammans från Jönköping och resan med bil och färja tar ca 1 timme.

Vi söker nu tre behandlingsassistenter till SiS ungdomshem Stigby.KVALIFIKATIONER
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du vara en varm empatisk person som drivs av en stark inre glöd och vilja att skapa vårdresultat utöver det vanliga.

Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vi-känslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Då behandlingsarbete dokumenteras och diskuteras med flera olika aktörer ställs krav på god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift.

För att bli anställd som behandlingsassistent krävs gymnasieutbildning i kombination med erfarenhet av att möta människor i en utsatt livssituation, exempelvis genom arbete inom institutionsvård, HVB-verksamhet, psykiatri eller LSS- omsorg.

B-körkort är ett krav då det förekommer resor i arbetet.

Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker Behandlingspedagoger

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Feb 15
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en tuff och spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

Stigby har plats för 31 ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en akutavdelning fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.

ARBETSUPPGIFTER
Behandlingspedagog som kan motivera till livsviktig förändring.
Som behandlingspedagog på Stigby har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer, men också med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder.
Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tuff t och utmanande arbete på alla plan. Du arbetar i ett team av sex engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå bra resultat.
SiS satsar mycket på utbildning så hos oss får du verkligen en chans att utveckla dig och komma vidare i ditt yrke. Vi arbetar utifrån våra värdeord; Respekt, Omtanke och tydlighet.
På behandlingsavdelningen arbetar vi utefter en vårdkedja där placeringen går från låst till allt öppnare boendeformer via utslussning och eftervård och avslutas med utbildnings- och praktikplatser ute i samhället. Ungdomens ansvarstagande och självständighet ökar gradvis genom vistelse i allt öppnare former. Målet är ett självständigt boende i egen lägenhet. Vårdkedjan ger ungdomen möjlighet att successivt pröva utslussning med boende och praktikplats/utbildning i en naturlig miljö.
Som behandlingspedagog kommer du medverka i det dagliga arbetet på avdelningen med ungdomarnas allmän daglig livsföring samt med deras trygghet och säkerhet.
Som behandlingspedagog innefattar även arbete med kontaktmannaskap, dokumentation och aktivt arbeta med insatser i behandlingsplaner, handledare för nyanställda och praktikanter.
Tjänstgöringsschemat för behandlingspedagoger är pendlarvänligt och väl anpassat, även för dig som bor lite längre bort. Under en månad gör du ca fyra resor till Visingsö. Komprimerad tjänstgöring ger nio dagars sammanhållen ledighet var 3:e vecka.KVALIFIKATIONER
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du vara en varm empatisk person som drivs av en stark inre glöd och vilja att skapa vårdresultat utöver det vanliga.
Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vi-känslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en förmåga att hantera konfl ikter på ett konstruktivt sätt.
Då behandlingsarbete dokumenteras och diskuteras med fl era olika aktörer ställs höga krav på god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift. Utvecklingsmöjligheter i arbetet kan bli att förbereda beslut och vara en del i framtagandet av behandlingsplaner, få ansvar för någon programverksamhet/specialområden, (MI, ÅP / Etik, NPNL-instruktör, ADAD), mm.
Lämplig högskoleutbildning är socionom, socialpedagog eller annan vård/beteendevetenskaplig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, alternativt eftergymnasial utbildning som t.ex. behandlingspedagog.
B-körkort är ett krav då det förekommer resor i arbetet.

ÖVRIGT
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

Ansök nu

Vill du jobba med glädje, engagemang och ansvar hos oss på Team J-son ...

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Dec 30
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobbet som boendepersonal hos oss på Team J-son Humana i sommar. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.

Om tjänsten

Vi söker nu sommarpersonal till vår verksamhet under veckorna 25-32 och söker därför Dig som brinner för att arbeta med barn och unga med neuropsykiatriska- samt intellektuella funktionsvariationer.
I vår verksamhet arbetar personalen dygn där cirka 8-9 dygn per månad utgör en heltidstjänst. Vi arbetar i fantastiska team av funktioner där vår uppgift är att infria vårduppdrag och skapa en anpassad vardag fylld av omsorg. Du kommer att följa den unga i vardagen samt vara ett stöd och en hjälp för den unga att lyckas. Resor till och från fritidsaktiviteter förekommer vilket gör att det för oss är ett krav att Du har körkort samt känner dig bekväm i att köra bil.
Du ska agera som en god vuxen förebild samt vara professionell och nytänkande. Du följer direktiv, lagar och förordningar. Du ska drivas av engagemang samt vara prestigelös. Att Du har ett gott bemötande är självklart för oss samt att Du kan möta varje individ utifrån vart denne befinner sig. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande vilket är viktigt att Du som söker förstår vikten av.
Medarbetarens uppgift är utöver att säkerställa en hemlik och trygg miljö även att planera tillvaron samt anpassa bemötandet utifrån den ungas förutsättningar. I samverkan med gruppchef, hälsoteam och skola lägger medarbetaren upp strategier för att gemensamt bemöta och minska olika beteendesvårigheter hos ungdomen.
Det krävs av dig att Du kan arbeta självständigt samt vara trygg i att fatta egna beslut, självklart med stöd från din omgivning. Våra ungdomar på HVB bor enskilt i lägenheter tillsammans med personal vilka arbetar ensamma under dygnet men vi söker också sommarpersonal till vårt LSS-boende beläget i centrala Jönköping där flera ungdomar bor tillsammans.
Vi ser gärna att Du som söker har en relevant eftergymnasial utbildning anpassad för vår målgrupp så som exempelvis behandlingspedagog, socionom, pedagogisk utbildning eller liknande. Då vårt tillstånd gäller barn och unga mellan 10-23 år så ser vi gärna att Du som söker är 23 år eller äldre.

Att jobba på Humana

På Humana arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar. Våra värdegrundsord är ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig.

Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del av detta arbete.

Ansök nu

Tim- och sommarvikarie Vårsol Stödboende

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Dec 9
Vårsol Stödboende är en av Frälsningsarméns sociala verksamheter i Jönköping. Stödboendet har 12 platser och vi tar emot ungdomar 16-20 år med psykosociala problem och som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation och ungdomar som tidigare varit placerade för social problematik.
På Vårsol är det den unge och dennes behov som står i centrum. Vi lägger stor vikt vid den placerades möjlighet att påverka planering och utformning av insatsen. Stödboendets huvudsakliga syfte med insatsen är att under trygga former träna och förbereda ungdomar för ett eget och självständigt boende och vuxenliv. Förutom ett eget boende innebär insatsen individuellt anpassat stöd och hjälp utifrån ungdomens såväl känslomässiga som praktiska behov.

