Behandlingsassistent/Socialpedagog jobb i Jönköping

Hitta lediga jobb som Behandlingsassistent/Socialpedagog i Jönköping. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Jönköping från den arbetsgivaren.

Familje- och jourhem för våldsutsatta barn Trygga Barn

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Nov 23
OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte.
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!

Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som placeras hos oss kan uttrycka trauma och psykisk ohälsa på olika sätt, allt från självdestruktivt beteende, traumadiagnoser, otrygg anknytning och panikångest.

Trygga Barn är den första familjehemsverksamheten i Sverige där alla barn som placeras hos oss får ett barnombud. Ett barnombud har sekretess mot familjehemmet för att tillgodose barnet god familjehemsvård och förhindra missförhållanden. Vi är också den första verksamheten i landet som har specialistkunskap om narcissistiskt våld och känslomässigt våld.

I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer!
Hos oss får alla familj kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson.

Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade.??Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjer som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.??

Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Trygga Barn dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.?

Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn! Vi har som krav att barnet kan få ett eget sovrum oavsett om ni vill ta emot ett spädbarn. För oss är barns integritet viktigt. Om det krävs att du ska vara tjänsteledig så kommer vi kompensera dig för inkomstbortfallet.

Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.?

Familjehem?
Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet.
Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.??
Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.??
En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.

För att kunna bli familjehem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.?

Jourhem?
Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.??

För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.?
Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.??

Alla jour- och familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.??

Ansökan?
Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev och svara på följande frågor:?
Vad är din anledning till att ta an uppdraget som familjehem/jourhem för barn utsatta för våld i hemmet??
Har du egna erfarenheter av våld i nära relationer? Om ja, har du bearbetat detta??
Har du tidigare erfarenhet av barn? Antingen egna eller inom arbetet??
Har du erfarenhet av socialt arbete?
Har du tidigare varit jour- och familjehem? Då ser vi gärna att du kontaktar den kommun som har utrett dig och b
Har du förmåga till självmedvetenhet och kan erhålla feedback???
Vad tror du skulle vara den största utmaningen för familjehemsuppdraget??
Hur många barn/vuxna har du möjlighet att ta emot??
Har du tidigare blivit dömd eller polisanmäld för något brott som regleras i Brottsbalken kapitel 3, 4 eller 6?
Ditt personliga brev samt CV ska sedan skickas till ansvarig verksamhetschef.?
Rekrytering sker löpande.
Vi undanber alla olika typer av rekryteringsbolag i rekryteringsprocessen.

Ansök nu

Behandlingspersonal till familjelikt HVB 9-13 år

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Nov 22
HVB Altero är ett strukturerat, familjelikt boende med 5 platser i en naturskön miljö som vänder sig till barn och unga från 9 till och med 13 a?r som uppvisar utåtagerande beteende i samspel med andra i sin hemmiljö, skolmiljö eller fritid. Barnen kan a?ven ha neuropsykiatriska funktionsnedsa?ttningar. Barnens problematik a?r omfattande och kräver professionellt stöd som inte kan fås i hemmet/familjehem.
Målsättningen under placeringstiden är att barnet ska skapa och utveckla nya färdigheter så att dennes vardag blir begriplig, hanterbar och meningsfull.
Vi söker nu efter engagerade och tålmodiga medarbetare till vårt team. Vi ser att du har studerat till behandlingspedagog, socialpedagog, socionom eller annan likvärdig utbildning som verksamheten anser vara relevant.
Barnen som bor hos oss förväntar sig att vi:
Bemöter dem utifrån deras behov.
Är nyfikna, lekfulla och utforskande.
Har lätt för att bygga upp och stärka relationer.
Är tålmodiga och har förmågan att ändra arbetssätt/förhållningssätt när behovet kräver det.

Utöver det besitter du förmågan att arbeta med andra för att gemensamt lösa uppgifter samt prioritera utifrån helheten vad som ska göras och i vilken ordning. Arbetstiderna är förlagda dag, kväll och helg samt sovande jourtjänstgöring.
Sysselsättningsgraden ligger på 100% och är till en början för 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning.
Innan en anställning kan träda i kraft behöver du lämna ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
I denna rekrytering har vi löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingspedagog/-assistent 75 % natt

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Nov 30
Nytt
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Stigby på Visingsö har plats för ett 30-tal ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en MBB-avdelning (mottagning- och behovsbedömning), fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.

Arbetsbeskrivning
Som behandlingsassistent natt hjälper du ungdomar rätt i livet genom att vara en trygg och stabil förebild. Du har ansvar för avdelningens inre och yttre miljö nattetid. Tjänstgöringen innebär att du är en av fyra personal som tjänstgör natt på institutionen och det förekommer bland annat tillsynsuppgifter samt dokumentation. Arbetet kräver mycket självständighet, noggrannhet och kunskaper kring arbetsmiljö och säkerhet.
Vi arbetar utifrån våra värdeord: Respekt, Omtanke och Tydlighet.

Tjänstgöringsschemat för behandlingsassistenter är pendlarvänligt och väl anpassat för dig som bor längre bort. Komprimerad tjänstgöring ger nio dagars sammanhållen ledighet var 3:e vecka.

Friskvårdsbidrag erbjuds alla anställda och i staten finns även många andra förmåner, se vidare på
http://www.stat-inst.se/arbeta-hos-oss/formaner/

Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt. 

Kvalifikationer
 


• Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller utbildning från högskola som vi bedömer likvärdig. (Merit)
• Eller alternativt: Avslutad gymnasieutbildning
• Erfarenhet av arbete med människor i en utsatt livssituation t.ex. från psykiatri, HVB- verksamehet eller från vård- och omsorg
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift
Du har ett intresse av att arbeta med utsatta ungdomar som behöver stöd och är en god vuxen förebild. Du kan dela med dig av din trygghet och stabilitet.
Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vikänslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Vi lägger mycket stor vikt vid din personliga lämplighet.
Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur misstanke- samt belastningsregistret.Anställning: 
Tjänsten är en tillsvidareanställning 75 % vaken natt (enligt schema) och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Antal tjänster: 1

Intervjuer sker löpande.

Fackliga representanter:
Klara Goh, SACO-S, 010-453 39 00, Klara.Goh@stat-inst.se
Abdoulaye Soukouna, OFR,  010-453 39 00, abdoulaye.soukouna@stat-inst.se
Amanda Johansson, SEKO, 010-453 39 00, amanda.johansson@stat-inst.se

Ansökan: 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2023-12-20.

Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. 

 
 
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

Behandlare Stödboende

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Nov 2
Behandlare 4:e Våningen Stödboende
4:e Våningen i Jönköping har bedrivit HVB i centrala Jönköping sedan 2001. Verksamheten erbjuder boende på HVB samt i stödlägenheter för ungdomar som har behov av placering och professionellt stöd av vuxna dygnet runt. I samråd med uppdragsgivare och ungdom skapar vi flexibla lösningar med anpassat stöd omkring skola, fritid, mående, boende, nätverk etc. Företaget har idag ca 20 anställda och en stabil personalgrupp med en hög kompetensnivå.
Nu expanderar verksamheten med en ny enhet i centrala Jönköping där vi kommer erbjuda förstärkta stödboenden för ungdomar mellan 16-20 år.
Om tjänsten
Vi söker nu efter behandlingspersonal till 4:e våningens nystartade stödboende i Jönköping.
Som behandlingspersonal på 4:e våningen får du chansen att vara med i uppstarten av en ny enhet i ett välmående företag.
Du kommer tillsammans med övrig personal och ledning utarbeta goda rutiner och arbetssätt för att nå goda behandlingsresultat för de placerade ungdomarna.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med andra behandlare, samordnare och verksamhetsansvarig.
Arbetsbeskrivning
I din roll som behandlare kommer du att träffa de inskrivna ungdomarna i vardagen och finnas som ett stöd i både praktiska moment såväl som stöd kring mående och samtal. Arbetet planeras tillsammans med övriga i teamet på enheten och utgår från uppdrag och vårdplan.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Utförande av planerade behandlingsinsatser
- Träning av ADL-färdigheter med ungdomar
- Uppföljning av behandlingsinsatser tillsammans med övriga i teamet
- Behandlingssamtal
- Kontaktmannaskap
- Kontakt med vårdinstanser och myndigheter
- Kontakt med anhöriga och nätverk
Tjänsten innebär arbete enligt rullande schema där arbete sker kväll och helg men även visst dagtidsarbete. Sovande jour ingår i tjänsten.
Vi söker dig som
Har en relevant utbildning inom området, t.ex. socialpedagog, behandlingspedagog eller liknande. För att lyckas i denna tjänst tror vi att du tidigare arbetat inom behandling med ungdomar. Arbete i liknande verksamhet är meriterande.
Du besitter en god förmåga att samarbeta i team och kommunicerar väl i tal och skrift. Vi tror även att du har ett starkt engagemang för behandlingsarbete och ungdomars välmående och självständighet. Du besitter en personlig mognad, är noggrann och har empati för andra människor.
Då vi lägger en stor vikt kring relationsarbete i vår behandling behöver du ha en god förmåga att skapa relation med barn & ungdomar.
Att kunna anpassa sig till nya situationer och en hög flexibilitet är även viktiga förmågor för att lyckas i arbetet.
Krav för denna tjänst:
- Relevant utbildning.
- Körkort B.
-Registerutdrag från belastningsregistret

Anställningsform: Tillsvidare, med inledande 6 månaders provanställning.
Start för denna tjänst: Enligt överenskommelse, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.

Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag eller kontakta oss om du vill veta mer. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Då vi gör löpande urval tar vi gärna emot din ansökan så snart som möjligt.

Ansök nu

Intresseanmälan gällande uppdragstagare som jourfamiljehem

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Okt 18
Individ- och familjeomsorgen

Alla barn och ungdomar behöver, och har rätt till, en trygg uppväxt. Ibland uppstår situationer i livet när den egna familjen inte kan ge det. Då kan ett jourhem vara lösningen under en kortare eller längre tid. Vi söker därför trygga och stabila vuxna som kan erbjuda ett barn eller en ungdom tid och engagemang i vardagen. Som kontrakterat jourhem blir ditt uppdrag att tillfälligt kunna ta emot ett barn som akut behöver ett nytt boende.

Arbetsuppgifter
Ett jourhem är ett familjehem som tar emot akuta placeringar för tillfälliga uppdrag. Som kontrakterat jourhem blir du uppdragstagare åt Jönköpings kommun för att kunna ta emot ett barn som akut behöver ett nytt tillfälligt boende. Vi söker i första hand jourhem i eller så nära Jönköpings kommun som möjligt, för att barnen ska kunna gå kvar i förskola/skola samt upprätthålla kontakten med sina föräldrar och övrigt nätverk. Som kontrakterat jourhem kan man vara ensamstående eller vara ett par.

Som kontrakterat jourhem förväntas ni kunna ta emot tillfälliga placeringar av barn och ungdomar med kort varsel. Ofta sker placeringen samma dag vilket ställer höga krav på er flexibilitet. Placeringslängden kan variera från en enstaka dag till några månader.

Som kontrakterat jourhem ska ni vara beredda att ta emot barn som på grund av olika akuta omständigheter har behov av placering. Det kan ske med mycket kort varsel på dygnets alla timmar. Som kontrakterat jourhem förbinder ni er att ta emot de barn som socialtjänsten bedömer har ett behov av tillfällig placering. Efter att barnet bott i jourhem kan hen antingen flytta tillbaka till sin/sina vårdnadshavare eller ex. flytta till familjehem för en mer stadigvarande placering.

Som jourhem förbinder ni er att ta emot de barn som socialtjänsten bedömer har behov av jourhemsplacering. Som jourhem har ni ansvar för barnets/barnens dagliga omvårdnad och att möta deras behov av känslomässigt stöd. Ni ansvarar även för att stödja skolgången, medverka till fritidsaktiviteter och medverka till umgänge med barnets biologiska familj, med mera. Stöd och handledning i uppdraget får ni av erfarna familjehemssekreterare och arbetet sker i tätt samarbete med barnets socialsekreterare.

Kvalifikationer

• Du kan vara hemma på heltid
• Ett varmt engagemang för barn och ungdomar
• Erfarenhet av att ta hand om barn, gärna professionellt.
• Körkort och tillgång till bil är ett krav.
• Det ska inte finnas några hemmavarande barn (undantag med äldre självgående barn)
• Ni förväntas ha 1-3 sovrum tillgängliga för barn i behov av placering (beroende hur många platser som kontrakteras).
• Som kontrakterat jourhem är det bra med livserfarenhet. Det får inte finnas placerade barn från någon annan kommun.

Personliga egenskaper:

• Du är stabil, trygg och känslomässigt tillgänglig. Barn som har behov av en akut placering är i en krissituation
• Du har god förmåga att samarbeta med andra människor och är relationsskapande
• Du är väl integrerad i samhället och behärskar det svenska språket utan problem
• Du har intresse, engagemang och tid för att ta emot barn i ditt hem
• Du har god förmåga att skapa en trygg bas för barnet
• Du ska kunna hantera att det inte alltid blir som du har tänkt dig, placeringar kan ske med kort varsel och förändringar kan ske snabbt.

Det är meriterande om ni tidigare har genomgått familjehemsutbildning och om ni har erfarenhet av barn med olika behov. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och mognad.

Upplysningar
För att kunna bli ett kontrakterat jourhem krävs först en familjehemsutredning. Det innebär att socialsekreterare genomför djupintervjuer med var och en av de tilltänkta jourhemsföräldrarna i syfte att synliggöra familjens styrkor och utvecklingsområden. Vi inhämtar även registerutdrag från Polisen, Försäkringskassan, Kronofogden och socialregistret.

Som kontrakterat jourhem utgår ersättning i form av arvode. Arvodet utgår även när det inte är något barn placerat i jourhemmet. Utöver arvode utgår även omkostnadsersättning för de barn som är placerade. Som kontrakterat jourhem finns möjlighet till fem veckors ledighet per år, efter planering och överenskommelse med socialtjänsten.

Som kontrakterat jourhem för Jönköpings kommun genomgår ni utbildning i ”Ett hem att växa i” som är en grundutbildning för jourhem och familjehem. Utbildningen syftar till att ge insikt och förmåga att hantera olika utmaningar inom uppdraget. Ni deltar också regelbundet i handledning tillsammans med andra jourhem, samt har tillgång till enskild handledning och stöd via våra jourhems-sekreterare.

Utöver kontrakterade jourhem är kommunen också i behov av fler tillfälliga jourhem som tar uppdrag av mer tillfällig karaktär; vissa dagar, helger eller veckor då ordinarie kontrakterade jourhem har semester. Känner du att du har möjlighet att vara jourhem men inte möjlighet vara hemma på heltid så kanske detta kan vara något som passar dig - välkommen med din intresseanmälan!

Kontakt
Frida Adelbrant, enhetschef
Tel: 036-10 39 48
Fackliga representanter, se http://www.jonkoping.se/fackligasoc

Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre. Välkommen att söka tjänsten som undersköterska! https://www.jonkoping.se/

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Behandlingssamordnare

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Nov 2
Behandlingssamordnare - Stödboende
4:e Våningen i Jönköping har bedrivit HVB i centrala Jönköping sedan 2001. Verksamheten erbjuder boende på HVB samt i stödlägenheter för ungdomar som har behov av placering och professionellt stöd av vuxna dygnet runt. I samråd med uppdragsgivare och ungdom skapar vi flexibla lösningar med anpassat stöd omkring skola, fritid, mående, boende, nätverk etc. Företaget har idag ca 20 anställda och en stabil personalgrupp med en hög kompetensnivå.
Nu expanderar verksamheten med en ny enhet i centrala Jönköping där vi kommer erbjuda förstärkta stödboenden för ungdomar mellan 16-20 år.
Om tjänsten
Vi söker nu efter en behandlingssamordnare till 4:e våningens nystartade stödboende i Jönköping.
Som behandlingssamordnare på 4:e våningen får du chansen att vara med och utveckla företaget och dess nya verksamhet.
Du kommer att spela en central roll i att leda och utveckla verksamheten framåt med ansvar för personal, boendevård samt organisatoriska mål.
Du kommer att ingå i 4:e våningens ledningsgrupp och arbeta i nära samarbete med verksamhetsansvarig på enheten och de övriga behandlingsmedarbetarna för att säkerställa att 4:e våningens nya stödboende erbjuder bästa möjliga vård och stöd till de placerade ungdomarna.
Arbetsbeskrivning
I rollen som behandlingssamordnare på 4:e våningen så kommer du att ha mycket av det praktiska ansvaret kring verksamhets- & behandlingsplanering tillsammans med verksamhetsansvarig och behandlingspersonal.
Huvudsakliga ansvarsområden:
- Verksamhetsplanering, exempelvis planering av besök, resor, aktiviteter, schema osv.
- Behandlingsplanering utifrån uppdrag och vårdplan i samråd med teamet på enheten.
- Uppföljning av behandlingsinsatser
- Utveckla och arbeta med metodarbetet kring målgruppen
- Samarbeta med skolor, praktikplatser, vårdinstanser kring placerade ungdomar.
- Sköta vardaglig bemanning och schemaläggning för verksamheten.
- Vara del i introduktion av nya medarbetare.
- Vara del i planering och genomförande av personalmöten etc.
- Vara delaktig i behandlingsarbetet.
- Vara en del utav 4:e våningens ledningsgrupp.
Denna tjänst är till största del förlagd dagtid, vardagar. Med undantag för arbete ca 1 kväll/vecka samt beredskap var 4:e helg. I en uppstartsperiod av verksamheten kan arbetstid variera utifrån behov.


Vi söker dig som
Har en relevant utbildning inom området, t.ex. socionom, social- &/ eller behandlingspedagog eller liknande. För att lyckas i denna tjänst tror vi att du tidigare arbetat inom behandling med ungdomar.
Du besitter en god förmåga att samarbeta i team och kommunicerar väl i tal och skrift. Vi tror även att du har ett starkt engagemang för behandlingsarbete och de boendes välmående och självständighet. Du besitter en personlig mognad och har empati för andra människor.
Att ha en god administrativ förmåga och förmågan att se organisationen ur ett helikopterperspektiv ser vi som en självklarhet i denna rekrytering.
Krav för denna tjänst:
- Relevant utbildning.
- Arbetslivserfarenhet från liknande verksamhet och/eller arbete med placerade ungdomar.
- Körkort B.
-Registerutdrag från belastningsregistret

Anställningsform: Tillsvidare, med inledande 6 månaders provanställning.
Start för denna tjänst: Enligt överenskommelse, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag eller kontakta oss om du vill veta mer. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Då vi gör löpande urval tar vi gärna emot din ansökan så snart som möjligt.

Ansök nu

Behandlare Natt

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Nov 8
4:e Våningen i Jönköping har bedrivit HVB i centrala Jönköping sedan 2001. Verksamheten erbjuder boende på HVB samt i stödlägenheter för ungdomar som har behov av placering och professionellt stöd av vuxna dygnet runt. I samråd med uppdragsgivare och ungdom skapar vi flexibla lösningar med anpassat stöd omkring skola, fritid, mående, boende, nätverk etc. Företaget har idag ca 20 anställda och en stabil personalgrupp med en hög kompetensnivå.
Vi utvecklar och utökar vår verksamhet med nya tjänster och uppdrag.
Om tjänsten
Vi söker nu efter behandlingspersonal med nattjänstgöring till vårt HVB i centrala Jönköping.
Som behandlingspersonal på natt på 4:e våningen arbetar du delvis i team tillsammans med övrig behandlingspersonal och samordnare men även självständigt.
Arbetsbeskrivning
I din roll kommer du att arbeta kväll och natt för att finnas som ett stöd för ungdomar placerade på 4:e Våningen i deras vardag. Du är vaken under natten och har en kollega som har sovande jour på enheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Utförande av planerade behandlingsinsatser
- Hjälp med vardagsstruktur främst i samband med kvällsrutiner
- Dokumentation
- Praktiska moment såsom städning mm
Tjänsten innebär arbete enligt rullande schema där arbete sker vaken natt. Visst kvällsarbete kan förekomma. Tjänsten beräknas vara ca 85%.
Vi söker dig som
Har en relevant utbildning och/eller erfarenhet inom området, t.ex. socialpedagog, behandlingspedagog eller liknande. Arbete i liknande verksamhet, utbildning i MI, TMO eller liknande är meriterande. Du har en kunskap kring NPF och behärskar att arbeta utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.
Du besitter en god förmåga att samarbeta i team och kommunicerar väl i tal och skrift. Vi tror även att du har ett starkt engagemang för behandlingsarbete och ungdomars välmående och utveckling. Du besitter en personlig mognad, är noggrann och har empati för andra människor.
Att kunna anpassa sig till nya situationer och en hög flexibilitet är även viktiga förmågor för att lyckas i arbetet.
Krav för denna tjänst:
- Relevant utbildning eller erfarenhet.
- Körkort B.
-Registerutdrag från belastningsregistret
Anställningsform: Visstidsanställning, med möjlighet till tillsvidaretjänst. Arbetsomfattning kan regleras till ca 85% om så önskas.
Start för denna tjänst: Enligt överenskommelse.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag eller kontakta oss om du vill veta mer. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Då vi gör löpande urval tar vi gärna emot din ansökan så snart som möjligt.

Ansök nu

Behandlare

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Nov 2
Behandlare 4:e Våningen
4:e Våningen i Jönköping har bedrivit HVB i centrala Jönköping sedan 2001. Verksamheten erbjuder boende på HVB samt i stödlägenheter för ungdomar som har behov av placering och professionellt stöd av vuxna dygnet runt. I samråd med uppdragsgivare och ungdom skapar vi flexibla lösningar med anpassat stöd omkring skola, fritid, mående, boende, nätverk etc. Företaget har idag ca 20 anställda och en stabil personalgrupp med en hög kompetensnivå.
Vi utvecklar och utökar vår verksamhet med nya tjänster och uppdrag.
Om tjänsten
Vi söker nu efter behandlingspersonal till vårt HVB i centrala Jönköping.
Som behandlingspersonal på 4:e våningen arbetar du i team tillsammans med övrig behandlingspersonal, samordnare och ledning.
Arbetsbeskrivning
I din roll som behandlare kommer du att vara en central del av de placerade ungdomarnas vardag. Du kommer att vara ett stöd kring såväl praktiska moment såsom ADL, matlagning mm men även en stor del kring samtal, emotionellt stöd och omtanke. Arbetet planeras tillsammans med övriga i teamet på enheten och utgår från uppdrag och vårdplan.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Utförande av planerade behandlingsinsatser
- Träning av ADL-färdigheter med ungdomar
- Uppföljning av behandlingsinsatser tillsammans med övriga i teamet
- Behandlingssamtal
- Kontaktmannaskap
- Kontakt med vårdinstanser och myndigheter
- Kontakt med anhöriga och nätverk
Tjänsten innebär arbete enligt rullande schema där arbete sker kväll och helg men även visst dagtidsarbete. Sovande jour kan ingå i tjänsten.
Vi söker dig som
Har en relevant utbildning inom området, t.ex. socialpedagog, behandlingspedagog eller liknande. För att lyckas i denna tjänst tror vi att du tidigare arbetat inom behandling med barn & ungdomar. Arbete i liknande verksamhet, utbildning i MI, TMO eller liknande är meriterande. Du har en god kunskap kring NPF och behärskar att arbeta utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.
Du besitter en god förmåga att samarbeta i team och kommunicerar väl i tal och skrift. Vi tror även att du har ett starkt engagemang för behandlingsarbete och ungdomars välmående och utveckling. Du besitter en personlig mognad, är noggrann och har empati för andra människor.
Då vi lägger en stor vikt kring relationsarbete i vår behandling behöver du ha en god förmåga att skapa relation med barn & ungdomar.
Att kunna anpassa sig till nya situationer och en hög flexibilitet är även viktiga förmågor för att lyckas i arbetet.

Krav för denna tjänst:
- Relevant utbildning.
- Körkort B.
-Registerutdrag från belastningsregistret

Anställningsform: Tillsvidare, med inledande 6 månaders provanställning.
Start för denna tjänst: Enligt överenskommelse, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag eller kontakta oss om du vill veta mer. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Då vi gör löpande urval tar vi gärna emot din ansökan så snart som möjligt.

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingspedagoger

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Okt 31
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Med stöd av dina kunskaper  inom vård- och behandlingsarbete bidrar du aktivt till att behandlingsplaner fullföljs. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete, och bidrar bland annat till rättssäkerhet, planering och uppföljning av vår verksamhet. Du bidrar till att säkerheten upprätthålls enligt våra rutiner och du medverkar till att vardagen flyter på med skolgång, städning, matlagning med mera.Kontaktmannaskap är också en av dina arbetsuppgifter. I arbetet kan det även ingå att vara handledare åt nya medarbetare och praktikanter. Det här är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta människor i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.

Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt. 

Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.

Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning på 10 veckor.  I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.

Kvalifikationer
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Du ska också ha: 


• Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller utbildning från högskola som vi bedömer likvärdig
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift

På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.

Anställning: 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. 

Antal tjänster: 2 

Befattningen kommer att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll ska genomföras före beslut om anställning.

Fackliga representanter:
Klara Goh, SACO-S, 010-453 39 00, Klara.Goh@stat-inst.se
Abdoulaye Soukouna, OFR,  010-453 39 00, abdoulaye.soukouna@stat-inst.se
Amanda Johansson, SEKO, 010-453 39 00, amanda.johansson@stat-inst.se

Ansökan: 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2023-11-20.

Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. 

 
 
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

Behandlingsassistent som vill bidra till livsviktig förändring

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Okt 11
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Stigby på Visingsö har plats för ett 30-tal ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en MBB-avdelning (mottagning- och behovsbedömning), fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.

Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning.

Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva.

Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner och  dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar/klienter får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden.

Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor såsom behandlingspedagoger och behandlingssamordnare har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.  

Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt. 

Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.

Tjänstgöringsschemat för behandlingsassistenter är pendlarvänligt och väl anpassat, även för dig som bor lite längre bort. Under en månad för du ca fyra resor till Visingsö. Komprimerad tjänstgöring ger nio dagars sammanhållen ledighet var 3:e vecka.

Vi som arbetar här pendlar ofta tillsammans från Jönköping och resan med bil och färja tar ca 1 timme.

Friskvårdsbidrag erbjuds alla anställda. I staten finns även många förmåner, se vidare på http://www.stat-inst.se/arbeta-hos-oss/formaner/

Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning på 10 veckor. I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.

Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. 

Du ska även ha:


• Avslutad gymnasieutbildning
• Erfarenhet av arbete med människor i en utsatt livssituation t.ex. inom psykiatri, HVB- verksamhet, eller vård- och omsorg. 
• B- körkort 
• God svenska i tal och skrift
• Kan du stimulera och utveckla ungdomarnas fritidsintressen och har erfarenhet av arbete med ungdomars fritid är detta meriterande

Du delar vår vision att vara en plats för förändring och det genomsyrar ditt bemötande, engagemang och förhållningssätt.

På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.

Anställning: 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

 

Fackliga representanter:
Klara Goh, SACO-S, 010-453 39 00, Klara.Goh@stat-inst.se
Abdoulaye Soukouna, OFR,  010-453 39 00, abdoulaye.soukouna@stat-inst.se
Amanda Johansson, SEKO, 010-453 39 00, amanda.johansson@stat-inst.se

Ansökan: 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2023-11-01.

Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. 

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingssamordnare

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Sep 26
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Stigby på Visingsö har plats för ett 30-tal ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en MBB-avdelning (mottagning- och behovsbedömning), fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.

Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingssamordnare hos SiS ett meningsfullt arbete. Utgångspunkten i vårt behandlingsarbete är att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du arbetar i ett team av engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå goda resultat. Som behandlingssamordnare kommer du att planera, genomföra och följa upp programverksamhet. Du håller behandlingssamtal och har ett särskilt ansvar för dokumentation och de formulär och instrument som används i behandlingen. Du samverkar med olika funktioner kring kartläggning, upprättande och uppföljning av behandlingsplaner. I uppdraget som behandlingssamordnare ingår även ett extra ansvar för att handleda nya medarbetare och praktikanter. Ett viktigt gemensamt uppdrag för alla medarbetare är att bidra till att skapa en trygg miljö och säkerställa att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.

Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.  

Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, är empatisk och kan skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också en god förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. I din roll som behandlingssamordnare kommer du ha eget ansvar för flera insatser i behandlingsplanen samt ansvar på avdelningen som kräver erfarenhet och förmåga att samordna det arbetet. Du behöver då vara bara på att planera och strukturera ditt arbete, kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Då behandlingsarbetet dokumenteras och diskuteras med flera olika aktörer ställs höga krav på god svenska i såväl tal som skrift.

Du ska även ha: 


• Lämplig högskoleutbildning, till exempel socionom, socialpedagog eller annan vård/beteendevetenskaplig utbildning, alternativt eftergymnasial utbildning som t.ex. behandlingspedagog, med gedigen erfarenhet av arbetsuppgifterna.
• Erfarenhet av att bedriva motivations- och behandlingsarbete enskilt och/ eller i grupp.
• God svenska i tal och skrift.
• B- körkort

Du delar vår vision att vara en plats för förändring och det genomsyrar ditt bemötande, engagemang och förhållningssätt. 

På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.

Anställning: 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. 


Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll ska genomföras före beslut om anställning.

Fackliga representanter:
Klara Goh, SACO-S, 010-453 39 00, Klara.Goh@stat-inst.se
Abdoulaye Soukouna, OFR,  010-453 39 00, abdoulaye.soukouna@stat-inst.se
Amanda Johansson, SEKO, 010-453 39 00, amanda.johansson@stat-inst.se

Ansökan: 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2023-10-17.

Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. 

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistenter, timvikarier

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Sep 26
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Stigby på Visingsö har plats för ett 30-tal ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en MBB-avdelning (mottagning- och behovsbedömning), fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.

Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning.

Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva.

Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner och  dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar/klienter får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden.

Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor såsom behandlingspedagoger och behandlingssamordnare har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.  

Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.

Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.

Tjänstgöringsschemat för behandlingsassistenter är pendlarvänligt och väl anpassat, även för dig som bor lite längre bort. Under en månad för du ca fyra resor till Visingsö. Komprimerad tjänstgöring ger nio dagars sammanhållen ledighet var 3:e vecka.

Vi som arbetar här pendlar ofta tillsammans från Jönköping och resan med bil och färja tar ca 1 timme.

Vi söker nu timvikarier till SiS Ungdomshem Stigby.

Friskvårdsbidrag erbjuds alla anställda och detta gäller även dig som timvikarie. I staten finns även många förmåner, se vidare på http://www.stat-inst.se/arbeta-hos-oss/formaner/

Som timvikarie på SiS kommer du att genomgå en anpassad introduktionsutbildning för att rusta dig inför ditt uppdrag.

Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. 

Du ska även ha:


• Avslutad gymnasieutbildning
• Erfarenhet av arbete med människor i en utsatt livssituation t.ex. inom psykiatri, HVB- verksamhet, eller vård- och omsorg
• B- körkort 
• God svenska i tal och skrift
• Kan du stimulera och utveckla ungdomarnas fritidsintressen och har erfarenhet av arbete med ungdomars fritid är detta meriterande

Du delar vår vision att vara en plats för förändring och det genomsyrar ditt bemötande, engagemang och förhållningssätt.