Nu söker vi timvikarier samt sommarvikarier till Vårsol Stödboende.
- Vi ser gärna att du går en utbildning till socionom eller socialpedagog.
- Du kan kommunicera obehindrat både muntligt och skriftligt på svenska.
- Du tycker om att arbeta med ungdomar med social problematik.
- Du har B-körkort, manuell växellåda
- Du delar Frälsningsarméns värderingar.
- Du har ett bra och värdigt bemötande med respekt för människors självbestämmanderätt och integritet
- Du arbetar på schema.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Rekrytering sker löpande.
Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister.

Ansök nu

Arbetshandledare till Daglig Verksamhet

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Feb 10
Vill du jobba i direkt socialt arbete genom att stötta personer med funktionsvariationer till utveckling? Nu söker vi två arbetshandledare till Sjöhultsvägens dagliga verksamhet i Taberg, ett längre vikariat och en tillsvidareanställning. Vi erbjuder utbildning och flera förmåner.

Om rollen
Arbetet innebär att du stöttar personer med förvärvad hjärnskada, utvecklingsstörning, autism, demens och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till utveckling. På Nytidas dagliga verksamhet har vi en huvudinriktning; den individuella.

Att verksamheten är individuellt utformad är överordnat allt annat. Vi utgår ifrån personens behov, intressen, motivation och framför allt resurser. Därför varierar verksamheten från person till person. För att hela livet ska upplevas som meningsfullt behövs det ofta någonting mer. Det kan handla om att få utvecklas genom fysisk aktivitet, utbildning, hantverk, eller att bara få träffa andra för att umgås och samtala om allt det som är livet. I dina arbetsuppgifter ingår även att tillsammans med arbetstagaren sätta mål, planera och dokumentera utifrån aktuell genomförandeplan samt ha kontakter med handläggare och nätverk.

Om Sjöhultsvägen

Sjöhultsvägens dagliga verksamhet vänder sig till vuxna med autismspektrumtillstånd, förvärvad hjärnskada och/eller intellektuell funktionsnedsättning.

Målet för oss som arbetar på LSS-verksamheten Sjöhultsvägen är att anordna arbetsuppgifter och aktiviteter är meningsfulla och stimulerande för våra arbetstagare. Den dagliga verksamheten ska också bidra till att ge dem en känsla av samhörighet. Vi utgår deras personliga möjligheter att utföra olika arbetsuppgifter och delta i aktiviteter. Men vi tar också hänsyn till vad de drömmer om att göra och vad de är intresserade av. Hos oss har arbetstagarna en självklar rätt att vara med och bestämma och vårt mål är också att arbetstagarna ska få fungera så självständigt som möjligt i vardagen


Din erfarenhet och kunskap
Du har gymnasial eller efter gymnasial utbildning inom vård och omsorg, exempelvis som undersköterska, stödpedagog, socialpedagog. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation.

Du har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor, är ansvarskännande och har personlig mognad. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra arbetstagares bästa som utgångspunkt i allt du gör.

Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.

Körkört är ett krav.

Det här erbjuder vi:
Grundutbildning och vidareutbildning via vår egen utbildningsorganisation Lära när du tillsvidareanställs inom Nytida.
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare • Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag

Vi har även kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här (https://team.nytida.se/).

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Arbetstider och tjänstgöringsgrad: Måndag-Fredag, 08.00-16.00
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdag: 2022-04-15 eller efter överenskommelse
Sista ansökningsdag: 2022-02-28
För mer information kontakta: josefine.blomgren@nytida.se
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se (http://www.kommunal.se/)

Ansökan
Välkommen att ansöka via knappen ”Skicka ansökan” nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Om du vill läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här (https://team.nytida.se/).

När du söker arbete hos oss på Nytida kommer du att få besvara en obligatorisk fråga vid ansökan om du kan uppvisa vaccinationsbevis vid en eventuell intervju? Undantaget är om du kan visa intyg som styrker att du ej kan vaccinera dig på grund av medicinska skäl och du behöver då ta med sig ett sådant intyg till intervjun.

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. (http://www.nytida.se) www.nytida.se (http://www.nytida.se)

Ansök nu

Timvikarier Tellus stödboende

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Feb 3
Individ och familjeomsorgen, område barn och unga

Har du en pågående eller avslutad utbildning inom socialt arbete och är en stabil person med förmåga att skapa och bibehålla goda relationer? Har du erfarenhet av arbete med ungdomar? Då har du du en tjänst som timvikarie att söka på Tellus ungdomsboende.

Vi söker främst dig som studerar till socionom, arbetsterapeut, sjuksköterska eller fritidspedagog och som är mitt i din utbildning och vill få nyttiga erfarenheter samtidigt som du får ett ansvarsfullt, fritt och roligt extrajobb.

Tellus ungdomsboende är ett stödboende för ungdomar mellan 16-21 år. Ungdomarna bor i egna lägenheter runtom i centrala Jönköping och får individuellt anpassat stöd för att bli helt eller tillräckligt självständiga och ta klivet in i vuxenlivet. Enheten har också en gemensamhetslokal och en kontorsdel. Vi har 15 permanenta lägenheter och ytterligare några lägenheter som fungerar som utslussning och sista steget, antalet på dessa varierar.

Förutsättningarna är att ungdomen ska ha en daglig sysselsättning, gymnasiestudier eller praktik. Som personal stöttar vi med samtal, psykosociala insatser, veckoplanering, aktivering och ser till att ungdomen lär sig tvätt, städ och vardagsekonomi.

Vi är 12 st behandlare som jobbar på Tellus. Vi är en dygnet runt verksamhet som under dag kvällstid som minst har 3 personal i tjänst och under nattetid 1 sovande jour. Arbetet kräver samplanering och god kommunikation då mycket av arbetet görs ensam

Vi ser gärna att du är positiv, flexibel, ansvarsfull och självständig. Du får en god introduktion så att du känner dig trygg när du väl börjar.