På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.

Anställning: 
Tjänsten gäller en timanställning.

Tillträde efter överenskommelse.

Intervjuer sker löpande.

Antal tjänster: 5

 

Fackliga representanter:
Klara Goh, SACO-S, 010-453 39 00, Klara.Goh@stat-inst.se
Abdoulaye Soukouna, OFR,  010-453 39 00, abdoulaye.soukouna@stat-inst.se
Amanda Johansson, SEKO, 010-453 39 00, amanda.johansson@stat-inst.se

Ansökan: 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2023-10-17.

Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. 

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

Var är du?

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Aug 21
VAR ÄR DU?
Esotera AB söker vuxenstöd till barn/ungdom. En trygg vuxen, med gedigen arbetslivserfarenhet, som har kompetens kring barn och ungdomar. Personen (eller så skriver vi du) ska vara omtänksam, ansvarstagande, ha ett gott bemötande, lätt för att samarbeta samt vara flexibel.
Uppdraget utförs lokalt och innebär olika arbetsuppgifter kopplade till ungdomens/barnets förutsättningar och behov.
Arbetstiden är varierande - dag, kväll samt helg.
Ansökan med CV och personligt brev mailas till mia@esotera.se
Tjänsten kan komma att tillsättas under rekryteringstiden då alla ansökningar tittas igenom när de inkommer. Skicka därför in din ansökan redan idag.
Sista ansökningsdag 2023-10-15

Ansök nu

Behandlingspersonal till HVB Kärrarp, vikariat

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Sep 11
Individ- och familjeomsorgen

Är du en stabil person som skapar goda relationer? Har du erfarenhet från arbete inom behandling/HVB? Då har du ett vikariat att söka på HVB Kärrarp.

HVB Kärrarp organiseras inom kommunens individ- och familjeomsorg. Målgruppen är flickor 13–20 år med psykosocial-, beteendeproblematik och/eller neuropsykiatriska funktionshinder. Boendet har sju platser varav en akutplats och placeringarna sker med stöd av SoL eller LVU. Vi har verksamhet igång dygnet runt och har i dagsläget en vaken nattpersonal och en sovande jour under nattetid och 2-3 personal dag- och kvällstid samt samordnare och enhetschef. Verksamheten har tillstånd för både pojkar och flickor sedan 2021, men har idag endast flickor placerade.

Ditt nya jobb
Som ungdomsbehandlare ansvarar du tillsammans med dina kollegor för den dagliga omsorgen av ungdomarna i en hemlik miljö. Motivation, struktur, stöd och förtroende är viktiga delar i arbetet. Motivation till skolgång och fritidsaktiviteter ingår som en naturlig del. Till grund för arbetet ligger ett systemiskt förhållningssätt som syftar till att frigöra resurser hos den enskilde individen, i familjen och i hela nätverket. Olika former av behandlingssamtal ingår i behandlingsutbudet för att nå en förändring, såsom familjesamtal, individuella samtal och föräldrastödssamtal.

Verksamheten bygger på en systemteoretisk grund och ett salutogent förhållningssätt. Det som redan fungerar ska tas tillvara. Stor vikt läggs vid social färdighetsträning, arbete med familj och nätverk och fungerande skolgång. Verksamheten har ett tydligt fokus på att skapa goda relationer mellan ungdomar och personal. Att bli förstådd, lyssnad på och tagen på allvar ser vi som en förutsättning för att förändring ska komma till stånd. Ungdomarna ska möta en förutsägbar struktur, intensitet i behandlingen och ständig vuxennärvaro.

Din kompetens
Vi söker dig som är socionom, social-/behandlingspedagog, arbetsterapeut, sjuksköterska eller har annan relevant examen. Som person ska du vara engagerad, uthållig, stresstålig och nyfiken på människors olikheter. Det är meriterande om du har kompetens inom psykiatri.

Utbildning i systemteori, lågaffektivt bemötande, anknytningsteori, dialektisk beteendeterapi och neuropsykiatri är meriterande samt erfarenhet av arbete med ungdomar som har olika typer av problemskapande beteende. Du är en stabil person som kan ge människor ett respektfullt bemötande och kan skapa en balans för att ge behandlingsframgång. Vi ser att du är en förtroendeingivande person som kan skapa och bibehålla goda relationer.

Administrativ vana är en förutsättning för att hantera dokumentationen i arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

B-körkort är ett krav.

Vad erbjuder vi?
Länk till förmånslistan på jonkoping.se: https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun. (https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html)

Upplysningar
Rekryteringen avser 1-2 tidsbegränsade vikariat, heltid, med tillträdes- och slutdatum enligt överenskommelse. Förlagda arbetstider är dag, kväll och jour samt helgtjänstgöring.

Vi använder oss av löpande rekrytering och intervjuer vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Provanställning kan komma att tillämpas. För att underlätta rekryteringen ber vi dig att bifoga relevanta betyg/intyg.

Före anställning ska utdrag lämnas från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister enligt bestämmelserna i lagen (2007:171) om registerkontroll vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. Ta med detta vid en intervju.

B-körkort är ett krav och du ska kunna framföra både manuell- och automatväxlad bil i tjänsten.

Kontakt
Simon Sandberg, enhetschef
Tel: 036-10 52 44
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/


Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Timvikarier till HVB Prinseryd och HVB Kärrarp

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Sep 11
Individ- och familjeomsorgen

Är du drivande i det du gör och kan skapa goda relationer med ungdomar? Är du analytisk och beslutsam och kan stötta placerade ungdomar på deras väg till självständighet? Om svaret är ja, sök tjänst som timvikarierande behandlingspersonal på HVB Prinseryd eller HVB Kärrarp.

HVB Prinseryd: Målgruppen är pojkar 13-20 år med psykosocialproblematik, beteendeproblematik och/eller neuropsykiatriska funktionshinder. Boendet kommer att ha 8 platser och möjliggör även akutplaceringar dygnet runt. Placeringarna sker med stöd av SoL eller LVU. Ungdomen ska i hög grad vara delaktig i planeringen och behandlingsplaneringen ligger till grund för samtliga insatser som blir aktuella under placeringstiden.

HVB Kärrarp:
Organiseras inom kommunens individ- och familjeomsorg. Målgruppen är flickor 13 – 20 år med psykosocial-, beteendeproblematik och/eller neuropsykiatriska funktionshinder. Boendet har sju platser varav en akutplats och placeringarna sker med stöd av SoL eller LVU. Vi har verksamhet igång dygnet runt och har i dagsläget en vaken nattpersonal och en sovande jour under nattetid och 2-3 personal dag- och kvällstid samt samordnare och enhetschef.

Verksamheten bygger på systemteoretisk grund, ett salutogent förhållningssätt. Det som redan fungerar ska tas tillvara. Stor vikt läggs vid social färdighetsträning, arbete med familj och nätverk och fungerande skolgång. Verksamheten har ett tydligt fokus på att skapa goda relationer mellan ungdomar och personal. Att bli förstådd, lyssnad på och tagen på allvar ser vi som en förutsättning för att förändring ska komma till stånd. Ungdomarna ska möta en förutsägbar struktur, intensitet i behandlingen och ständig vuxennärvaro.

Ditt nya jobb
Som ungdomsbehandlare ansvarar du tillsammans med dina kollegor för den dagliga omsorgen av ungdomarna i en hemlik miljö. Motivation, struktur, stöd och förtroende är viktiga delar i arbetet. Motivation till skolgång och fritidsaktiviteter ingår som en naturlig del. Till grund för arbetet ligger ett systemiskt förhållningssätt som syftar till att frigöra resurser hos den enskilde individen, i familjen och i hela nätverket. Olika former av behandlingssamtal ingår i behandlingsutbudet för att nå en förändring, såsom familjesamtal, individuella samtal och föräldrastödssamtal.

Din kompetens
Vi söker dig som är socionom, behandlingspedagog, arbetsterapeut, socialpedagog eller har annan relevant examen. Som person ska du vara driven, strukturerad, uthållig, stresstålig och nyfiken på människors olikheter. Att du inger förtroende samt har förmåga att skapa och bibehålla relationer över tid är mycket viktigt.

Det är meriterande om du har kompetens inom missbruk och neuropsykiatriska funktionshinder. Även utbildning i systemteori, lågaffektivt bemötande, anknytningsteori och dialektisk beteendeterapi är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Övrigt
Rekryteringen avser flertalet tjänster som timvikarie på respektive HVB med tillträde enligt överenskommelse. Förlagda arbetstider är dag, kväll och jour samt helgtjänstgöring. Vi använder oss av löpande rekrytering och intervjuer vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Provanställning kan komma att tillämpas.

Före anställning ska utdrag lämnas från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister enligt bestämmelserna i lagen (2007:171) om registerkontroll vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. Ta med detta vid en intervju.

B-körkort är ett krav och du ska kunna framföra både manuell- och automatväxlad bil i tjänsten.


Kontakt
Simon Sandberg, enhetschef HVB Kärrarp
Tel: 036-10 52 44
Patrik Öjhage, enhetschef HVB Prinseryd
Tel: 036-10 77 13

Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Timpersonal Team J-son

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Sep 6
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobbet som timpersonal hos oss på Team J-son Humana. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.Om tjänstenVi söker nu timanställd personal till vår verksamhet.  Brinner Du för att arbeta med barn och unga med neuropsykiatriska- samt intellektuella funktionsvariationer så kanske detta är ett jobb för dig!


I vår verksamhet arbetar personalen dygn där cirka 8-9 dygn per månad utgör en heltidstjänst. Vi arbetar i fantastiska team av funktioner där vår uppgift är att infria vårduppdrag och skapa en anpassad vardag fylld av omsorg. Du kommer att följa den unga i vardagen samt vara ett stöd och en hjälp för den unga att lyckas. Resor till och från fritidsaktiviteter förekommer vilket gör att det för oss är ett krav att Du har körkort samt känner dig bekväm i att köra bil.


Du ska agera som en god vuxen förebild samt vara professionell och nytänkande. Du följer direktiv, lagar och förordningar. Du ska drivas av engagemang samt vara prestigelös. Att Du har ett gott bemötande är självklart för oss samt att Du kan möta varje individ utifrån vart denne befinner sig. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande vilket är viktigt att Du som söker förstår vikten av.


Medarbetarens uppgift är utöver att säkerställa en hemlik och trygg miljö även att planera tillvaron samt anpassa bemötandet utifrån den ungas förutsättningar. I samverkan med gruppchef, hälsoteam och skola lägger medarbetaren upp strategier för ett gemensamt förhållningssätt och bemötande.


Det krävs av dig att Du kan arbeta självständigt samt vara trygg i att fatta egna beslut, självklart med stöd från din omgivning. Våra ungdomar på HVB bor enskilt i lägenheter tillsammans med personal vilka arbetar ensamma under dygnet.


Vi ser gärna att Du som söker har en relevant eftergymnasial utbildning anpassad för vår målgrupp så som exempelvis socialpedagog, socionom, pedagogisk utbildning eller liknande. Då vårt tillstånd gäller barn och unga mellan 10-23 år så är Du som söker 23 år eller äldre.Att jobba på HumanaPå Humana arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar. Våra värdegrundsord är ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig.Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del av detta arbete.

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistenter, timvikarier

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Aug 28
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Stigby på Visingsö har plats för ett 30-tal ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en MBB-avdelning (mottagning- och behovsbedömning), fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.

Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning.

Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva.

Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner och  dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar/klienter får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden.

Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor såsom behandlingspedagoger och behandlingssamordnare har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.  

Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.

Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.

Tjänstgöringsschemat för behandlingsassistenter är pendlarvänligt och väl anpassat, även för dig som bor lite längre bort. Under en månad för du ca fyra resor till Visingsö. Komprimerad tjänstgöring ger nio dagars sammanhållen ledighet var 3:e vecka.

Vi som arbetar här pendlar ofta tillsammans från Jönköping och resan med bil och färja tar ca 1 timme.

Vi söker nu timvikarier till SiS Ungdomshem Stigby.

Friskvårdsbidrag erbjuds alla anställda och detta gäller även dig som timvikarie. I staten finns även många förmåner, se vidare på http://www.stat-inst.se/arbeta-hos-oss/formaner/

Som timvikarie på SiS kommer du att genomgå en anpassad introduktionsutbildning för att rusta dig inför ditt uppdrag.

Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer.

Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. 

Du ska även ha:


• Avslutad gymnasieutbildning
• Ingen erfarenhet krävs men vi ser gärna att du är under utbildning i socialt arbete, alternativt har prövat på att arbeta med ungdomar i yrkeslivet eller i fritidsverksamhet
• B- körkort 
• God svenska i tal och skrift
• Kan du stimulera och utveckla ungdomarnas fritidsintressen och har erfarenhet av arbete med ungdomars fritid är detta meriterande

Du delar vår vision att vara en plats för förändring och det genomsyrar ditt bemötande, engagemang och förhållningssätt.

Anställning: 
Tjänsten gäller en timanställning.

Tillträde efter överenskommelse.

Intervjuer sker löpande.

Antal tjänster: 5

 

Fackliga representanter:
Klara Goh, SACO-S, 010-453 39 00, Klara.Goh@stat-inst.se
Abdoulaye Soukouna, OFR,  010-453 39 00, abdoulaye.soukouna@stat-inst.se
Amanda Johansson, SEKO, 010-453 39 00, amanda.johansson@stat-inst.se

Ansökan: 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2023-09-17.

Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. 

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

Behandlingspersonal till familjelikt HVB 9-13 år

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Aug 14
HVB Altero är ett strukturerat, familjelikt boende med 5 platser i en naturskön miljö som vänder sig till barn och unga från 9 till och med 13 a?r som uppvisar utåtagerande beteende i samspel med andra i sin hemmiljö, skolmiljö eller fritid. Barnen kan a?ven ha neuropsykiatriska funktionsnedsa?ttningar. Barnens problematik a?r omfattande och kräver professionellt stöd som inte kan fås i hemmet/familjehem.
Målsättningen under placeringstiden är att barnet ska skapa och utveckla nya färdigheter så att dennes vardag blir begriplig, hanterbar och meningsfull.
Vi söker nu efter engagerade och tålmodiga medarbetare till vårt team. Vi ser att du har studerat till behandlingspedagog, socialpedagog, socionom eller annan likvärdig utbildning som verksamheten anser vara relevant.
Barnen som bor hos oss förväntar sig att vi:
Bemöter dem utifrån deras behov.
Är nyfikna, lekfulla och utforskande.
Har lätt för att bygga upp och stärka relationer.
Är tålmodiga och har förmågan att ändra arbetssätt/förhållningssätt när behovet kräver det.

Utöver det besitter du förmågan att arbeta med andra för att gemensamt lösa uppgifter samt prioritera utifrån helheten vad som ska göras och i vilken ordning. Arbetstiderna är förlagda dag, kväll och helg samt sovande jourtjänstgöring.
Sysselsättningsgraden ligger på 100% och är till en början för 6 månader med möjlighet till förlängning.
Innan en anställning kan träda i kraft behöver du lämna ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
I denna rekrytering har vi löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Ansök nu

Boendeassistent, vaken natt

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Aug 29
HVB Bruksborg

Vi omorganiserar och utökar vår verksamhet nya Bruksborg och söker nu två stycken boendeassistenter till vaken nattjänst.


Är du en trygg person med hjärtat på rätta stället och brinner för dem som behöver extra stöd? Vill du vara med och arbeta inom nya Bruksborgs fantastiska verksamhet och göra skillnad för personer med missbruk och beroende? Stämmer detta in på dig så välkommen att söka tjänsten som boendeassistent hos oss!