Upplysningar
Fredrik Jonsson, enhetschef
Tel: 036-10 67 36

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Engagerad behandlingspersonal till HVB för kvinnor

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Jan 3
Ebba HVB söker personal som har ett engagemang och intresse av att arbeta med kvinnor med missbruksproblematik, psykisk ohälsa samt våldsutsatthet.
Ebba HVB är ett behandlingshem för endast kvinnor i åldrarna 21 - 55 år. Vi arbetar utifrån ett strukturerat behandlingskoncept med KBT och miljöterapi i grunden. Vi har tre anställda terapeuter som sköter den huvudsakliga behandlingen inom de olika områdena, men söker dig som vill arbeta med våra klienter i vardagen och som har ett otroligt viktigt arbete att hjälpa våra klienter till en fungerande vardag utan missbruk och med en bättre hälsa.
De vi söker ska vara orädda, trygga i sig själva, ha en ängels tålamod, god egen självkännedom, god planerare, kunna samarbeta med såväl personal som våra klienter, och ha en stor portion humor och glatt humör. Du ska vara beredd på att hugga i och jobba då det ibland kan vara tufft med mycket känslor. Vi sköter dessutom allt på vårt HVB själva så är du lite händig välkomnar vi det
I arbetsuppgifterna ingår att delta i klienternas vardag, vara kontaktperson till en eller flera klienter, dokumentation, närvara på olika möten med myndigheter samt delta i behandlingsplaneringen.
Hos oss får våra klienter ta med sig sina husdjur så ett intresse av djur är ett plus.
Vi söker både visstidsanställda, tills vidare anställda och timvikarier. Vi önskar sökande som är intresserade av att jobba dag/kväll/helger, men vi söker också nattpersonal. Vi har vaken natt på Ebba HVB.
Låter det intressant och du passar in på vad vi söker, tveka inte att söka. Vi välkomnar såväl manliga som kvinnliga sökande. Urval sker löpande, tillträde snarast så snabba ryck.
Du ska vid eventuell intervju kunna uppvisa ett utdrag ur polisens misstanke och brottsregister för att komma ifråga för anställning.
Ebba HVB är politiskt och religiöst oberoende.

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingspedagoger

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Jan 10
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en tuff och spännande utmaning, oavsett om du har en fast anställning, jobbar som sommarvikarie eller vikarierar under din utbildning.

Stigby har plats för 31 ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en akutavdelning fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.

ARBETSUPPGIFTER
Behandlingspedagog som kan motivera till livsviktig förändring.

Som behandlingspedagog på Stigby har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer, men också med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder.

Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan. Du arbetar i ett team av sex engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå bra resultat.
SiS satsar mycket på utbildning så hos oss får du verkligen en chans att utveckla dig och komma vidare i ditt yrke. Vi arbetar utifrån våra värdeord; Respekt, Omtanke och tydlighet.

På behandlingsavdelningen arbetar vi utefter en vårdkedja där placeringen går från låst till allt öppnare boendeformer via utslussning och eftervård och avslutas med utbildnings- och praktikplatser ute i samhället. Ungdomens ansvarstagande och självständighet ökar gradvis genom vistelse i allt öppnare former. Målet är ett självständigt boende i egen lägenhet. Vårdkedjan ger ungdomen möjlighet att successivt pröva utslussning med boende och praktikplats/utbildning i en naturlig miljö.

Som behandlingspedagog kommer du medverka i det dagliga arbetet på avdelningen med ungdomarnas allmän daglig livsföring samt med deras trygghet och säkerhet.
Som behandlingspedagog innefattar även arbete med kontaktmannaskap, dokumentation och aktivt arbeta med insatser i behandlingsplaner, handledare för nyanställda och praktikanter.

Tjänstgöringsschemat för behandlingspedagoger är pendlarvänligt och väl anpassat, även för dig som bor lite längre bort. Under en månad gör du ca fyra resor till Visingsö. Komprimerad tjänstgöring ger nio dagars sammanhållen ledighet var 3:e vecka.

Vi som arbetar här pendlar ofta tillsammans från Jönköping och resan med bil och färja tar ca 1 timme.

Vi söker nu behandlingspedagoger till både akut och behandling.


KVALIFIKATIONER
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du vara en varm empatisk person som drivs av en stark inre glöd och vilja att skapa vårdresultat utöver det vanliga.

Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vi-känslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Då behandlingsarbete dokumenteras och diskuteras med flera olika aktörer ställs höga krav på god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift. Utvecklingsmöjligheter i arbetet kan bli att förbereda beslut och vara en del i framtagandet av behandlingsplaner, få ansvar för någon programverksamhet/specialområden, (MI, ÅP / Etik, NPNL-instruktör, ADAD), mm.

Lämplig högskoleutbildning är socionom, socialpedagog eller annan vård/beteendevetenskaplig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, alternativt eftergymnasial utbildning som t.ex. behandlingspedagog.

B-körkort är ett krav då det förekommer resor i arbetet.

Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.


ÖVRIGT
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistenter, sommar och timvikarier

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Nov 26
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för barn, ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, kriminalitet, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb.

Stigby har plats för 31 ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en akutavdelning fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.

ARBETSUPPGIFTER
Som behandlingsassistent på Stigby har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer.
Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk.
Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan.

Du arbetar i ett team av fem engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå bra resultat.
Vi arbetar utifrån våra värdeord; Respekt, Omtanke och tydlighet.

Tjänstgöringsschemat för behandlingsassistenter är pendlarvänligt och väl anpassat, även för dig som bor lite längre bort. Under en månad gör du ca fyra resor till Visingsö. Komprimerad tjänstgöring ger nio dagars sammanhållen ledighet var 3:e vecka.

Vi som arbetar här pendlar ofta tillsammans från Jönköping och resan med bil och färja tar ca 1 timme.

Vi söker nu flera sommarvikarier/timvikarier till SiS Ungdomshem Stigby.

Friskvårdsbidrag erbjuds alla anställda och detta gäller även dig som timvikarie. I staten finns även många förmåner, se vidare på; http://www.stat-inst.se/arbeta-hos-oss/formaner/


KVALIFIKATIONER
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du vara en varm empatisk person som drivs av en stark inre glöd och vilja att skapa vårdresultat utöver det vanliga.
Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vi-känslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Då behandlingsarbete dokumenteras och diskuteras med flera olika aktörer ställs höga krav på god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift.

Kan du stimulera och utveckla ungdomarnas fritidsintressen och har erfarenhet av arbete med ungdomars fritid är detta meriterande.

B-körkort är ett krav då det förekommer resor i arbetet.

Ingen erfarenhet krävs men ser gärna att du är under utbildning i socialt arbete, alternativt har prövat på att arbeta med ungdomar i yrkeslivet eller i fritidsverksamhet.

Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.


ÖVRIGT
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingssamordnare.

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Dec 14
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en tuff och spännande utmaning, oavsett om du har en fast anställning, jobbar som sommarvikarie eller vikarierar under din utbildning.

Stigby har plats för 31 ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en akutavdelning fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.

ARBETSUPPGIFTER
Som medarbetare på SiS ungdomshem Stigby har alla ett livsviktigt uppdrag.

Utgångspunkten i vårt behandlingsarbete är att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. I arbetet ingår att medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner. Ett viktigt gemensamt uppdrag för alla medarbetare är att bidra till att skapa en trygg vård- och arbetsmiljö och säkerställa att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner.

Som Behandlingssamordnare kommer du även att planera, genomföra och följa upp programverksamhet. Du skall hålla behandlingssamtal och ha ett särskilt ansvar för dokumentation och olika formulär och instrument som används i behandlingen. Du kommer även att samverka med olika funktioner kring kartläggning, upprättande och uppföljning av behandlingsplaner.
I uppdraget som behandlingssamordnare ingår även ett extra ansvar för att handleda nyanställda, praktikanter samt samordna arbetslaget i det dagliga arbetet. Kvälls- och helgtid ansvarar du för kontakten med chefsberedskap vid behov.

På behandlingsavdelningen arbetar vi utefter en vårdkedja där placeringen går från låst till allt öppnare boendeformer via utslussning och eftervård och avslutas med utbildnings- och praktikplatser ute i samhället. Ungdomens ansvarstagande och självständighet ökar gradvis genom vistelse i allt öppnare former. Målet är ett självständigt boende i egen lägenhet. Vårdkedjan ger ungdomen möjlighet att successivt pröva utslussning med boende och praktikplats/utbildning i en naturlig miljö.

På akutavdelningen möter vi ofta ungdomar i kris, vilket innebär att jobba med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete, att vara ett stöd för ungdomen i vardagen och att vara lyhörd för ungdomens mående, men även praktiskt vardagsarbete på avdelningen.

Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan. Du arbetar i ett team av 6 engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå bra resultat.

SiS satsar mycket på utbildning så hos oss får du verkligen en chans att utveckla dig och komma vidare i ditt yrke. Vi arbetar utifrån våra värdeord; Respekt, Omtanke och tydlighet.

Vi söker nu en behandlingssamordnare till behandling och en till akutavdelningen.


KVALIFIKATIONER
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du vara en varm empatisk person som drivs av en stark inre glöd och vilja att skapa vårdresultat utöver det vanliga.
Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vi-känslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

I din roll som behandlingssamordnare kommer du ha eget ansvar för flera insatser i behandlingsplanen samt ansvar på avdelningen som kräver erfarenhet samt personlig lämplighet för att samordna och leda arbetet.
Du behöver då en god förmåga att planera och strukturera ditt arbete och kunna arbeta självständigt. Du behöver en bra initiativförmåga och samarbetsförmåga för att kunna handleda kollegor i det vardagliga behandlingsarbetet.
Då behandlingsarbete dokumenteras och diskuteras med flera olika aktörer ställs höga krav på god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift.

Lämplig högskoleutbildning är socionom, socialpedagog eller annan vård/beteendevetenskaplig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, alternativt eftergymnasial utbildning som t.ex. behandlingspedagog, med lång erfarenhet av arbetsuppgifterna. Meriterande är arbete inom institutionsvård med målgruppen.

B-körkort är ett krav då det förekommer resor i arbetet.

Tjänstgöringsschemat för behandlingspersonal är pendlarvänligt och väl anpassat, även för dig som bor lite längre bort. Vi som arbetar här pendlar ofta tillsammans från Jönköping och resan med bil och färja tar ca 1 timme.

Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Erfarenhet krävs.


ÖVRIGT
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

Ansök nu

Socialpedagog/boendestödjare till Vårsol Stödboende

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Dec 9
Vårsol Stödboende är en av Frälsningsarméns sociala verksamheter i Jönköping. Stödboendet har 12 platser och vi tar emot ungdomar 16-20 år med psykosociala problem och som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation och ungdomar som tidigare varit placerade för social problematik.
På Vårsol är det den unge och dennes behov som står i centrum. Vi lägger stor vikt vid den placerades möjlighet att påverka planering och utformning av insatsen. Stödboendets huvudsakliga syfte med insatsen är att under trygga former träna och förbereda ungdomar för ett eget och självständigt boende och vuxenliv. Förutom ett eget boende innebär insatsen individuellt anpassat stöd och hjälp utifrån ungdomens såväl känslomässiga som praktiska behov.
På Vårsol utgår vi från ett salutogent förhållningssätt, där fokus ligger på att bygga vidare på individens resurser och stötta ungdomen i att själv använda sina styrkor. I det professionella bemötandet utgår vi från ett lågaffektivt förhållningssätt med bland annat MI och ART som arbetsmetod.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Upprätta och revidera genomförandeplan utifrån ungdomens behov och förändringsprocess
Som kontaktperson är det du som har huvudansvar för genomförande och uppföljning av ungdomens genomförandeplan
Vara ett individuellt stöd i ungdomens utveckling mot självständighet.
Föra journal och dokumentation
Delta och vara aktiv i personalmöten, APT och handledning
Samarbeta med socialtjänsten, skola, nätverket och andra externa aktörer


Krav
- Minst tvåårig eftergymnasial utbildning mot socialt arbete
- Erfarenhet av arbete med ungdomar med social problematik
- Du delar Frälsningsarméns värderingar.
- Har ett bra och värdigt bemötande med respekt för människors självbestämmanderätt och integritet
- Kunna ta till dig och dela med dig av kunskap och erfarenhet
- Samarbeta med arbetsgruppen samt externa kontakter
- Du kan kommunicera obehindrat både muntligt och skriftligt på svenska.
- Baskunskaper i Word
- Kunskap och erfarenhet av dokumentation, att kunna ta fram en genomförandeplan utifrån uppdraget. Skriva månads- och slutrapport till uppdragsgivare.
- B-körkort, manuell växellåda


Meriterande
- Baskunskaper i MI, ART, lågaffektivt bemötande och BBIC
- Tidigare arbetat med personer som har ett beroende eller missbruk
- Erfarenhet av journalföring och övrig dokumentation
Personliga egenskaper:
Vi tror att du är en person som gillar att motivera och inspirera såväl ungdomar som kollegor. Du har ett genuint människointresse och förstår vikten av att sätta ungdomens behov i främsta rummet.
Du är trygg i din person och har förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut.
Du har en god samarbetsförmåga med såväl kollegor som med externa parter och månar om en god och tydlig kommunikation.
Du är engagerad och vill driva verksamhetens arbete framåt
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Arbetstider
Du arbetar på schema. I tjänsten ingår även telefonberedskap under kvällar och nätter.
Rekrytering sker löpande och provanställning tillämpas på 6 månader.
Vid anställning kommer vi att begära utdrag från misstanke- och belastningsregister.