Bruksborg är ett kommunalt HVB med 26 platser som arbetar med ett strukturerat verksamhetsinnehåll för män med missbruks- och beroendeproblematik. Bruksborg, som ligger i Norrahammar, erbjuder ett boende i en trygg och drogfri miljö med bemanning dygnet runt. Då vi nu omorganiserar och utökar vår verksamhet behöver vi två stycken boendeassistenter till vaken natt.

Ditt nya jobb
För oss är det viktigt att du har ett genuint intresse av att arbeta med de människor som verksamheterna riktar sig till. I mötet med människor utgår vi från människors förmågor och resurser för att främja hälsa. Bärande principer för oss som arbetar i socialtjänsten är människors delaktighet, inflytande och självbestämmande.

En stor del av arbetet nattetid innebär tillsyn av klienterna och att lösa kritiska situationer som kan uppstå. Att trygga, lugna och stötta är viktiga delar då nätterna ibland skapar stor oro hos våra boende. Under nattjänstgöringen kommer du också att utföra viss dokumentation samt även att utföra praktiska arbetsuppgifter.

Nattjänstgöringen hos oss på nya HVB Bruksborg innebär att du är vaken tillsammans med ytterligare en kollega för att kunna ge bästa möjliga stöd till de boende.

Din kompetens
Vi söker dig som är undersköterska, skötare eller personlig assistent. Har du tidigare arbetat inom missbruksvården samt har erfarenhet av och har arbetat med psykisk ohälsa är det meriterande. Vi ser även erfarenhet av nattarbete som en fördel. Du kan också ha en annan gymnasial utbildning, men då kräver vi att du tidigare har arbetat inom missbruksvården samt har erfarenhet av och kunskap kring psykisk ohälsa och missbruk.

Som person är du trygg och stabil, du bemöter människor på ett professionellt sätt och har lätt att skapa och upprätthålla relationer. Du behärskar svenska i tal-, läs-, och skrift.

Körkort B är ett krav för vår verksamhet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper i rekryteringen.

Vad erbjuder vi?
Länk till förmånslistan på jonkoping.se: https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun (https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html)

Upplysningar
Rekryteringen avser två tillsvidaretjänster, heltid, och gäller i första hand vaken natt men observera att annan arbetstid kan förekomma vid behov. Du kommer att arbeta varannan helg. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Vi vill att du bifogar relevanta betyg/intyg för att underlätta rekryteringen. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Kontakt
Ewa Blomqvist, enhetschef
Tel: 036-10 37 34

Fackliga representanter: Fackliga representanter (http://www.jonkoping.se/fackligasoc)


Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingspedagog som vill göra skillnad

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Aug 16
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Stigby på Visingsö har plats för ett 30-tal ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en MBB-avdelning (mottagning- och behovsbedömning), fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.

Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Med stöd av dina kunskaper  inom vård- och behandlingsarbete bidrar du aktivt till att behandlingsplaner fullföljs.

Dokumentation är en viktig del av ditt arbete, och bidrar bland annat till rättssäkerhet, planering och uppföljning av vår verksamhet. Du bidrar till att säkerheten upprätthålls enligt våra rutiner och du medverkar till att vardagen flyter på med skolgång, städning, matlagning med mera.Kontaktmannaskap är också en av dina arbetsuppgifter. I arbetet kan det även ingå att vara handledare åt nya medarbetare och praktikanter. Det här är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta människor i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.

Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt. 

Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.

Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning på 10 veckor.  I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.

 

Kvalifikationer
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Du ska också ha: 


• Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller examen från högskola som vi bedömer likvärdig
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift

På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.

Anställning: 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100 %). 

Tillträde 2023-12-01 eller enligt överenskommelse.

6 månaders provanställning tillämpas.
Urval och intervjuer sker löpande.

Antal tjänster: 3

Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll ska genomföras före beslut om anställning.

Fackliga representanter:
Klara Goh, SACO-S, 010-453 39 00, Klara.Goh@stat-inst.se
Abdoulaye Soukouna, OFR,  010-453 39 00, abdoulaye.soukouna@stat-inst.se
Amanda Johansson, SEKO, 010-453 39 00, amanda.johansson@stat-inst.se

Ansökan: 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2023-09-10.

 
 
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingssamordnare

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Aug 17
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Stigby på Visingsö har plats för ett 30-tal ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en MBB-avdelning (mottagning- och behovsbedömning), fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.

Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingssamordnare hos SiS ett meningsfullt arbete. Utgångspunkten i vårt behandlingsarbete är att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du arbetar i ett team av engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå goda resultat. Som behandlingssamordnare kommer du att planera, genomföra och följa upp programverksamhet. Du håller behandlingssamtal och har ett särskilt ansvar för dokumentation och de formulär och instrument som används i behandlingen. Du samverkar med olika funktioner kring kartläggning, upprättande och uppföljning av behandlingsplaner. I uppdraget som behandlingssamordnare ingår även ett extra ansvar för att handleda nya medarbetare och praktikanter. Ett viktigt gemensamt uppdrag för alla medarbetare är att bidra till att skapa en trygg miljö och säkerställa att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.

Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.  

Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, är empatisk och kan skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också en god förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. I din roll som behandlingssamordnare kommer du ha eget ansvar för flera insatser i behandlingsplanen samt ansvar på avdelningen som kräver erfarenhet och förmåga att samordna det arbetet. Du behöver då vara bara på att planera och strukturera ditt arbete, kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Då behandlingsarbetet dokumenteras och diskuteras med flera olika aktörer ställs höga krav på god svenska i såväl tal som skrift.

Du ska även ha: 


• Lämplig högskoleutbildning, till exempel socionom, socialpedagog eller annan vård/beteendevetenskaplig utbildning, alternativt eftergymnasial utbildning som t.ex. behandlingspedagog, med gedigen erfarenhet av arbetsuppgifterna.
• Erfarenhet av att bedriva motivations- och behandlingsarbete enskilt och/ eller i grupp.
• God svenska i tal och skrift.
• B- körkort

Du delar vår vision att vara en plats för förändring och det genomsyrar ditt bemötande, engagemang och förhållningssätt. 

På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.

Anställning: 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. 

Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll ska genomföras före beslut om anställning.

Fackliga representanter:
Klara Goh, SACO-S, 010-453 39 00, Klara.Goh@stat-inst.se
Abdoulaye Soukouna, OFR,  010-453 39 00, abdoulaye.soukouna@stat-inst.se
Amanda Johansson, SEKO, 010-453 39 00, amanda.johansson@stat-inst.se

Ansökan: 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2023-09-10.

Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. 

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

Trygga Barn - familjehem för våldsutsatta barn

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Aug 10
OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte.
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!
Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som placeras hos oss kan uttrycka trauma och psykisk ohälsa på olika sätt, allt från självdestruktivt beteende, traumadiagnoser, otrygg anknytning och panikångest.
Trygga Barn är den första familjehemsverksamheten i Sverige där alla barn som placeras hos oss får ett barnombud. Ett barnombud har sekretess mot familjehemmet för att tillgodose barnet god familjehemsvård och förhindra missförhållanden. Vi är också den första verksamheten i landet som har specialistkunskap om narcissistiskt våld och känslomässigt våld.
I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer!
Hos oss får alla familjer kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson.
Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade.??Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjer som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.??
Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Trygga Barn dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.?
Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn! Vi har som krav att barnet kan få ett eget sovrum oavsett om ni vill ta emot ett spädbarn. För oss är barns integritet viktigt. Om det krävs att du ska vara tjänsteledig så kommer vi kompensera dig för inkomstbortfallet.
Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.?
Familjehem?
Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet.
Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.??
Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.??
En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.
För att kunna bli familjehem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.?
Jourhem?
Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.??
För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.?
Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.??
Alla jour- och familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.??
Ansökan?
Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev och svara på följande frågor:?
Vad är din anledning till att ta an uppdraget som familjehem/jourhem för barn utsatta för våld i hemmet??
Har du egna erfarenheter av våld i nära relationer? Om ja, har du bearbetat detta??
Har du tidigare erfarenhet av barn? Antingen egna eller inom arbetet??
Har du erfarenhet av socialt arbete?
Har du tidigare varit jour- och familjehem? Då ser vi gärna att du kontaktar den kommun som har utrett dig och begär ut din utredning så vi kan få ta del av den.
Har du förmåga till självmedvetenhet och kan erhålla feedback???
Vad tror du skulle vara den största utmaningen för familjehemsuppdraget??
Hur många barn/vuxna har du möjlighet att ta emot??
Har du tidigare blivit dömd eller polisanmäld för något brott som regleras i Brottsbalken kapitel 3, 4 eller 6?
Ditt personliga brev samt CV ska sedan skickas till ansvarig verksamhetschef.?
Rekrytering sker löpande.
Vi undanber alla olika typer av rekryteringsbolag i rekryteringsprocessen.

Ansök nu

Engagerad behandlingspersonal till HVB för kvinnor

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Aug 21
Ebba HVB söker dig som har ett engagemang och intresse av att arbeta med kvinnor med missbruksproblematik, psykisk ohälsa samt våldsutsatthet. Till denna tjänst önskas endast kvinnliga sökande.
Ebba HVB är ett behandlingshem för kvinnor i åldrarna 21 - 55 år. Vi arbetar utifrån ett strukturerat behandlingskoncept med KBT och miljöterapi i grunden. Vi har tre anställda terapeuter och en psykolog som sköter den huvudsakliga behandlingen inom de olika områdena, men söker dig som vill arbeta med våra klienter i vardagen och som har ett otroligt viktigt arbete att hjälpa våra klienter till en fungerande vardag utan missbruk och med en bättre hälsa.
Den vi söker ska vara orädd, trygg i dig själva, ha en ängels tålamod, god egen självkännedom, god planerare, kunna samarbeta med såväl personal som våra klienter, och ha en stor portion humor och glatt humör. Du ska vara beredd på att hugga i och jobba då det ibland kan vara tufft med mycket känslor.
I arbetsuppgifterna ingår att delta i klienternas vardag, vara kontaktperson till en eller flera klienter, dokumentation, närvara på olika möten med myndigheter samt delta i behandlingsplaneringen. Du ska kunna tala och skriva svenska flytande då det ingår mycket dokumentation i arbetet.
Hos oss får våra klienter ta med sig sina husdjur så ett intresse av djur är ett plus.
Arbetstiden är förlagd till dag/kväll och helg, även sovande jour ingår i tjänsten. Denna tjänst avser en visstidsanställning och är deltid på fast schema med star omgående.
Låter det intressant och du passar in på vad vi söker, tveka inte att söka. Urval sker löpande, tillträde senast 1 september så snabba ryck.
Du ska vid eventuell intervju kunna uppvisa ett utdrag ur polisens misstanke och brottsregister för att komma ifråga för anställning. Ev. kan drogtest komma att tas.
Ebba HVB är politiskt och religiöst oberoende.

Ansök nu

Kontaktperson Skyddat boende

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Jul 27
Sandhem Gruppen bedriver skyddat boende och konsultativa familjehem anpassade för vuxna, kvinnor som män, barn, par och HBTQ-personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.
Vårt motto är "Med individen i fokus." och syftet är att kunna vara en del i något större för att göra förändring för enskild individ, men också kunna påverka samhället i stort och verka för att tillsammans ska en tryggare framtid.
Sandhem gruppen söker två timanställda boendestödjare/kontaktpersoner till vårt växande team. I rollen som kontaktperson utgår du ifrån våra klienters individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Du stödjer och vägleder med bland annat samhällskontakter, planering av veckan, . En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera våra klienter till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid.
Om jobbet
Arbetet passar dig som är tolerant i din människosyn, har stor förståelse för olika kulturer och ser det positiva i varje individ du möter. Du fäster stor vikt vid systemisk teorigrund i din yrkesroll och är van med att samarbeta med brukare, deras nätverk, socialtjänsten samt andra offentliga instanser. Du drivs av ett starkt engagemang för målgruppen, är trygg som person samt har förmågan att hålla dig lugn i stressade och krävande situationer.
Arbetet som boendestödjare innebär en kombination av olika arbetsmoment som psykosocialstöd (samtal, stötta, motivera), social dokumentation (upprätta genomförandeplan, journalföring), säkerhet (upprätta skyddsplan, trygghetsplan) samt praktiska hushållssysslor (städ, tvätt, matlagning). För att klara av arbetet måste du som person vara flexibel, lyhörd, prestigelös och lösningsfokuserad.
Kvalifikationer
Vi ställer krav på att du är självgående, ansvarstagande och lösningsfokuserad. Du behöver förmedla en grundtrygghet och ha en personlig mognad. Du ska vara lyhörd, empatisk och ha lätt för att samarbeta med andra. Då arbetet kräver daglig dokumentation krävs god datavana samt att du behärskar svenska i tal och skrift väl samt inneha B-körkort.
Arbetstiderna varierar och du förväntas kunna arbeta både bekväma och obekväma arbetstider.
Meriterande;
Ha tidigare erfarenhet av att arbeta med sociala frågor och social utsatthet (ex. hedersrelaterat våld, PTSD, självskadebeteende m.fl.)
Ha arbetat på HVB, SiS, LSS, skyddat boende, daglig verksamhet och/eller personlig assistans
Ha kunskaper i andra språk
Ha goda datakunskaper i OfficepaketetRekrytering sker fortlöpande, ansök senast 2023-08-31. Tjänsten kan komma att tillsättas innan tiden löpt ut.

Ansök nu

Familjehemskonsulent till Sandhem Gruppen i Jönköping

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Jul 27
Sandhem Gruppen bedriver skyddat boende och konsultativa familjehem anpassade för vuxna, kvinnor som män, barn, par och HBTQ-personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.
Vårt motto är "Med individen i fokus." och syftet är att kunna vara en del i något större för att göra förändring för enskild individ, men också kunna påverka samhället i stort och verka för att tillsammans ska en tryggare framtid.
Vi söker:
Två familjehemskonsulenter för timanställning som kan utgå från vårt kontor i Jönköping.
Du ansvarar för att driva ditt arbete framåt och arbetet ställer krav på självständighet. Du har ansvar för att bistå familjehemmen med stöd och handledning. Du rekryterar och utreder familjehem samt deltar vid matchning av förfrågningar. Tillsammans med dina kollegor anordnar du utbildningsdagar till familjehemmen.
Du har en hög service och tillgänglighet gentemot vår uppdragsgivare som är socialtjänsten och ett nära samarbete med ansvarig socialsekreterare. Du rapporterar både skriftligen och personligen till uppdragsgivaren och din närmaste chef.
Arbetet kräver att du har körkort.
Dina kvalifikationer
Du ska ha en eftergymnasial utbildning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har lust att tillsammans i arbetslaget göra skillnad för de barn och ungdomar du möter i din yrkesroll. Du ska ha god datorvana samt goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.


Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsdagen hunnit löpa ut.

Ansök nu

Vi söker semestervikarier till Vilhelmsro

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Feb 14
Verksamheten
Behandlingsinsats Vilhelmsro är ett utrednings- och behandlingshem som tar emot barn och ungdomar från hela landet i åldrarna 9-16 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. På barnenheten har vi plats för 7 barn och ungdomar. Våra främsta behandlingsmetoder är relationsskapande, struktur, tydlighet och lågaffektivt bemötande.

Vi har även en familjeenhet som ligger separat från barnenheten och har plats för en familj med barn mellan 0-18 år. Här placeras familjer för utredning eller behandling.

Tjänsten
Att jobba dag/kväll/helg innebär praktiskt att du deltar i barnens fritidsaktiviteter, lagar mat och håller i dagliga rutiner. En viktig del i arbetet handlar om att jobba med struktur och tydlighet för att skapa trygghet och förutsägbarhet för våra barn och ungdomar. Att kunna möta ett barn/ungdom i affekt lågaffektivt är en grundläggande egenskap för att kunna jobba hos oss. Du ska även kunna möta barnens och vårdnadshavarnas problematik på ett professionellt och respektfullt sätt. Du ska ha förmåga att reflektera över dig själv och ditt eget bemötande och kunna ändra ditt eget bemötande beroende på vad du vill ha för önskad effekt i barnets beteende.

Att jobba kväll/natt innebär utöver det som nämnts även en del städuppgifter i verksamheten.

I teamet ingår behandlingspedagoger, verksamhetschef, behandlingssamordnare och behandlingssekreterare.

Vi söker
Vi söker nu dig som är en trygg och stabil person som kan möta barn och ungdomar i kris.

Att arbeta med barn och ungdomar på ett HVB-hem ställer stora krav på din förmåga till tålamod och att i din yrkesroll skapa tillitsfulla relationer med barn/ungdomar, kollegor och vårdnadshavare. Vi söker en person som kan arbeta självständigt men samtidigt har förmågan att följa verksamhetens rutiner och struktur. Andra viktiga egenskaper är en grundhållning av respekt, jämlikhet och vänlighet.

Formella krav
Vi söker dig som studerar till behandlingspedagog, socialpedagog, socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig.

Du behöver ha B-körkort.

Meriterande är tidigare arbete på HVB, erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i kris.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förutsättningar för tjänsten
Du arbetar antingen dag/kväll/jour/helg eller kväll/natt/jour/helg på schema.

Rekryteringsprocessen
Anställningsintervjuer sker löpande. Tillsättning av vikariaten kan ske under ansökningstiden, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.

Utdrag ur belastningsregister och bakgrundskontroll görs innan anställning.

Om anställningen
Lön
Lön enligt överenskommelse.

Lönetyp: Timlön.

Anställningsvillkor
80 % - 95% tjänstgöringsgrad

Var ligger arbetsplatsen?
Arbetsplatsen ligger i Adelöv i Tranås, Jönköpings län.

Arbetsgivaren
Behandlingsinsats Vilhelmsro AB

Adelöv Söderby 1

573 98 Tranås

Kontakt
Lise-Lotte Jansson, Verksamhetschef

073-850 91 14

lise-lotte.jansson@activeomsorg.se

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistenter, sommar- och timvikarier

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Jun 9
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Stigby på Visingsö tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Institutionen bedriver eftervård.

Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning.

Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva.

Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner och  dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar/klienter får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden.

Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor såsom behandlingspedagoger och behandlingssamordnare har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.  

Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.

Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.

Tjänstgöringsschemat för behandlingsassistenter är pendlarvänligt och väl anpassat, även för dig som bor lite längre bort. Under en månad för du ca fyra resor till Visingsö. Komprimerad tjänstgöring ger nio dagars sammanhållen ledighet var 3:e vecka.

Vi som arbetar här pendlar ofta tillsammans från Jönköping och resan med bil och färja tar ca 1 timme.

Vi söker nu flera sommarvikarier/timvikarier till SiS Ungdomshem Stigby.

Friskvårdsbidrag erbjuds alla anställda och detta gäller även dig som timvikarie. I staten finns även många förmåner, se vidare på http://www.stat-inst.se/arbeta-hos-oss/formaner/

Som sommarvikarie på SiS kommer du att genomgå en anpassad introduktionsutbildning för att rusta dig inför ditt uppdrag.

Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer.

Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. 

Du ska även ha:


• Avslutad gymnasieutbildning
• Ingen erfarenhet krävs men vi ser gärna att du är under utbildning i socialt arbete, alternativt har prövat på att arbeta med ungdomar i yrkeslivet eller i fritidsverksamhet
• B- körkort 
• God svenska i tal och skrift
• Kan du stimulera och utveckla ungdomarnas fritidsintressen och har erfarenhet av arbete med ungdomars fritid är detta meriterande

Du delar vår vision att vara en plats för förändring och det genomsyrar ditt bemötande, engagemang och förhållningssätt.

Fackliga representanter
Rebecca Beltramo, SACO-S

rebecca.beltramo@stat-inst.se

010-453 39 89

Abdoulaye Soukouna, OFR

abdoulaye.soukouna@stat-inst.se

010-453 39 30

Amanda Johansson, SEKO

amanda.johansson@stat-inst.se

010-453 39 00

Anställning
Tjänsten gäller timanställning/säsongsanställning/sommarjobb.

Efter överenskommelse under juni till augusti med möjlighet till timanställning under hösten.

Intervjuer sker löpande.

Antal tjänster: 4

Under 2023 har du som sommarvikarie möjlighet att ta del av en semesterbonus.

Ansökan 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2023-06-30.

 

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

Vaken nattpersonal

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Maj 26
#jobbjustnu
Vaken nattpersonal sökes till vår enhet Ebba HVB vid Gränna.
Ebba HVB söker en kvinna som vill arbeta vaken natt på vår verksamhet för kvinnor, vi vill att du har ett engagemang och intresse av att arbeta med kvinnor med missbruksproblematik, psykisk ohälsa samt våldsutsatthet. Vi är belägna vid Gränna.
Ebba HVB är ett behandlingshem för endast kvinnor i åldrarna 21 - 55 år. Vi arbetar utifrån ett strukturerat behandlingskoncept med grund i KBT och miljöterapi. Vi söker dig som vill arbeta med våra klienter nattetid om de av någon anledning är vakna och behöver stöd.
I arbetet nattetid ingår också en del administrativa uppgifter samt en del städuppgifter.
Den vi söker ska vara orädd, trygg i sig själv, stresstålig, ha en ängels tålamod, god egen självkännedom, god planerare, kunna samarbeta med såväl personal som våra klienter, och ha en stor portion humor och glatt humör. Du ska vara beredd på att hugga i och jobba då det ibland kan vara tufft med mycket känslor. Vi sköter dessutom allt på vårt HVB/boende själva så är du lite händig välkomnar vi det. Du som söker ska vara pålitlig och lojal din arbetsplats.
Hos oss får våra klienter ta med sig sina husdjur så ett intresse av djur är ett plus.
Tjänsten är i första hand ett vikariat på ca. 6 månader men som kan bli förlängt eller övergå i en tills vidare anställning.
Låter det intressant och du passar in på vad vi söker, tveka inte att söka. Vi önskar kvinnliga sökande utifrån den målgrupp vi arbetar med och att man arbetar ensam under natten. Vid behov finns även en sovande jour. Arbetstider natt 22.00 - 08.00 vardagar och var tredje helg enligt schema.
Tillträde snarast eller efter ök.
Vi undanber oss ansökningar från icke behöriga utifrån våra krav samt vi önskar ej ansökningar via telefon, endast mail.
Ansökan skall innehålla såväl personaligt brev som CV.
Du ska vid eventuell intervju kunna uppvisa ett utdrag ur polisens misstanke och brottsregister som är utan anmärkning för att komma ifråga för anställning.
Hos oss är vi politiskt och religiöst oberoende.

Ansök nu

Timvikare till familjelikt HVB 9-13 år

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Maj 24
HVB Altero är ett strukturerat, familjelikt boende med 5 platser i en naturskön miljö som vänder sig till barn och unga från 9 till och med 13 a?r som uppvisar utåtagerande beteende i samspel med andra i sin hemmiljö, skolmiljö eller fritid. Barnen kan a?ven ha neuropsykiatriska funktionsnedsa?ttningar. Barnens problematik a?r omfattande och kräver professionellt stöd som inte kan fås i hemmet/familjehem.
Målsättningen under placeringstiden är att barnet ska skapa och utveckla nya färdigheter så att dennes vardag blir begriplig, hanterbar och meningsfull.
Vi söker nu efter engagerade, tålmodiga timanställda medarbetare till vårt team. Vi ser gärna att man tidigare arbetat i HVB verksamheter alternativt har erfarenheter av att arbeta med barn och unga med särskilda behov.
Barnen som bor hos oss förväntar sig att vi,
Bemöter dem utifrån deras behov.
Är nyfikna, lekfulla och utforskande.
Har lätt för att bygga upp och stärka relationer.
Är tålmodig och har förmågan att ändra sitt arbetssätt/förhållningssätt när behovet kräver det.Utöver det besitter man förmågan att arbeta med andra för att gemensamt lösa uppgifter samt prioriterar utifrån helheten vad som ska göras och i vilken ordning. Arbetstiderna är förlagda dag, kvällar och helg samt sovande jourtjänstgöring.
Innan en anställning kan träda i kraft förväntas man lämna ett utdrag ur misstanke- och belastningsregister.
I denna rekrytering har vi löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Ansök nu

Behandlingspedagog som vill göra skillnad

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Maj 11
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Stigby på Visingsö tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Institutionen bedriver eftervård.

Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen.

Vi söker nu behandlingspedagoger till vår nyöppnade avdelning för mottagning och behovsbedömning (MBB).

Utgångspunkten för mottagning och behovsbedömning är bland annat Socialstyrelsens senaste kunskapsstöd kring bedömningar och insatser för barn och unga som begår brott eller har annat normbrytande beteende. Vårt uppdrag är att stabilisera ungdomens situation och mående samt avbryta kriminalitet, missbruk och annat socialt nedbrytande beteende. Dessutom ska vi så tidigt som möjligt identifiera ungdomens individuella behov för att effektivt kunna matcha insatser med rekommendationer och planera en vårdkedja tillsammans med socialtjänst, ungdom, vårdnadshavare och familj.

Därför inleds placeringarna med en systematisk risk- och behovsbedömning, screening av fysisk och psykisk ohälsa samt bedömning av behov kopplade till skolgång. Målet är att ett multiprofessionellt team ger kunskapsbaserade rekommendationer redan efter sex till åtta veckor.

Dokumentation är en viktig del av ditt arbete, och bidrar bland annat till rättssäkerhet, planering och uppföljning av vår verksamhet. Du bidrar till att säkerheten upprätthålls enligt våra rutiner. Kontaktmannaskap är också en av dina arbetsuppgifter. I arbetet kan det även ingå att vara handledare åt nya medarbetare och praktikanter. Det här är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta människor i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.

Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt. 

Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.

Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning på 10 veckor.  I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.

Tillträde 2023-07-01 eller enligt överenskommelse.

6 månaders provanställning tillämpas.
Urval och intervjuer sker löpande.

Länk MBB: https://www.stat-inst.se/var-verksamhet/vard-och-behandling/mottagning-och-behovsbedomning/

Läs mer: SiS Ungdomshem Stigby

Kvalifikationer
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Du har också: 


• Lämplig högskoleutbildning, till exempel socionom eller socialpedagog
• Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller examen från högskola som vi bedömer likvärdig
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift

Fackliga representanter:
Rebecca Beltramo, SACO-S

rebecca.beltramo@stat-inst.se

010-453 39 89

Abdoulaye Soukouna, OFR

abdoulaye.soukouna@stat-inst.se

010-453 39 30

Amanda Johansson, SEKO

amanda.johansson@stat-inst.se

010-453 39 00

Anställning: 
Tillträde 2023-07-01 eller enligt överenskommelse.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) och inleds med sex månaders provanställning.
Urval och intervjuer sker löpande.

Antal tjänster: 2

Ansökan: 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2023-06-15.

 
 
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistent natt 75 % sommarvikariat

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Maj 16
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Stigby på Visingsö tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Institutionen bedriver eftervård.

Arbetsbeskrivning
Som behandlingsassistent natt hjälper du ungdomar rätt i livet genom att vara en trygg och stabil förebild. Du har ansvar för avdelningens inre och yttre miljö nattetid. Tjänstgöringen innebär att du är en av fyra personal som tjänstgör natt på institutionen och det förekommer bland annat tillsynsuppgifter samt dokumentation. Arbetet kräver mycket självständighet, noggrannhet och kunskaper kring arbetsmiljö och säkerhet.
Vi arbetar utifrån våra värdeord: Respekt, Omtanke och Tydlighet.

Tjänstgöringsschemat för behandlingsassistenter är pendlarvänligt och väl anpassat för dig som bor längre bort. Under en månad gör du ca fyra resor till Visingsö. Komprimerad tjänstgöring ger nio dagars sammanhållen ledighet var 3:e vecka.

Friskvårdsbidrag erbjuds alla anställda och detta gäller även dig som sommar-/timvikarie. I staten finns även många förmåner, se vidare på
http://www.stat-inst.se/arbeta-hos-oss/formaner/

Kvalifikationer
·       Avslutad gymnasieutbildning

·       Erfarenhet av arbete med människor i en utsatt livssituation t.ex. från psykiatri, HVB- verksamehet eller från vård- och omsorg

·       B- körkort 

·       God svenska i tal och skrift

Du har ett intresse av att arbeta med utsatta ungdomar som behöver stöd och är en god vuxen förebild. Du kan dela med dig av din trygghet, stabilitet.
Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vikänslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Vi lägger mycket stor vikt vid din personliga lämplighet.
Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur misstanke- samt belastningsregistret.

Under 2023 har du som sommarvikarie möjlighet att ta del av en semesterbonus upp till 10 000 kr under SiS Stigbys semesterperioder.

Fackliga representanter
Rebecca Beltramo, SACO-S

rebecca.beltramo@stat-inst.se

010-453 39 89

Abdoulaye Soukouna, OFR

abdoulaye.soukouna@stat-inst.se

010-453 39 30

Amanda Johansson, SEKO

amanda.johansson@stat-inst.se

010-453 39 00

Anställning
Tjänsten är en visstidsanställning på 75 % under sommaren 2023 veckor 24 t.o.m. 28 eller efter överenskommelse.

Intervjuer sker löpande.

Ansökan 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2023-06-11.

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistenter, sommar- och timvikarier

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Maj 2
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Stigby på Visingsö tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Institutionen bedriver eftervård.

Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning.

Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva.

Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner och  dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar/klienter får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden.

Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor såsom behandlingspedagoger och behandlingssamordnare har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.  

Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.

Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.

Tjänstgöringsschemat för behandlingsassistenter är pendlarvänligt och väl anpassat, även för dig som bor lite längre bort. Under en månad för du ca fyra resor till Visingsö. Komprimerad tjänstgöring ger nio dagars sammanhållen ledighet var 3:e vecka.

Vi som arbetar här pendlar ofta tillsammans från Jönköping och resan med bil och färja tar ca 1 timme.

Vi söker nu flera sommarvikarier/timvikarier till SiS Ungdomshem Stigby.

Friskvårdsbidrag erbjuds alla anställda och detta gäller även dig som timvikarie. I staten finns även många förmåner, se vidare på http://www.stat-inst.se/arbeta-hos-oss/formaner/

Som sommarvikarie på SiS kommer du att genomgå en anpassad introduktionsutbildning för att rusta dig inför ditt uppdrag.

Kvalifikationer
 

Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer.

Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. 

Du ska även ha:


• Avslutad gymnasieutbildning
• Ingen erfarenhet krävs men vi ser gärna att du är under utbildning i socialt arbete, alternativt har prövat på att arbeta med ungdomar i yrkeslivet eller i fritidsverksamhet
• B- körkort 
• God svenska i tal och skrift
• Kan du stimulera och utveckla ungdomarnas fritidsintressen och har erfarenhet av arbete med ungdomars fritid är detta meriterande

Du delar vår vision att vara en plats för förändring och det genomsyrar ditt bemötande, engagemang och förhållningssätt.

Fackliga representanter
Rebecca Beltramo, SACO-S

rebecca.beltramo@stat-inst.se

010-453 39 89

Abdoulaye Soukouna, OFR

abdoulaye.soukouna@stat-inst.se

010-453 39 30

Amanda Johansson, SEKO

amanda.johansson@stat-inst.se

010-453 39 00

Anställning
Tjänsten gäller timanställning/säsongsanställning/sommarjobb.