Maila din ansökan till stodboende.varsol@fralsningsarmen.se

Ansök nu

Stödperson

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Dec 6
3 stycken stödpersoner sökes till uppdrag i Jönköping
?
Om företaget:
Amandia Group AB är familjeföretaget med stort hjärta, mycket värme och hög kompetens som placerar vuxna personer i jourlägenheter, skyddade boenden, träningslägenheter och stödboenden.
Vi är ett relativt nystartat men mycket eftertraktat företag som löpande fortsätter att expandera vår verksamhet.
Vi söker nu tre stycken stödpersoner som vi matchar med befintliga klienter till oss.
Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna är mycket varierande och även klienternas livssituation. Vi har klienter med bakgrund från hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relationer, avhoppande kriminella etc. Mång av våra klienter har PTSD, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar mm.
Arbetsuppgifter kan exempelvis vara att tillhandahålla stödsamtal, följa med på läkarbesök, stötta vid myndighetskontakter, följa med till frivården, stötta med vardagliga göromål i hemmet såsom handling, städ och tvätt, skapa meningsfull sysselsättning i form av exempelvis träning, aktiviteter mm.
Kompetens:
Vi söker dig med stor vilja att göra verklig skillnad i andra människors liv och du ska tycka om att ge mycket av dig själv till andra. Samtidigt som du har en förmåga att ge av dig själv ska du också klara av att alltid agera professionellt och kunna parera uppkomna situationer på ett sätt som inte blir olustigt för klienterna. Positivitet, flexibilitet och en förmåga att alltid agera lågaffektivt är egenskaper vi söker hos vår blivande personal. Hos våran personal värdesätter vi nytänkande, kreativitet och stort ansvarstagande. Du ska ha ett mycket inkännande bemötande och kunna stötta utan att klienten känner sig obekväm eller mindervärdig.
Du ska tycka om att arbeta helt självständigt utifrån stöd från närmsta chef som du också rapporterar till.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet och förmågan att uttrycka sig väl i tal och skrift.
Krav:
B körkort och egen bil som kan användas i tjänst.
Det är meriterande om du tycker om att skriva och föra journaler samt tillhandahåller det svenska språket flytande.
Tillträde:
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas under pågående annonseringsperiod.
Kontakt:
Vill du veta mer om tjänsten eller har övriga frågor är du varmt välkommen att kontakta verksamhetsansvarig vid namn Christina Melle på: 0707136617 eller via mejl på: christina@amandia.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Ansök nu

Socialpedagog

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Dec 17
Ljungarumsskolan 7-9

Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande – varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Ditt nya jobb
Tjänsten är förlagd i skolans resurscentrum, RC. I arbetet ingår att arbeta aktivt i elevgrupp/enskild elev samt ha ansvar för daglig planering och anpassning av verksamheten tillsammans med övrig personal på RC allt för att ge våra elever bästa tänkbara möjligheter att utvecklas. Tjänsten innebär ett nära samarbete med pedagoger, skolledning, skolans elevhälsoteam, vårdnadshavare, socialtjänst och andra externa instanser.

Välkommen till oss
Ljungarumsskolan 7-9 är en skola som är på väg framåt! Skolan ligger i södra delen av Jönköping med närhet till både natur och stadsliv. Skolan har i dagsläget 490 elever fördelat på tre årskurser och vi växer så det knakar. Ljungarumsskolan har förutom vanligt högstadium också en särskild verksamhet för tal och kommunikation som är till för elever med avvikande språkutveckling. På Ljungarumsskolan erbjuds du möjligheter att utvecklas och ta nästa steg inom ditt uppdrag. Tillsammans arbetar 60 engagerade medarbetare varje dag för kunskap och utveckling i trygghetens och hälsans tecken.

Läs mer om hur det är att jobba i Jönköpings kommun på jonkoping.se (https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html)

Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog eller har motsvarande pedagogisk utbildning. Tjänsten kräver engagemang, ansvarstagande och förmåga att planera och organisera. Det är viktigt att du som person är tydlig, lyhörd och visar respekt för elevernas behov. Du har lätt för att knyta relationer till såväl elever, föräldrar och kollegor. Som person är du prestigelös och tar på ett naturligt sätt ansvar för att utveckla ditt arbete. Vi ser att du har ett flexibelt förhållningssätt, initiativrikedom, god samarbetsförmåga och självklart en positiv elevsyn.

Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker, vi ser gärna att du även bifogar personligt brev och cv. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.

Här på polisen.se beställer du ett utdrag för arbete inom skola eller förskola (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/)

Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.

Vill du veta mer?
Rektor Jon Borka, 036-10 61 14
Biträdande rektor Malin Haag, 036-10 61 20
Skolans expedition, 036-10 61 12
Här hittar du kontaktuppgifter till fackliga företrädare på utbildningsförvaltningen. (https://www.jonkoping.se/fackligaubf)

Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som Socialpedagog.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Timpersonal till Team J-son

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Nov 23
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobbet som boendepersonal hos oss på Team J-son Humana. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.