Efter överenskommelse under juni till augusti med möjlighet till timanställning under våren.

Intervjuer sker löpande.

Antal tjänster: 5

Under 2023 har du som sommarvikarie möjlighet att ta del av en semesterbonus upp till 10.000:- under SiS Stigbys semesterperioder.

Ansökan 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 230528.

 

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

Socialpedagog/behandlingspedagog

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Maj 26
Råslättsskolan

Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande – varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Ditt nya jobb
Du arbetar som socialpedagog/behandlingspedagog. Ditt uppdrag kommer att vara i såväl skolverksamheten som fritidsverksamheten. Du arbetar målmedvetet med att skapa lust och glädje för att motivera våra elever. Samarbete, kommunikation och relationsbyggande är viktiga delar i det pedagogiska ledarskapet hos oss. Du ingår i ett team med pedagoger och i nära samarbete med skolans specialpedagog. Du arbetar, beroende på behoven som finns, med enskild elev eller med övriga elever på skolans flexibla resurscenter.

Välkommen till Råslättsskolan
Att arbeta hos oss ger dig många möjligheter till ett inspirerande och utvecklande arbetssätt. Du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll både enskilt och tillsammans med andra. På skolan finns en stor erfarenhet av att arbeta med elever från olika kulturer. Det finns också ett stort engagemang kring att ge våra elever en utbildning av hög kvalitet.

Råslättsskolan är en F-6 skola med ungefär 490 elever. Råslättsskolan är en mångkulturell skola med många språk och här är fritidshem integrerade i skolan. I närområdet finns fantastiska resurser och vi har tillgång till skridskobana, badhus, skog, idrottsplats, aktivitetsarena och fotbollsplan.

Vid Råslättsskolan kommer vi att fortsätta utveckla undervisningens kvalitet och lärarens metoder, bland annat genom arbetet ett kring ledarskapet i och utanför klassrummet.

På hela skolan finns en engagerad personalstyrka på 75 anställda som sätter stort värde i att samarbeta och göra skillnad. En fantastisk skola helt enkelt.

Din kompetens
Du är utbildad socialpedagog eller behandlingspedagog, alternativt i slutet av din utbildning. Du har en god erfarenhet av att jobba med barn i åldrarna 6–12 år. Som person är du lösningsfokuserad, stabil och kan behålla lugnet i stressiga situationer. Du utmanar och inspirerar eleverna och arbetar för ett aktivt elevinflytande. Du har en god samarbetsförmåga och ser det som en självklarhet att ha en tydlig och öppen dialog med elever, kollegor och vårdnadshavare.

Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och att handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. Länk till beställning av utdrag ur belastningsregister (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/)

Vill du veta mer?
Ann-Jeannette Carlander Hättström, rektor 036-10 24 54
Lärarförbundet: 036-10 50 00

Varmt välkommen med din ansökan. Tillsammans skapar vi lärglädje!

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Behandlare till HVB inom barn- och ungdomsbehandling, semestervikariat

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Jan 31
Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen i Jönköpings kommun söker semestervikarier till våra verksamheter inom behandling, stöd och integration. Har du avslutad eller pågående utbildning inom området och är en stabil person med förmåga att skapa och bibehålla goda relationer? Då är du den vi söker!

Gemensamt för verksamheterna är att vi arbetar utifrån en helhetssyn där varje individs olika behov tas i beaktande. Arbetsuppgifterna är varierande och kan innebära alltifrån stöd och hjälp med fysisk- och psykisk hälsa, sysselsättning eller följa med på besök till olika myndigheter. Allt arbete med klienterna sköts i nära samverkan med handläggare samt övriga aktörer som påverkar klientens förändringsarbete positivt. Du kommer också att arbeta med dokumentation.

Din kompetens
Vi söker dig som har pågående eller avslutad KY-utbildning med inriktning behandling, socionom, socialpedagog eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med behandling, stöttning och motivation hos ungdomar, vuxna eller familjer. Du är en stabil och förtroendeingivande person som kan ge människor ett respektfullt bemötande, skapa goda relationer och har lätt för att samarbeta med andra.

Våra verksamheter
Tellus ungdomsboende
Tellus är ett stödboende med ca 25 satellitlägenheter. Här bor ungdomar 16-20 år som behöver hjälp in i vuxenlivet. Vi erbjuder stöd/träning utifrån en individuellt strukturerade insatser vad gäller social färdighetsträning, boendeträning, fritid/sysselsättning, men också speciella insatser utifrån problemområden som droger, NPT eller psykisk/fysisk ohälsa.

HVB Prinseryd
Här bor pojkar 13-20 år med psykosocialproblematik, beteendeproblematik och/eller neuropsykiatriska funktionshinder. Boendet har 8 platser och möjliggör även akutplaceringar dygnet runt. Placeringarna sker med stöd av SoL eller LVU. Personalen arbetar tillsammans med ungdomen för att få vardagen att fungera. Motivation, struktur, stöd och förtroende är viktiga delar i arbetet.

HVB Kärrarp
Här bor flickor mellan 13-20 år med psykosocial problematik. Det finns åtta platser varav en är akutplats. De som bor här är ungdomar med grund i SoL eller LVU. Personalen arbetar tillsammans med ungdomen för att få vardagen att fungera och att hitta redskap för att rusta sig för framtiden. Motivation, struktur, stöd och förtroende är viktiga delar i arbetet.

EBI
EBI är ett boende med integrationsstöd, där tidigare ensamkommande ungdomar i åldern 17-21 bor i ett två våningshus med 10 platser. Fokus ligger på den enskildes behov av hjälp för att ta steget in i det svenska samhället. Vi jobbar mycket med frågor som sysselsättning, bostadssök och hushållsekonomi.

HVB Söder
HVB Söder är ett HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar med plats för åtta ungdomar. Inriktningen på verksamheten är stöd och fostran till vård och behandling samt integration och samhällsorientering in i det svenska samhället. Målsättningen med vistelsen är att ungdomarna ska få möjlighet och utrymme till insatser de har behov av under placeringstiden. Detta säkerställs genom tydliga målbilder utifrån vårdplan/ genomförandeplan/delmål, tydliga strukturer, täta kontaktmannasamtal och uppföljningar med myndighetsutövningen. Verksamheten följer socialstyrelsens föreskrifter med inriktning på stöd och integration.

Upplysningar
Vi söker ett par semestervikarier till varje verksamhet. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, vaken natt och med eller utan sovande jour/journatt beroende på inom vilken verksamhet du arbetar. Vi arbetar med samplanering vilket innebär att arbete hos flera medborgare eller på annan enhet kan vara aktuellt.

Vi vill att du kan arbeta 1 eller 2 hela semesterperioder hos oss och vi kommer prioritera de sökande som har möjlighet till detta. Har du aktuella betyg/intyg så bifogar du dessa. B-körkort är ett krav och du ska kunna köra både automat- och manuellt växlad bil. Intervjuer och urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Före anställning ska utdrag lämnas från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister enligt bestämmelserna i lagen (2007:171) om registerkontroll vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. Ta med detta vid en intervju.

Kontakt
HVB Kärrarps gård, enhetschef Simon Sandberg. E-mail: simon.sandberg@jonkoping.se
HVB Prinseryd, enhetschef Patrik Öjhage, E-mail: patrik.ojhage@jonkoping.se (http://mailto:patrik.ojhage@jonkoping.se/)
Tellus, enhetschef Fredrik Jonsson. E-mail: fredrik.jonsson@jonkoping.se (http://mailto:fredrik.jonsson@jonkoping.se/)
EBI och HVB-hem söder, enhetschef Amir Malaki. E-mail: amir.malaki@jonkoping.se (http://mailto:amir.malaki@jonkoping.se/)
Fackliga representanter, se http://www.jonkoping.se/fackligasoc


Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Semestervikarier till socialtjänstens stödverksamheter

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Jan 31
Individ- och familjeomsorgen

Har du en pågående eller avslutad utbildning inom socialt arbete och är en stabil person med förmåga att skapa och bibehålla goda relationer samtidigt som du vill ha ett meningsfullt sommarjobb? Då ska du söka sommarjobb inom socialtjänstens stödverksamheter.

Som semestervikarie hos oss har du varierande arbetsuppgifter som kan innebära alltifrån stöd och hjälp med fysisk- och psykisk hälsa, sysselsättning eller följa med på besök till olika myndigheter. Allt arbete med klienterna sköts i nära samverkan med handläggare samt övriga aktörer som påverkar klientens förändringsarbete positivt. Du kommer också att arbeta med dokumentation. Vi söker nu semestervikarier till följande områden:

Bostadsenheten
Bostadsenheten erbjuder stöd till familjer och enskilda som inte får en bostad på egen hand. Utifrån den enskildes behov utförs stöd och tillsyn i boendet som erbjuds genom andrahandskontrakt med tilläggsavtal i olika typer av bostäder. Individerna kommer i dag från olika sektioner inom socialtjänsten; försörjningsstöd, missbruk, funktionshinder-omsorg, barn och unga eller mottagningen för våldsutsatta. Arbetstider är dag, kväll och helger. Körkort är ett krav.

EoS
EoS arbetar med personer med missbruk eller beroendeproblematik i en sysselsättning som också ska vara ett socialt sammanhang. Arbetstider måndag till fredag dagtid kl. 7.30-15.30. Körkort är ett krav. Verksamheten finns på Ekhagen.

Ditt arbete kommer se upp som följer:
EOS en daglig verksamhet inom missbruk.
Att hjälpa klienter med det vardagliga på EOS.
Att ha kontakt med klienter som inte hör av sig eller som inte kommer till EOS som planerat
Att vara med i aktiveter
Att samtala och hjälpa klienter att tex ringa sjukvården eller sin handläggare
Att följa med klienter tex till sjukvården
Att åka på aktiviteter utanför EOS
Vi äter frukost och lunch tillsammans med klienterna.

Vi vill att du kan arbeta hela perioden 26-33.

BoP
BoP-teamet arbetar tillsammans med regionen med personer med missbruk eller beroendeproblematik och psykiatrisk sjukdom i det egna hemmet eller i verksamhetens lokal. Arbetstider måndag till fredag dagtid. Körkort är ett krav. Verksamheten finns i centrala Jönköping.

Din kompetens

• Vi söker dig som har pågående eller avslutad KY-utbildning med inriktning behandling, socionom, socialpedagog eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig
• Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med behandling, stöttning och motivation hos unga vuxna, vuxna eller familjer
• B-körkort är ett krav

Du är en stabil och förtroendeingivande person som kan ge människor ett respektfullt bemötande, skapa goda relationer och har lätt för att samarbeta med andra. För att trivas hos oss ska du vara engagerad, uthållig och nyfiken på människors olikheter och inte rädd för att möta människor i utsatta situationer. Gemensamt för verksamheterna är att vi arbetar utifrån en helhetssyn där varje individs olika behov tas i beaktande.

Du kommer att få en bra introduktion i arbetet, som är meningsfullt, flexibelt och framförallt roligt. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp med omväxlande arbetsuppgifter och få möta många härliga människor under din arbetsdag. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Upplysningar
Rekryteringen avser 4 semestervikariatstjänster till ovannämnda verksamheter. Din arbetstid är heltid eller enligt överenskommelse på dagtid måndag till fredag. Våra semesterperioder är vecka 25-34.

Vi prioriterar de sökande som kan arbeta hela sommaren eller en längre sammanhängande period på minst 8 veckor. Våra semesterperioder är v. 25-34. Ange vilka veckor du önskar jobba och om du har önskemål om att tjänstgöra i en specifik verksamhet.

I din ansökan, var tydlig med att ange tidigare erfarenhet och praktik om du har detta. För en smidig rekryteringsprocess ber vi dig också bifoga arbetsgivarintyg och examensbevis i din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt
Bostadsenheten
Johan Ljungdahl
E-mail: johan.ljungdahl@jonkoping.se
EoS, BoP-teamet
Anna-Karin Magnusson
E-mail: anna.magnusson3@jonkoping.se

Fackliga representanter, se http://www.jonkoping.se/fackligasoc

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Socialpedagog

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Maj 15
Tenhults skolområde

Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdrag som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Ditt nya jobb
Nu söker vi dig som vill utveckla elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva samt förbereda dem för livet och framtiden.
Genom kunskap och kreativitet inspirerar du dina elever till ett lustfyllt lärande, att ta ansvar och att utvecklas. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla elevernas skolarbete på ett sätt som utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov, i enlighet med läroplan och övriga styrdokument. I tjänsten som socialpedagog ingår även arbete på fritidshem.

Du skapar villkor för lärande och utvecklar förmågor hos elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen eller behöver socialt stöd. Detta genom att tillsammans med elev utveckla strukturer för skolarbete och självständighet. Du stöttar elever i klassrummet eller enskilt vid behov. Du hjälper elever att utveckla en förståelse för socialt samspel i olika situationer.

Välkommen till oss
Hos oss på Tenhults skolområde arbetar vi tillsammans för att utveckla självständiga, trygga och ansvarstagande individer. Tenhultsskolan ligger ca 15 km från Jönköping centrum med goda kommunikationer och natur runt hörnet.

Här får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter våra kärnvärden gemenskap, engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas. Vår vision är "en skola där glädje, trygghet och lustfyllt lärande ger oss alla framtidstro".

På vår hemsida kan du läsa mer om vår skola. (https://www.jonkoping.se/barnutbildning/grundskolagrundsarskolaochfritidshem/grundskolorochgrundsarskolorao/tenhultsskolanf6.4.74fef9ab15548f0b8002583.html)

Läs mer om hur det är att jobba i Jönköpings kommun på jonkoping.se (https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html)

Din kompetens
Vi ser att du är utbildad socialpedagog. Som person är du lösningsfokuserad, stabil och kan behålla lugnet i stressiga situationer. Du har en god samarbetsförmåga och kan bygga relationer. Du är van vid att nätverka med olika verksamheter och vara spindeln i nätet. Du skapar förtroende lätt och har erfarenhet av arbete med olika funktioner och samhällsgrupper. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.

Här på polisen.se beställer du ett utdrag för arbete inom skola eller förskola (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/)

Vill du veta mer?
Allyson Neuberg, biträdande rektor 036-103039
Åsa Grahn, rektor 036-103068
Här hittar du kontaktuppgifter till fackliga företrädare på utbildningsförvaltningen. (https://www.jonkoping.se/fackligaubf)

Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som socialpedagog.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Engagerad boendepersonal sökes till Team J-son HVB

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Apr 24
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobbet som boendepersonal hos oss på Team J-son. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.Om tjänstenVi söker nu kunnig och engagerad boendepersonal till vår HVB-verksamhet. Brinner Du för att arbeta med barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser eller intellektuella funktionsvariationer så kanske detta är ett jobb för dig!


I vår verksamhet arbetar personalen dygn där cirka 8-9 dygn per månad utgör en heltidstjänst. Vi arbetar i fantastiska team av funktioner där vår uppgift är att infria vårduppdrag och skapa en anpassad vardag fylld av omsorg. Du kommer att följa den unga i vardagen samt vara ett stöd och en hjälp för den unga att lyckas. Resor till och från fritidsaktiviteter förekommer vilket gör att det för oss är ett krav att Du har körkort samt känner dig bekväm i att köra bil.


Du ska agera som en god vuxen förebild samt vara professionell och nytänkande. Du följer direktiv, lagar och förordningar. Att Du har ett gott bemötande och är prestigelös är självklart. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande vilket är viktigt att Du som söker förstår vikten av. Medarbetarens uppgift är att säkerställa en hemlik och trygg miljö men även att planera tillvaron samt anpassa bemötandet utifrån den ungas förutsättningar. I samverkan med gruppchef, hälsoteam och skola lägger medarbetaren upp strategier för ett gemensamt förhållningssätt och bemötande.