Om tjänsten

Vi söker nu timpersonal till vår verksamhet och söker därför Dig som brinner för att arbeta med barn och unga med neuropsykiatriska- samt intellektuella funktionsvariationer.
I vår verksamhet arbetar personalen dygn där cirka 8-9 dygn per månad utgör en heltidstjänst. Vi arbetar i fantastiska team av funktioner där vår uppgift är att infria vårduppdrag och skapa en anpassad vardag fylld av omsorg. Du kommer att följa den unga i vardagen samt vara ett stöd och en hjälp för den unga att lyckas. Resor till och från fritidsaktiviteter förekommer vilket gör att det för oss är ett krav att Du har körkort samt känner dig bekväm i att köra bil.
Du ska agera en god vuxen förebild samt vara professionell och nytänkande. Du följer direktiv, lagar och förordningar. Du ska drivas av engagemang samt vara prestigelös. Att Du har ett gott bemötande är självklart för oss samt att Du kan möta varje individ utifrån vart denne befinner sig. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande vilket är viktigt att Du som söker förstår vikten av.
Medarbetarens uppgift är utöver att säkerställa en hemlik och trygg miljö även att planera tillvaron samt anpassa bemötandet utifrån den ungas förutsättningar. I samverkan med gruppchef, hälsoteam och skola lägger medarbetaren upp strategier för att gemensamt bemöta och minska olika beteendesvårigheter hos ungdomen.
Det krävs av dig att Du kan arbeta självständigt samt vara trygg i att fatta egna beslut, självklart med stöd från din omgivning. Våra ungdomar bor enskilt i lägenheter tillsammans med personal vilka arbetar ensamma under dygnet.
Vi ser att Du som söker har en relevant eftergymnasial utbildning anpassad för vår målgrupp så som exempelvis behandlingspedagog, socionom, pedagogisk utbildning eller liknande. Då vårt tillstånd gäller barn och unga mellan 10-23 år så ser vi gärna att Du som söker är 23 år eller äldre.

Att jobba på Humana

På Humana arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar. Våra värdegrundsord är ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig.

Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del av detta arbete.

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker Behandlingspedagog.

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Nov 11
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för barn, ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, kriminalitet, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb.

Stigby har plats för 31 ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en akutavdelning fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.

ARBETSUPPGIFTER
Behandlingspedagog som kan motivera till livsviktig förändring.

Som behandlingspedagog på Stigby har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer, men också med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder.

Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan. Du arbetar i ett team av sex engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå bra resultat.
SiS satsar mycket på utbildning så hos oss får du verkligen en chans att utveckla dig och komma vidare i ditt yrke. Vi arbetar utifrån våra värdeord; Respekt, Omtanke och tydlighet.

På behandlingsavdelningen arbetar vi utefter en vårdkedja där placeringen går från låst till allt öppnare boendeformer via utslussning och eftervård och avslutas med utbildnings- och praktikplatser ute i samhället. Ungdomens ansvarstagande och självständighet ökar gradvis genom vistelse i allt öppnare former. Målet är ett självständigt boende i egen lägenhet. Vårdkedjan ger ungdomen möjlighet att successivt pröva utslussning med boende och praktikplats/utbildning i en naturlig miljö.

Som behandlingspedagog kommer du medverka i det dagliga arbetet på avdelningen med ungdomarnas allmän daglig livsföring samt med deras trygghet och säkerhet.
Som behandlingspedagog innefattar även arbete med kontaktmannaskap, dokumentation och aktivt arbeta med insatser i behandlingsplaner, handledare för nyanställda och praktikanter.

Tjänstgöringsschemat för behandlingspedagoger är pendlarvänligt och väl anpassat, även för dig som bor lite längre bort. Under en månad gör du ca fyra resor till Visingsö. Komprimerad tjänstgöring ger nio dagars sammanhållen ledighet var 3:e vecka.

Vi som arbetar här pendlar ofta tillsammans från Jönköping och resan med bil och färja tar ca 1 timme.

Vi söker nu behandlingspedagoger till både akut och behandling.


KVALIFIKATIONER
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du vara en varm empatisk person som drivs av en stark inre glöd och vilja att skapa vårdresultat utöver det vanliga.

Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vi-känslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Då behandlingsarbete dokumenteras och diskuteras med flera olika aktörer ställs höga krav på god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift. Utvecklingsmöjligheter i arbetet kan bli att förbereda beslut och vara en del i framtagandet av behandlingsplaner, få ansvar för någon programverksamhet/ specialområden, (MI, ÅP / Etik, NPNL-instruktör, ADAD), mm.

Lämplig högskoleutbildning är socionom, socialpedagog eller annan vård/beteendevetenskaplig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, alternativt eftergymnasial utbildning som t.ex. behandlingspedagog.

B-körkort är ett krav då det förekommer resor i arbetet.

Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.ÖVRIGT
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

Ansök nu

Kvalificerad kontaktperson som driver utvecklingsarbete

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Okt 15
Vi söker dig som vill arbeta med människor i övertygelsen att det är möjligt för alla med beroende, psykisk ohälsa och/eller andra livsproblem att forma en hållbar vardag och ett värdigt liv. Tycker du dessutom om att driva utveckling och projekt, kan den här rollen vara perfekt för just dig.   

Uppdraget och din roll
Du kommer att driva det löpande arbetet på vår enhet i Jönköping och vara delaktig i utvecklingen av Iris nya sätt att jobba med stödboende. Du arbetar både hands-on och strategiskt. Du leder den dagliga verksamheten vad gäller klienter samt organisation och är samtidigt nytänkande kring utvecklingen av vår Jönköpingsenhet. Vi erbjuder en fri och ansvarsfull roll. Du träffar klienterna i deras lägenheter och i vår lokal för att stötta i vardagliga situationer och finns tillgänglig som en trygg person de kan vända sig till vid behov. 

Vi tror att du är en dynamisk människa med gott om idéer, som du också förmår genomdriva i praktiken. Du är en trygg person som gillar att arbeta med människor. Vidare har du: 


• Högskoleexamen; beteendevetare, socionom, socialpedagog, sjuksköterska eller dyl.
• Projekterfarenhet
• Erfarenhet av att leda
• Erfarenhet av att jobba med människor, i liknade verksamhet, eller exempelvis vård, skola, omsorg
• Vana av att arbeta med människor och fatta egna beslut i svåra situationer
• God förmåga att skapa allians
• B-Körkort

Alla som arbetar hos oss förstår vikten av respektfullt och varmt bemötande, gentemot både kollegor och våra klienter. Du förstår att vi människor har mer gemensamt än vad som skiljer oss åt.  

Om oss
I vanliga bostadsområden i Jönköping har Iris utvecklingscenter ett kvalificerat stödboende. I vårt stödboende bor klienten i en egen lägenhet i ett vanligt hyreshus. Här arbetar vi på ett sätt som klienterna känner igen från HVB, med skickliga och erfarna terapeuter som erbjuder gruppsamtal, enskilda samtal och socialt rehabiliterande aktiviteter. Vi samordnar vård- och stödkontakter och arbetar engagerat för att normalisera tillvaron och hjälpa klienterna att ta steg in i samhället med hjälp av bland annat studier, jobbansökan, praktikplatser och bostadssökande. Tillsammans skapar vi rutiner och planerar veckan. Målet är en tillvaro med minskat behov av hjälp, där vi anpassar insatsen utifrån de behov klienten har. 

Iris Utvecklingscenter drivs av medarbetare som vill skapa förändring för människor i livsproblem grundat i beroende/missbruk och psykisk ohälsa. Vårt syfte är att med individuellt formade behandlingsprogram hjälpa våra klienter att nå bestående förändring – en hållbar och värdig vardag. Iris Utvecklingscenter AB grundades 1986 och är ett medarbetarägt vårdföretag som idag har verksamheter i Enköping, Hestra, Mullsjö, Ryfors, Stockholm och Jönköping. Vi har alltid satsat på kunskap och fortsätter att utveckla vår verksamhet för att möta nya och gamla behov i vår målgrupp. Iris-gruppen växer och kommer att fortsätta göra det. 

Vi ser fram emot din ansökan!
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Detta är en heltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse och vi tillämpar provanställning. I tjänsten ingår i begränsad utsträckning även visst kvälls- och helgarbete. Alkohol och drogtest görs för slutkandidater i alla våra rekryteringar och registerutdrag ska visas upp.

Läs mer om vår verksamhet www.irisuc.se

Ansök nu

Kvalificerad kontaktperson med erfarenhet av behandling

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Okt 15
Vi söker dig som har erfarenhet av behandling och som vill arbeta på ett varierat sätt med förändringsarbete. Du är övertygad om att det är möjligt för alla med beroende, psykisk ohälsa och/eller andra livsproblem att forma en hållbar vardag och ett värdigt liv. Du är målinriktad och flexibel med en vilja att tänka nytt.?

Uppdraget och din roll
Nu ökar vi vår bemanning för ökad trygghet och högre tillgänglighet. Du kommer att vara en viktig del i utvecklingen av Iris nya sätt att jobba med stödboende. Du är prestigelös och jobbar varierat med att stödja klienten i hens resa mot ett värdigt liv. Du träffar klienterna i deras lägenheter, i vår lokal och på de platser som behövs för att hjälpa dem att ta steg närmare integrering i samhället. Du finns tillgänglig som en trygg person de kan vända sig till vid behov. Du har behandlande/stödjande samtal både individuellt och i grupp.

Vi tror att du är en dynamisk människa med gott om idéer, som du också förmår genomdriva i praktiken. Du är en trygg person som gillar att arbeta med människor. Vidare har du: 


• Relevant utbildning, t.ex. behandlingspedagog, socialpedagog, socionom eller dyl.
• Erfarenhet av att jobba med människor, i liknade verksamhet, eller inom exempelvis vård, skola, omsorg
• Trygg med att fatta egna beslut i svåra situationer
• God förmåga att skapa allians
• B-Körkort

Alla som arbetar hos oss förstår vikten av respektfullt och varmt bemötande, gentemot både kollegor och våra klienter. Du förstår att vi människor har mer gemensamt än vad som skiljer oss åt.  

Om oss
I vanliga bostadsområden i Jönköping har Iris utvecklingscenter ett kvalificerat stödboende. I vårt stödboende bor klienten i en egen lägenhet i ett vanligt hyreshus. Här arbetar vi på ett sätt som klienterna känner igen från HVB, med skickliga och erfarna terapeuter som erbjuder gruppsamtal, enskilda samtal och socialt rehabiliterande aktiviteter. Vi samordnar vård- och stödkontakter och arbetar engagerat för att normalisera tillvaron och hjälpa klienterna att ta steg in i samhället med hjälp av bland annat studier, arbetsträning, praktikplatser och bostadssökande. Tillsammans skapar vi rutiner och planerar veckan. Målet är en tillvaro med minskat behov av hjälp, där vi anpassar insatsen utifrån de behov klienten har. 

Iris Utvecklingscenter drivs av medarbetare som vill skapa förändring för människor i livsproblem grundat i beroende/missbruk och psykisk ohälsa. Vårt syfte är att med individuellt formade behandlingsinsatser hjälpa våra klienter att nå bestående förändring – en hållbar och värdig vardag. Iris Utvecklingscenter AB grundades 1986 och är ett medarbetarägt vårdföretag som idag har verksamheter i Enköping, Hestra, Mullsjö, Ryfors, Stockholm och Jönköping. Vi har alltid satsat på kunskap och fortsätter att utveckla vår verksamhet för att möta nya och gamla behov i vår målgrupp. Iris-gruppen växer och kommer att fortsätta göra det. 

Vi ser fram emot din ansökan!
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Detta är en heltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse och vi tillämpar provanställning. I tjänsten ingår i begränsad utsträckning även visst kvälls- och helgarbete. Alkohol och drogtest görs för slutkandidater i alla våra rekryteringar och registerutdrag ska visas upp.

Läs mer om vår verksamhet www.irisuc.se

Ansök nu

Familjehemskonsulent

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Okt 11
Ekhöjdens Familjehem, en del av ErLeMa AB, är ett företag som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård. Vi arbetar med jour- och familjehemsplaceringar för barn och unga med olika typer av problem, skyddsbehov samt behov av tillfällig eller permanent omplacering från hemmiljön. Vi lägger stor vikt vid det individuella behovet i varje enskilt ärende och värnar om det kvalitativa arbetet.
Medparten av våra familjehem finns från Linköping i Östergötland till Ystad i Skåne. Så vi ser gärna en sökande inom det området.
Ditt uppdrag
Arbetsuppgifterna inkluderar rekrytering, utredning och förmedling av familjehem/jourhem, dokumentation och handledning. Det innefattar även kontakt med myndigheter/instanser såsom Socialtjänsten, sjukvård och viktiga personer i barnets/den unges nätverk samt familjehemmet. Uppdraget kan även komma att innefatta både intern och extern samordning kring placeringar.
Din bakgrund
Vi söker en person med socionomexamen eller likvärdig utbildning med flerårig erfarenhet av arbete med rekrytering, förmedling och handledning av familjehem. Som person behöver du vara driven, ansvarstagande och kunna arbeta självständigt. Du behöver kunna prioritera och strukturera ditt arbete utifrån verksamhetens behov. B körkort är ett krav då resor ingår i tjänsten.