Det krävs av dig att Du kan arbeta självständigt samt vara trygg i att fatta egna beslut, självklart med ett gott stöd från din omgivning. Våra ungdomar på HVB bor enskilt i lägenheter tillsammans med personal vilka arbetar ensamma under dygnet. Våra boenden är belägna i centrala Jönköping.


Vi ser att Du som söker har en relevant eftergymnasial utbildning anpassad för vår målgrupp så som exempelvis socialpedagog, socionom, pedagogisk utbildning eller liknande. Då vårt tillstånd gäller barn och unga mellan 10-23 år så är Du som söker 23 år eller äldre. Att jobba på HumanaPå Humana arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar. Våra värdegrundsord är ledande i vårt dagliga arbete. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del av detta arbete.Vad händer nu?

Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

SiS ungdomshem söker behandlingspedagog

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Apr 3
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Stigby på Visingsö tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Institutionen bedriver eftervård.

Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Med stöd av dina kunskaper  inom vård- och behandlingsarbete bidrar du aktivt till att behandlingsplaner fullföljs.

Dokumentation är en viktig del av ditt arbete, och bidrar bland annat till rättssäkerhet, planering och uppföljning av vår verksamhet. Du bidrar till att säkerheten upprätthålls enligt våra rutiner och du medverkar till att vardagen flyter på med skolgång, städning, matlagning med mera.Kontaktmannaskap är också en av dina arbetsuppgifter. I arbetet kan det även ingå att vara handledare åt nya medarbetare och praktikanter. Det här är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta människor i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.

Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt. 

Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.

Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning på 10 veckor.  I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.

Kvalifikationer
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Du har också: 


• Lämplig högskoleutbildning till exempel socionom eller socialpedagog
• Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller examen från högskola som vi bedömer likvärdig
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift

Fackliga representanter:
Rebecca Beltramo, SACO-S

rebecca.beltramo@stat-inst.se

010-453 39 89

Abdoulaye Soukouna, OFR

abdoulaye.soukouna@stat-inst.se

010-453 39 30

Amanda Johansson, SEKO

amanda.johansson@stat-inst.se

010-453 39 00

Anställning: 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100 %). 

Tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse.

6 månaders provanställning tillämpas.
Urval och intervjuer sker löpande.

Antal tjänster: 3

Ansökan: 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2023-04-30.

 
 
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistenter, sommar- och timvikarier

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Apr 3
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Stigby på Visingsö tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Institutionen bedriver eftervård.

Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning.

Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva.

Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner och  dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar/klienter får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden.

Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor såsom behandlingspedagoger och behandlingssamordnare har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.  

Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.

Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.

Tjänstgöringsschemat för behandlingsassistenter är pendlarvänligt och väl anpassat, även för dig som bor lite längre bort. Under en månad för du ca fyra resor till Visingsö. Komprimerad tjänstgöring ger nio dagars sammanhållen ledighet var 3:e vecka.

Vi som arbetar här pendlar ofta tillsammans från Jönköping och resan med bil och färja tar ca 1 timme.

Vi söker nu flera sommarvikarier/timvikarier till SiS Ungdomshem Stigby.

Friskvårdsbidrag erbjuds alla anställda och detta gäller även dig som timvikarie. I staten finns även många förmåner, se vidare på http://www.stat-inst.se/arbeta-hos-oss/formaner/

Som sommarvikarie på SiS kommer du att genomgå en anpassad introduktionsutbildning för att rusta dig inför ditt uppdrag.

Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer.

Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. 

Du ska även ha:


• Avslutad gymnasieutbildning
• Ingen erfarenhet krävs men vi ser gärna att du är under utbildning i socialt arbete, alternativt har prövat på att arbeta med ungdomar i yrkeslivet eller i fritidsverksamhet
• B- körkort 
• God svenska i tal och skrift
• Kan du stimulera och utveckla ungdomarnas fritidsintressen och har erfarenhet av arbete med ungdomars fritid är detta meriterande

Fackliga representanter
Rebecca Beltramo, SACO-S

rebecca.beltramo@stat-inst.se

010-453 39 89

Abdoulaye Soukouna, OFR

abdoulaye.soukouna@stat-inst.se

010-453 39 30

Amanda Johansson, SEKO

amanda.johansson@stat-inst.se

010-453 39 00

Anställning
Tjänsten gäller timanställning/säsongsanställning/sommarjobb.

Efter överenskommelse under juni till augusti med möjlighet till timanställning under våren.

Intervjuer sker löpande.

Antal tjänster: 8

Under 2023 har du som sommarvikarie möjlighet att ta del av en semesterbonus upp till 10.000:- under SiS Stigbys semesterperioder.

Ansökan 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2023-04-30.

 

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

Brinner du för att göra skillnad för barn och ungdomar

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Apr 10
På HVB A.R.T får du utvecklas tillsammans med underbara kollegor som gör skillnad för barn och ungdomar i en familjär miljö?
Vi är ett mindre HVB-hem som skapar möjlighet att jobba intensivare och närmre barnen och ungdomarna som är i åldrarna 9-16 år.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete tillsammans med erfarna, trygga kollegor som har hjärtat på rätta stället. HVB A.R.T har två boenden i hemlik fint inredd miljö med närhet till skog och natur. Det ena ligger på landet utanför Tranås och det andra utanför Ödeshög.
PÅ HVB A.R.T vill vi att du kommer in med positiv energi med hjärta för att hjälpa barnen att lyckas. Vi vill att du tillsammans med dina kollegor ska få barnen att känna sig trygga genom värme, glädje och gränssättningar. Du ska ha ett professionellt förhållningssätt och bemötande och ta ansvar för att bygga relationer med barnen. Du arbetar med behandling och omvårdnad av barnen, daglig planering, dokumentation och bidrar även till att hemmet hålls rent och fräscht gör aktiviteter med barnen, både mindre och större. Många av barnen och ungdomarna gillar att fiska, spela fotboll, vara ute i skogen, bada, bio m.m. De gillar även att bada i vår egna bastu där man kan ta ett dopp precis utanför.
Gillar du dessutom att ha kul på jobbet har du hittat rätt. För oss är det viktigt att vi i personalgruppen har kul tillsammans med varandra och våra barn och ungdomar. Hos oss hittar du ett gäng trevliga kollegor i en prestigelös miljö.
Vi ser helst att du är utbildad behandlingsassistent, behandlings/socialpedagog, socionom, beteendevetare, undersköterska med psykiatriinriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Är du rätt person kan vi hjälpa till med utbildning.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet. B-körkort är ett krav. Vid intervju ska du ha med ett utdrag ur belastnings- och misstankeeregistret. Du kan beställa utdraget här:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
Om du tycker detta låter roligt och spännande så tveka inte att höra av dig till oss. Vi går igenom ansökningarna löpande så vänta inte med att söka.

Ansök nu

Vill du ha ett sommarjobb med fantastiska barn och underbara kollegor

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Apr 10
Vill du göra skillnad för barn och ungdomar i en familjär miljö tillsammans med underbara kollegor?
Vi är ett mindre HVB-hem som skapar möjlighet att jobba intensivare och närmre barnen och ungdomarna som är i åldrarna 9-16 år.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete tillsammans med erfarna, trygga kollegor som har hjärtat på rätta stället. HVB A.R.T har två boenden i hemlik fint inredd miljö med närhet till skog och natur. Det ena ligger på landet utanför Tranås och det andra utanför Ödeshög.
PÅ HVB A.R.T vill vi att du kommer in med positiv energi med hjärta för att hjälpa barnen att lyckas. Vi vill att du tillsammans med dina kollegor ska få barnen att känna sig trygga genom värme, glädje och gränssättningar. Du ska ha ett professionellt förhållningssätt och bemötande och ta ansvar för att bygga relationer med barnen. Du arbetar med behandling och omvårdnad av barnen, daglig planering, dokumentation och bidrar även till att hemmet hålls rent och fräscht gör aktiviteter med barnen, både mindre och större. Många av barnen och ungdomarna gillar att fiska, spela fotboll, vara ute i skogen, bada, bio m.m. De gillar även att bada i vår egna bastu där man kan ta ett dopp precis utanför.
Gillar du dessutom att ha kul på jobbet har du hittat rätt. För oss är det viktigt att vi i personalgruppen har kul tillsammans med varandra och våra barn och ungdomar. Hos oss hittar du ett gäng trevliga kollegor i en prestigelös miljö.
Vi ser helst att du är utbildad behandlingsassistent, behandlings/socialpedagog, socionom, beteendevetare, undersköterska med psykiatriinriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet. B-körkort är ett krav. Vid intervju ska du ha med ett utdrag ur belastnings- och misstankeeregistret. Du kan beställa utdraget här:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
Om du tycker detta låter roligt och spännande så tveka inte att höra av dig till oss. Vi går igenom ansökningarna löpande så vänta inte med att söka.
Vi söker behovs-, och sommarpersonal.

Ansök nu

Vikariat till Daglig verksamhet i Taberg

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Apr 4
Vill du jobba i direkt socialt arbete genom att stötta personer med funktionsvariationer till utveckling? Nu söker vi arbetshandledare till Sjöhultsvägens dagliga verksamhet i Taberg för ett vikariat . Vi erbjuder utbildning och flera förmåner.

Om rollen
Arbetet innebär att du stöttar personer med förvärvad hjärnskada, utvecklingsstörning, autism, demens och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till utveckling. På Nytidas dagliga verksamhet har vi en huvudinriktning; den individuella.

Att verksamheten är individuellt utformad är överordnat allt annat. Vi utgår ifrån personens behov, intressen, motivation och framför allt resurser. Därför varierar verksamheten från person till person. För att hela livet ska upplevas som meningsfullt behövs det ofta någonting mer. Det kan handla om att få utvecklas genom fysisk aktivitet, utbildning, hantverk, eller att bara få träffa andra för att umgås och samtala om allt det som är livet. I dina arbetsuppgifter ingår även att tillsammans med arbetstagaren sätta mål, planera och dokumentera utifrån aktuell genomförandeplan samt ha kontakter med handläggare och nätverk.

Om Sjöhultsvägen

Sjöhultsvägens dagliga verksamhet vänder sig till vuxna med autismspektrumtillstånd, förvärvad hjärnskada och/eller intellektuell funktionsnedsättning.

Målet för oss som arbetar på LSS-verksamheten Sjöhultsvägen är att anordna arbetsuppgifter och aktiviteter är meningsfulla och stimulerande för våra arbetstagare. Den dagliga verksamheten ska också bidra till att ge dem en känsla av samhörighet. Vi utgår deras personliga möjligheter att utföra olika arbetsuppgifter och delta i aktiviteter. Men vi tar också hänsyn till vad de drömmer om att göra och vad de är intresserade av. Hos oss har arbetstagarna en självklar rätt att vara med och bestämma och vårt mål är också att arbetstagarna ska få fungera så självständigt som möjligt i vardagen

Din erfarenhet och kunskap
Du har gymnasial eller efter gymnasial utbildning inom vård och omsorg, exempelvis som undersköterska, stödpedagog, socialpedagog. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation.

Du har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor, är ansvarskännande och har personlig mognad. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra arbetstagares bästa som utgångspunkt i allt du gör.

Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.

Körkort är ett krav.

Om du har möjlighet att börjar snarast så är det meriterande.

Det här erbjuder vi:
Grundutbildning och vidareutbildning via vår egen utbildningsorganisation Lära när du tillsvidareanställs inom Nytida.
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare • Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag

Vi har även kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här (https://team.nytida.se/).

Övrigt
Anställningsform: Vikariat, 3-6 månader.
Arbetstider och tjänstgöringsgrad: Måndag-Fredag, 08.00-16.00
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdag: Snarast möjligt.
Sista ansökningsdag: 2023-04-23
För mer information kontakta: josefine.blomgren@nytida.se
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se (http://www.kommunal.se/)

Ansökan
Välkommen att ansöka via knappen ”Skicka ansökan” nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Om du vill läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här (https://team.nytida.se/).

När du söker arbete hos oss på Nytida kommer du att få besvara en obligatorisk fråga vid ansökan om du kan uppvisa vaccinationsbevis vid en eventuell intervju? Undantaget är om du kan visa intyg som styrker att du ej kan vaccinera dig på grund av medicinska skäl och du behöver då ta med sig ett sådant intyg till intervjun.

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se

Ansök nu

Familje- och jourhem för våldsutsatta barn

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Mar 17
OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte.
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!
Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld i hemmet.
I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer!
Vi är unika i vårt slag då vi lägger särskild vikt vid barn utsatta för narcissistiskt våld. Hos oss får alla familj kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson. Vidare tilldelas alla barnen ett barnombud för att säkerställa att barnkonventionen genomsyrar hela vår verksamhet.
Utöver placering av barn söker vi även personer som kan ta emot vuxna som är i behov av skydd och stöd på grund av våldsutsatthet. Vi tar emot ansökningar från hela Sverige!
Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade. Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjehem som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.
Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Vivant Omsorg AB dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.
Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn!
Samtliga familje- och jourhem erhåller kontinuerlig handledning och utbildningstillfällen, både enskilt och i grupp. Vi arbetar utifrån BBIC – barnets behov i centrum. Vårt mål är att alla barn ska tillgodoses en gynnsam utveckling och erhålla goda förutsättningar inför vuxenlivet.
Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.
Familjehem
Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet.
Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.
Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.
En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.
För att kunna bli familjehem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.
Jourhem
Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.
För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.
Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.
Alla familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.
Ansökan
Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev och svara på följande frågor:
Vad är din anledning till att ta an uppdraget som familjehem/jourhem för barn utsatta för våld i hemmet?
Har du egna erfarenheter av våld i nära relationer? Om ja, har du bearbetat detta?
Har du tidigare erfarenhet av barn? Antingen egna eller inom arbetet?
Har du förmåga till självmedvetenhet och kan erhålla feedback?
Vad tror du skulle vara den största utmaningen för familjehemsuppdraget?
Hur många barn/vuxna har du möjlighet att ta emot?
Har du tidigare blivit dömd eller polisanmäld för något brott som regleras i Brottsbalken kapitel 3, 4 eller 6?
Ditt personliga brev samt CV ska sedan skickas till ansvarig verksamhetschef.
Rekrytering sker löpande.
Vi undanber alla olika typer av rekryteringsbolag i rekryteringsprocessen.

Ansök nu

Vill du ha ett sommarjobb med fantastiska barn och underbara kollegor

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Mar 25
Vill du göra skillnad för barn och ungdomar i en familjär miljö tillsammans med underbara kollegor?
Vi är ett mindre HVB-hem som skapar möjlighet att jobba intensivare och närmre barnen och ungdomarna som är i åldrarna 8-16 år.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete tillsammans med erfarna, trygga kollegor som har hjärtat på rätta stället. HVB A.R.T har två boenden i hemlik fint inredd miljö med närhet till skog och natur. Det ena ligger på landet utanför Tranås och det andra utanför Ödeshög.
PÅ HVB A.R.T vill vi att du kommer in med positiv energi med hjärta för att hjälpa barnen att lyckas. Vi vill att du tillsammans med dina kollegor ska få barnen att känna sig trygga genom värme, glädje och gränssättningar. Du ska ha ett professionellt förhållningssätt och bemötande och ta ansvar för att bygga relationer med barnen. Du arbetar med behandling och omvårdnad av barnen, daglig planering, dokumentation och bidrar även till att hemmet hålls rent och fräscht gör aktiviteter med barnen, både mindre och större. Många av barnen och ungdomarna gillar att fiska, spela fotboll, vara ute i skogen, bada, bio m.m. De gillar även att bada i vår egna bastu där man kan ta ett dopp precis utanför.
Gillar du dessutom att ha kul på jobbet har du hittat rätt. För oss är det viktigt att vi i personalgruppen har kul tillsammans med varandra och våra barn och ungdomar. Hos oss hittar du ett gäng trevliga kollegor i en prestigelös miljö.
Vi ser helst att du är utbildad behandlingsassistent, behandlings/socialpedagog, socionom, beteendevetare, undersköterska med psykiatriinriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet. B-körkort är ett krav. Vid intervju ska du ha med ett utdrag ur belastnings- och misstankeeregistret. Du kan beställa utdraget här:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
Om du tycker detta låter roligt och spännande så tveka inte att höra av dig till oss. Vi går igenom ansökningarna löpande så vänta inte med att söka.
Vi söker behovs-, och sommarpersonal.

Ansök nu

Vill du jobba med glädje, engagemang och ansvar på Team J-son i sommar?

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Jan 3
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobbet som boendepersonal hos oss på Team J-son Humana i sommar. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.

Om tjänsten

Vi söker nu sommarpersonal till vår verksamhet under veckorna 25-32.  Brinner Du för att arbeta med barn och unga med neuropsykiatriska- samt intellektuella funktionsvariationer så kanske detta är ett jobb för dig!
I vår verksamhet arbetar personalen dygn där cirka 8-9 dygn per månad utgör en heltidstjänst. Vi arbetar i fantastiska team av funktioner där vår uppgift är att infria vårduppdrag och skapa en anpassad vardag fylld av omsorg. Du kommer att följa den unga i vardagen samt vara ett stöd och en hjälp för den unga att lyckas. Resor till och från fritidsaktiviteter förekommer vilket gör att det för oss är ett krav att Du har körkort samt känner dig bekväm i att köra bil.
Du ska agera som en god vuxen förebild samt vara professionell och nytänkande. Du följer direktiv, lagar och förordningar. Du ska drivas av engagemang samt vara prestigelös. Att Du har ett gott bemötande är självklart för oss samt att Du kan möta varje individ utifrån vart denne befinner sig. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande vilket är viktigt att Du som söker förstår vikten av.
Medarbetarens uppgift är utöver att säkerställa en hemlik och trygg miljö även att planera tillvaron samt anpassa bemötandet utifrån den ungas förutsättningar. I samverkan med gruppchef, hälsoteam och skola lägger medarbetaren upp strategier för ett gemensamt förhållningssätt och bemötande.
Det krävs av dig att Du kan arbeta självständigt samt vara trygg i att fatta egna beslut, självklart med stöd från din omgivning. Våra ungdomar på HVB bor enskilt i lägenheter tillsammans med personal vilka arbetar ensamma under dygnet men vi söker också sommarpersonal till vårt LSS-boende beläget i centrala Jönköping där flera ungdomar bor tillsammans.
Vi ser gärna att Du som söker har en relevant eftergymnasial utbildning anpassad för vår målgrupp så som exempelvis socialpedagog, socionom, pedagogisk utbildning eller liknande. Då vårt tillstånd gäller barn och unga mellan 10-23 år så är Du som söker 23 år eller äldre.

Att jobba på Humana

På Humana arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar. Våra värdegrundsord är ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig.

Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del av detta arbete.

Ansök nu

Behandlingsassistent sommar-/timvikarie till SiS utslussenhet i Jönköping

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Feb 7
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Stigby på Visingsö tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Institutionen bedriver eftervård.

Arbetsbeskrivning
Passa på att prova ett intressant sommarvikariat som behandlingsassistent på SiS.

Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva.

Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar/klienter och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner och dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar/klienter får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden.

Vi söker nu sommarvikarier/timvikarier till vår utslussverksamhet i Jönköping.

Du blir då personen som arbetar med utslussningsinsatser för ungdomarna och tar över vårdkedjan mellan behandlingsavdelningarna och utslussningsverksamheten i Jönköping. Du kommer således vara en viktig person för ungdomarna genom att motivera och ge ett emotionellt stöd i processen med att bygga upp ett mer självständigt liv med ökat eget ansvar för boende, sysselsättning, fritid och att etablera pro-sociala relationer.

Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.

Din grundplacering i anställningen är på SiS ungdomshem Stigby Visingsö.

Friskvårdsbidrag erbjuds alla anställda och detta gäller även dig som timvikarie. I staten finns även många förmåner, se vidare på http://www.stat-inst.se/arbeta-hos-oss/formaner/

Som sommarvikarie på SiS kommer du att genomgå en anpassad introduktionsutbildning för att rusta dig inför ditt uppdrag.

Under 2023 har du som sommarvikarie möjlighet att ta del av en semesterbonus upp till 10.000:- under SiS Stigbys semesterperioder.

Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer.

Du ska även ha:


• Avslutad gymnasieutbildning
• Ingen erfarenhet krävs men vi ser gärna att du är under utbildning i socialt arbete, alternativt har prövat på att arbeta med
• ungdomar i yrkeslivet eller i fritidsverksamhet
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift

Meriterande är erfarenhet av arbete med utslussning från institutionsvård

Lämpligt är också god kunskap/kontakter om det omgivande samhällets möjligheter till stöd för ungdomarna i form av utbildning, praktikplatser och andra sysselsättningar och stöd samt förmåga att skapa samarbete med externa aktörer. Du behöver även vara intresserad och vilja utöva fritidsliv/aktiviteter med ungdomarna.

Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.

Fackliga representanter
Rebecca Beltramo, SACO-S

rebecca.beltramo@stat-inst.se

010-453 39 89

Abdoulaye Soukouna, OFR

abdoulaye.soukouna@stat-inst.se

010-453 39 30

Amanda Johansson, SEKO

amanda.johansson@stat-inst.se

010-453 39 00

Anställning
Tjänsten gäller timanställning/säsongsanställning/sommarjobb.

Efter överenskommelse under juni till augusti med möjlighet till timanställning under våren.

Intervjuer sker löpande.

Antal annonserade arbetstillfällen: 2

Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.

Ansökan 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2023-03-26.

 

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

Behandlingspersonal vikariat

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Feb 27
HVB Kärrarp

Är du en stabil person som skapar goda relationer? Har du erfarenhet från arbete inom behandling/HVB? Då har du ett vikariat att söka på HVB Kärrarp.

HVB Kärrarp organiseras inom kommunens individ- och familjeomsorg. Målgruppen är flickor 13–20 år med psykosocial-, beteendeproblematik och/eller neuropsykiatriska funktionshinder. Boendet har sju platser varav en akutplats och placeringarna sker med stöd av SoL eller LVU. Vi har verksamhet igång dygnet runt och har i dagsläget en vaken nattpersonal och en sovande jour under nattetid och 2-3 personal dag- och kvällstid samt samordnare och enhetschef. Verksamheten har tillstånd för både pojkar och flickor sedan 2021, men har idag endast flickor placerade.

Ditt nya jobb
Som ungdomsbehandlare ansvarar du tillsammans med dina kollegor för den dagliga omsorgen av ungdomarna i en hemlik miljö. Motivation, struktur, stöd och förtroende är viktiga delar i arbetet. Motivation till skolgång och fritidsaktiviteter ingår som en naturlig del. Till grund för arbetet ligger ett systemiskt förhållningssätt som syftar till att frigöra resurser hos den enskilde individen, i familjen och i hela nätverket. Olika former av behandlingssamtal ingår i behandlingsutbudet för att nå en förändring, såsom familjesamtal, individuella samtal och föräldrastödssamtal.

Verksamheten bygger på en systemteoretisk grund och ett salutogent förhållningssätt. Det som redan fungerar ska tas tillvara. Stor vikt läggs vid social färdighetsträning, arbete med familj och nätverk och fungerande skolgång. Verksamheten har ett tydligt fokus på att skapa goda relationer mellan ungdomar och personal. Att bli förstådd, lyssnad på och tagen på allvar ser vi som en förutsättning för att förändring ska komma till stånd. Ungdomarna ska möta en förutsägbar struktur, intensitet i behandlingen och ständig vuxennärvaro.

Din kompetens
Vi söker dig som är socionom, social-/behandlingspedagog, arbetsterapeut, sjuksköterska eller har annan relevant examen. Som person ska du vara engagerad, uthållig, stresstålig och nyfiken på människors olikheter. Det är meriterande om du har kompetens inom psykiatri.

Utbildning i systemteori, lågaffektivt bemötande, anknytningsteori, dialektisk beteendeterapi och neuropsykiatri är meriterande samt erfarenhet av arbete med ungdomar som har olika typer av problemskapande beteende. Du är en stabil person som kan ge människor ett respektfullt bemötande och kan skapa en balans för att ge behandlingsframgång. Vi ser att du är en förtroendeingivande person som kan skapa och bibehålla goda relationer.

Administrativ vana är en förutsättning för att hantera dokumentationen i arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

B-körkort är ett krav.

Vad erbjuder vi?
Länk till förmånslistan på jonkoping.se: https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun. (https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html)

Upplysningar
Rekryteringen avser ett tidsbegränsat vikariat, heltid, med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Förlagda arbetstider är dag, kväll och jour samt helgtjänstgöring.

Vi använder oss av löpande rekrytering och intervjuer vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Provanställning kan komma att tillämpas. För att underlätta rekryteringen ber vi dig att bifoga relevanta betyg/intyg.

Före anställning ska utdrag lämnas från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister enligt bestämmelserna i lagen (2007:171) om registerkontroll vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. Ta med detta vid en intervju.

B-körkort är ett krav och du ska kunna framföra både manuell- och automatväxlad bil i tjänsten.

Kontakt
Simon Sandberg, enhetschef
Tel: 036-10 52 44
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/


Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Behandlingspedagog som vill göra skillnad

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Feb 6
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen.

Vi söker nu behandlingspedagoger till vår nyöppnade avdelning för mottagning och behovsbedömning (MBB).

Utgångspunkten för mottagning och behovsbedömning är bland annat Socialstyrelsens senaste kunskapsstöd kring bedömningar och insatser för barn och unga som begår brott eller har annat normbrytande beteende. Vårt uppdrag är att stabilisera ungdomens situation och mående samt avbryta kriminalitet, missbruk och annat socialt nedbrytande beteende. Dessutom ska vi så tidigt som möjligt identifiera ungdomens individuella behov för att effektivt kunna matcha insatser med rekommendationer och planera en vårdkedja tillsammans med socialtjänst, ungdom, vårdnadshavare och familj.

Därför inleds placeringarna med en systematisk risk- och behovsbedömning, screening av fysisk och psykisk ohälsa samt bedömning av behov kopplade till skolgång. Målet är att ett multiprofessionellt team ger kunskapsbaserade rekommendationer redan efter tre-fyra veckor.

Dokumentation är en viktig del av ditt arbete, och bidrar bland annat till rättssäkerhet, planering och uppföljning av vår verksamhet. Du bidrar till att säkerheten upprätthålls enligt våra rutiner. Kontaktmannaskap är också en av dina arbetsuppgifter. I arbetet kan det även ingå att vara handledare åt nya medarbetare och praktikanter. Det här är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta människor i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.

Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt. 

Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.

Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning på 10 veckor.  I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.

Tillträde 2023-04-01 eller enligt överenskommelse.

6 månaders provanställning tillämpas.
Urval och intervjuer sker löpande.

Länk MBB: https://www.stat-inst.se/var-verksamhet/vard-och-behandling/mottagning-och-behovsbedomning/

Läs mer: SiS Ungdomshem Stigby

Kvalifikationer
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Du har också: 


• Lämplig högskoleutbildning, till exempel socionom eller socialpedagog
• Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller examen från högskola som vi bedömer likvärdig
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift

Fackliga representanter:
Rebecca Beltramo, SACO-S

rebecca.beltramo@stat-inst.se

010-453 39 89

Abdoulaye Soukouna, OFR

abdoulaye.soukouna@stat-inst.se

010-453 39 30

Amanda Johansson, SEKO

amanda.johansson@stat-inst.se

010-453 39 00

Anställning: 
Tillträde 2023-04-01 eller enligt överenskommelse.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) och inleds med sex månaders provanställning.
Urval och intervjuer sker löpande.

Antal tjänster: 2

Ansökan: 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2023-03-12.

 
 
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistenter, sommar- och timvikarier

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Feb 3
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Stigby på Visingsö tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Institutionen bedriver eftervård.

Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning.

Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva.

Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner och  dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar/klienter får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden.

Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor såsom behandlingspedagoger och behandlingssamordnare har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.  

Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.

Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.

Tjänstgöringsschemat för behandlingsassistenter är pendlarvänligt och väl anpassat, även för dig som bor lite längre bort. Under en månad för du ca fyra resor till Visingsö. Komprimerad tjänstgöring ger nio dagars sammanhållen ledighet var 3:e vecka.

Vi som arbetar här pendlar ofta tillsammans från Jönköping och resan med bil och färja tar ca 1 timme.

Vi söker nu flera sommarvikarier/timvikarier till SiS Ungdomshem Stigby.

Friskvårdsbidrag erbjuds alla anställda och detta gäller även dig som timvikarie. I staten finns även många förmåner, se vidare på http://www.stat-inst.se/arbeta-hos-oss/formaner/

Som sommarvikarie på SiS kommer du att genomgå en anpassad introduktionsutbildning för att rusta dig inför ditt uppdrag.

Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer.

Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. 

Du ska även ha:


• Avslutad gymnasieutbildning
• Ingen erfarenhet krävs men vi ser gärna att du är under utbildning i socialt arbete, alternativt har prövat på att arbeta med ungdomar i yrkeslivet eller i fritidsverksamhet
• B- körkort 
• God svenska i tal och skrift
• Kan du stimulera och utveckla ungdomarnas fritidsintressen och har erfarenhet av arbete med ungdomars fritid är detta meriterande

Fackliga representanter:
Rebecca Beltramo, SACO-S

rebecca.beltramo@stat-inst.se

010-453 39 89

Abdoulaye Soukouna, OFR

abdoulaye.soukouna@stat-inst.se

010-453 39 30

Amanda Johansson, SEKO

amanda.johansson@stat-inst.se

010-453 39 00

Anställning
Tjänsten gäller timanställning/säsongsanställning/sommarjobb.

Efter överenskommelse under juni till augusti med möjlighet till timanställning under våren.

Intervjuer sker löpande.

Under 2023 har du som sommarvikarie möjlighet att ta del av en semesterbonus upp till 10.000:- under SiS Stigbys semesterperioder.

Ansökan 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2023-03-12.

 

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

Tim- och sommarvikarie Vårsol Stödboende

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Feb 1
Vårsol Stödboende är en av Frälsningsarméns sociala verksamheter i Jönköping. Stödboendet har 12 platser och vi tar emot ungdomar 16-20 år med psykosociala problem och som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation och ungdomar som tidigare varit placerade för social problematik.
På Vårsol är det den unge och dennes behov som står i centrum. Vi lägger stor vikt vid den placerades möjlighet att påverka planering och utformning av insatsen. Stödboendets huvudsakliga syfte med insatsen är att under trygga former träna och förbereda ungdomar för ett eget och självständigt boende och vuxenliv. Förutom ett eget boende innebär insatsen individuellt anpassat stöd och hjälp utifrån ungdomens såväl känslomässiga som praktiska behov.

Nu söker vi timvikarier samt sommarvikarier till Vårsol Stödboende.
- Vi ser gärna att du går en utbildning till socionom eller socialpedagog.
- Du kan kommunicera obehindrat både muntligt och skriftligt på svenska.
- Du tycker om att arbeta med ungdomar med social problematik.
- Du har B-körkort, manuell växellåda
- Du delar Frälsningsarméns värderingar.
- Du har ett bra och värdigt bemötande med respekt för människors självbestämmanderätt och integritet
- Du arbetar på schema.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Rekrytering sker löpande.
Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister.

Ansök nu