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker timvikarier.

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Sep 15
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för barn, ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, kriminalitet, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb.

Stigby har plats för 31 ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en akutavdelning fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.

ARBETSUPPGIFTER
Som behandlingsassistent på Stigby har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer.
Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk.
Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan.

Du arbetar i ett team av fem engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå bra resultat.
Vi arbetar utifrån våra värdeord; Respekt, Omtanke och tydlighet.

Tjänstgöringsschemat för behandlingsassistenter är pendlarvänligt och väl anpassat, även för dig som bor lite längre bort. Under en månad gör du ca fyra resor till Visingsö. Komprimerad tjänstgöring ger nio dagars sammanhållen ledighet var 3:e vecka.

Vi som arbetar här pendlar ofta tillsammans från Jönköping och resan med bil och färja tar ca 1 timme.

Vi söker nu flera timvikarier till SiS Ungdomshem Stigby.

Friskvårdsbidrag erbjuds alla anställda och detta gäller även dig som timvikarie. I staten finns även många förmåner, se vidare på; http://www.stat-inst.se/arbeta-hos-oss/formaner/


KVALIFIKATIONER
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du vara en varm empatisk person som drivs av en stark inre glöd och vilja att skapa vårdresultat utöver det vanliga.
Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vi-känslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Då behandlingsarbete dokumenteras och diskuteras med flera olika aktörer ställs höga krav på god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift.

Kan du stimulera och utveckla ungdomarnas fritidsintressen och har erfarenhet av arbete med ungdomars fritid är detta meriterande.

B-körkort är ett krav då det förekommer resor i arbetet.

Ingen erfarenhet krävs men ser gärna att du är under utbildning i socialt arbete, alternativt har prövat på att arbeta med ungdomar i yrkeslivet eller i fritidsverksamhet.

Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

Ansök nu

Boendepersonal till Team J-sons HVB-boende för barn och unga

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Sep 29
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobbet som boendepersonal hos oss på Team J-son Humana. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.

Om tjänsten

Vi söker Dig som brinner för att arbeta med barn och unga med neuropsykiatriska- samt intellektuella funktionsvariationer.
I vår verksamhet arbetar personalen dygn, cirka 8-9 dygn per månad, vilket utgör en heltidstjänst. Du ingår i ett fantastiskt team av funktioner där vår uppgift är att infria vårduppdrag och skapa en anpassad vardag fylld av omsorg. Du kommer att följa den unga i vardagen samt vara ett stöd och en hjälp för den unga att lyckas. Resor till och från fritidsaktiviteter förekommer vilket gör att det för oss är ett krav att Du har körkort samt känner dig bekväm i att köra bil.
Du ska agera en god vuxen förebild samt vara professionell och nytänkande. Du följer direktiv, lagar och förordningar. Du ska drivas av engagemang samt vara prestigelös. Att Du har ett gott bemötande är självklart för oss samt att Du kan möta varje individ utifrån vart denne befinner sig. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande vilket är viktigt att Du som söker förstår vikten av.
Medarbetarens uppgift är utöver att säkerställa en hemlik och trygg miljö även att planera tillvaron samt anpassa bemötandet utifrån den ungas förutsättningar. I samverkan med gruppchef, hälsoteam och skola lägger medarbetaren upp strategier för att gemensamt bemöta och minska olika beteendesvårigheter hos ungdomen.
Det krävs av dig att Du kan arbeta självständigt samt vara trygg i att fatta egna beslut, självklart med stöd från din omgivning. Våra ungdomar bor enskilt i lägenheter tillsammans med personal vilka arbetar ensamma under dygnet.
Vi önskar att Du som söker har en relevant utbildning för vår målgrupp så som behandlingspedagog, socionom, pedagogisk utbildning eller liknande. Då vårt tillstånd gäller barn och unga mellan 10-23 år så ser vi gärna att Du som söker är 23 år eller äldre.

Tjänstgöringsgrad: 100 %
Lön:Enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Tillträde:Snarast möjligt. Rekrytering sker därför löpande.

Att jobba på Humana

På Humana arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar. Våra värdegrundsord är ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig.

Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del av detta arbete.

Ansök nu

Socialpedagog

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Okt 1
Ljungarumskolan

Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande – varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Ditt nya jobb
Tjänsten innebär att du som socialpedagog arbetar med en elev på skolan. Du följer och stöttar eleven under hela skoldagen för att ge eleven en så god utveckling som möjligt både pedagogiskt och socialt. Du kommer att arbeta med sociala och relationella arbetsuppgifter för att bidraga med en god lärandemiljö för eleven. Du bidrar med åtgärder, strategier och metoder för att ge eleven verktyg till struktur, trivsel och en ökad trygghet i skolsituationen.

Välkommen till oss
Ljungarums skolområde F-6 är beläget i den södra delen av Jönköping. Skolområdet består av Ljungarumsskolan F-6 och Strömsbergsskolan F-3. Sammanlagt har Ljungarums skolområde cirka 400 elever och personalen består av cirka 70 personer. På Ljungarumsskolan går det cirka 300 elever i åk F- 6. På Ljungarumskolan F-6 finns också en särskild verksamhet i form av kommunikationsklasser.
Inom skolområdet vill vi samarbeta och samverka så mycket som möjligt - vi ser de två olika skolorna som en möjlighet till att utveckla vårt arbete för en likvärdig skola. På Ljungarumsskolan F-6 bedrivs ett ständigt utvecklingsarbete av kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget. Vi har flera arbetsgrupper på skolan som förstärker det systematiska kvalitetsarbetet. Trevliga elever, professionell personal, bra utemiljö och bra lokaler gör Ljungarumsskolan F-6 till en attraktiv skola.

Din kompetens
Färdig utbildad socialpedagog med ett par års arbetslivserfarenhet inom yrket. Erfarenhet av att arbeta "en till en" är också meriterande. Som medarbetare ska du kunna skapa goda relationer och vara flexibel. Du ska även ha god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar.

Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/) och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.

Vill du veta mer?
Rektor Lotta Johansson 036-106243 lotta.johansson1@jonkoping.se
Facklig företrädare: Sara Hugosson sara.hugosson@jonkoping.se

Välkommen med din ansökan. Tillsammans skapar vi lärglädje!

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu